Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про застосування нульової ставки ПДВ при здійсненні міжнародних перевезень пасажирів (лист ГУ ДФС Кіровоградській області у від 12.09.2017 р. № 1917/ІПК/11-28-12-01-16)

Про застосування нульової ставки ПДВ при здійсненні міжнародних перевезень пасажирів (лист ГУ ДФС Кіровоградській області у від 12.09.2017 р. № 1917/ІПК/11-28-12-01-16)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 12.09.2017 р. № 1917/ІПК/11-28-12-01-16

Про застосування нульової ставки ПДВ при здійсненні міжнародних перевезень пасажирів

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Кодексу (пункт 1.1 статті 1 розділу I Кодексу).

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані у Кодексі.

При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу II Кодексу визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу.

Згідно з підпунктами "а", "б" і "е" пункту 185.1 статті 185 розділу V Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання:

товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V Кодексу розташоване на митній території України;

послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу).

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу).

Операції, зазначені у статті 185 розділу V Кодексу, крім операцій, що не є об'єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, та операцій, до яких застосовується нульова ставка та 7 відсотків, оподатковуються за ставкою (20 відсотків), зазначеною у підпункті "а" пункту 193.1 статті 193 розділу V Кодексу, яка є основною (пункт 194.1 статті 194 розділу V Кодексу).

Операції з постачання послуг з міжнародного перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою (підпункт "а" підпункту 195.1.3 пункту 195.1 статті 195 розділу V Кодексу). При цьому для цілей застосування підпункту "а" підпункту 195.1.3 пункту 195.1 статті 195 розділу V Кодексу перевезення вважається міжнародним, якщо таке перевезення здійснюється за єдиним міжнародним перевізним документом.

Таким чином, у разі постачання безпосередньо підприємством-перевізником послуг з міжнародного перевезення пасажирів з оформленням єдиного міжнародного перевізного документа, дані операції оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою. При цьому підпунктом "а" підпункту 195.1.3 пункту 195.1 статті 195 Кодексу не конкретизуються види міжнародного перевезення пасажирів (регулярні, нерегулярні, маятникові) та не визначається, ким замовлені дані послуги.

Відповідно до пункту 5.3 статті 5 розділу I Кодексу інші терміни, що застосовуються у Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.

Згідно зі статтею 9 Закону України від 1 липня 2004 року N 1955-IV "Про транспортно-експедиторську діяльність" перевезення вантажів супроводжується товарно-транспортними документами, складеними мовою міжнародного спілкування залежно від обраного виду транспорту або державною мовою, якщо вантажі перевозяться в Україні. Такими документами можуть бути: авіаційна вантажна накладна (Air Waybill); міжнародна автомобільна накладна (CMR); накладна СМГС (накладна УМВС); коносамент (Bill of Lading); накладна ЦІМ (CIM); вантажна відомість (Cargo Manifest); інші документи, визначені законами України.

Водночас для визначення єдиного міжнародного перевізного документа у разі здійснення міжнародних перевезень пасажирів (регулярних, нерегулярних, маятникових) пропонуємо звернутися до Міністерства інфраструктури України як до головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що, зокрема, забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям