Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Про виконання вимог Закону України (лист від 29.09.2016 р. № 32082/7/99-99-18-03-01-17)

Про виконання вимог Закону України (лист від 29.09.2016 р. № 32082/7/99-99-18-03-01-17)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 29.09.2016 р. № 32082/7/99-99-18-03-01-17

Митницям ДФС

 

Про виконання вимог Закону України

На доповнення до листа ДФС від 28.12.2015 № 47569/7/99-99-24-03-01-17 повідомляємо таке.

Відповідно до статті 197 Митного кодексу України пропуск через митний кордон України та митне оформлення товарів, на які встановлюються обмеження щодо їх переміщення через митний кордон України, здійснюються органами доходів і зборів на підставі документів, що підтверджують дотримання зазначених обмежень, якщо подання таких документів органам доходів і зборів передбачено законами України.

Переліки таких товарів, а також документи, що підтверджують дотримання встановлених законами обмежень, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року N 436 "Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України".

Законом України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" (далі - Закон) не передбачено вимоги щодо подання до митного оформлення як документів, що підтверджують дотримання встановлених законом обмежень, сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання й сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, виданих відповідно до вимог Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів.

У той же час положення Закону щодо відповідності екологічним нормам транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України, є обов'язковими для виконання юридичними особами та громадянами.

Документом, що засвідчує відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів та національних стандартів, є сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності, виданий згідно із законодавством України, що вказує, якому саме рівню екологічних норм відповідає за конструкцією транспортний засіб. Позначення рівня екологічних норм, якому відповідає транспортний засіб, має бути внесено до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (стаття 3 Закону).

Також для врахування в роботі надсилаємо роз'яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України стосовно сертифікації колісних транспортних засобів та документів, що вказують рівень екологічних норм, яким відповідає за конструкцією транспортний засіб. Інформацію про ці документи до внесення змін до Класифікатора документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 N 1011, необхідно зазначати в митній декларації за кодами:

9702 - сертифікат відповідності колісного транспортного засобу;

9703 - сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу.

Крім того інформуємо, що листом ДФС від 09.06.2016 N 9883/5/99-99-18-03-01-16 до Міністерства інфраструктури України подано кандидатури посадових осіб митниць ДФС (надісланих митницями на запит ДФС від 02.06.2016 N 19034/7/99-99-18-03-01-17) для забезпечення їх доступу до Державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання, виданих уповноваженими органами або органами із сертифікації.

За інформацією уповноваженої особи Міністерства інфраструктури України Литовченка Ярослава Анатолійовича (тел. 044-351-49-88), повідомлення про доступ до зазначеного реєстру було надіслано відповідним посадовим особам на вказані e-mail.

Додаток: лист Мінекономрозвитку від 26.07.2016 N 3431-05/23362-03 на 3 арк. у 1 прим. (див. окремо в базі).

 

Голова

Р. М. Насіров

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления