Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Про відображення в податковому розрахунку за ф. 1ДФ суми нецільової благодійної допомоги, наданої у не грошовій формі (лист ДФС від 08.10.2018 р. № 4334/6/99-95-42-02-15/ІПК)

Про відображення в податковому розрахунку за ф. 1ДФ суми нецільової благодійної допомоги, наданої у не грошовій формі (лист ДФС від 08.10.2018 р. № 4334/6/99-95-42-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 08.10.2018 р. № 4334/6/99-95-42-02-15/ІПК

Про відображення в податковому розрахунку за ф. 1ДФ суми нецільової благодійної допомоги, наданої у не грошовій формі

Державна фіскальна служба України розглянула лист про надання індивідуальної податкової консультації щодо відображення в податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (ф. 1ДФ) (далі - податковий розрахунок за ф. 1ДФ) суми нецільової благодійної допомоги, наданої у негрошовій формі, і повідомляє таке.

Відповідно до пп. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами - юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу, встановленого на 1 січня такого року, тобто суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (у 2018 році - 2470 гривень. (1762 гривні х 1,4)).

Згідно з пп. "б" п. 176.2 ст. 176 Кодексу особи, які відповідно до Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування.

Форму податкового розрахунку за ф. 1ДФ та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. N 4 (далі - Порядок).

Відповідно до п. 3.2 розд. III Порядку у графі 3а "Сума нарахованого доходу" податкового розрахунку за ф. 1ДФ відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідною Довідником ознак доходів (далі - Довідник), наведеним у додатку до Порядку.

При цьому згідно з Довідником сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі та, що перевищує встановлений граничний розмір відображається у податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу "169".

У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов’язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.

Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, - обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, суми податкової соціальної пільги за її наявності та військового збору (у періоді його справляння).

У графі 3 "Сума виплаченого доходу" податкового розрахунку за ф. 1ДФ відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом (п. 3.3 розд. III Порядку).

Водночас згідно з п. 164.5 ст. 164 Кодексу під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з Кодексом, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:

К = 100 : (100 - Сп),

де К - коефіцієнт;

Сп - ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

До наведеної формули застосовується ставка податку на доходи фізичних осіб 18 відс. (для ставки податку 18 відс. - коефіцієнт 1,21951).

Враховуючи, що коефіцієнт, передбачений п. 164.5 ст. 164 Кодексу, застосовується для визначення бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб, то у разі надання платнику податку доходів у негрошовій формі, суми нарахованого доходу у графах 3а "Сума нарахованого доходу" та 3 "Сума виплаченого доходу" податкового розрахунку за ф. 1ДФ відображаються з урахуванням цього коефіцієнту.

Крім того, відповідно до п. 161 підрозд. 10 розд. XX Кодексу тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір.

При цьому п. 161 підрозд. 10 розд. XX Кодексу не передбачено застосування для військового збору коефіцієнта, визначеного п. 164.5 ст. 164 Кодексу.

У рядку "Військовий збір" податкового розрахунку за ф. 1ДФ відображаються загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору у грошовій формі, вираженій  у національній валюті (у гривнях з копійками) (п. 3.11 розд. III Порядку).

Тобто базою оподаткування військовим збором є вартість доходу у негрошовій формі, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені Кодексом та яка відображається у рядку "Військовий збір" розд. II податкового розрахунку за ф. 1ДФ без урахування коефіцієнта визначеного п. 164.5 ст. 164 Кодексу.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться