Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про здійснення громадянами преференційної торгівлі товарами, походженням з Канади (лист ДФС від 10.08.2017 р. № 21336/7/99-99-19-04-17)

Про здійснення громадянами преференційної торгівлі товарами, походженням з Канади (лист ДФС від 10.08.2017 р. № 21336/7/99-99-19-04-17)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 10.08.2017 р. № 21336/7/99-99-19-04-17

Митницям ДФС

 

Про здійснення громадянами преференційної торгівлі товарами, походженням з Канади

У зв'язку із запитами суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, Державною фіскальною службою України разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (лист від 24.07.2017 N 4222-05/25260-03) опрацьовано питання щодо застосування преференційних та знижених ставок ввізного мита до товарів, походженням з Канади, при їх ввезенні на митну територію України громадянами в рамках Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою від 11 липня 2016 року, ратифікованої Законом України від 14 березня 2017 року N 1917-VIII "Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою" (далі - Угода).

Повідомляємо, що відповідно до пункту 1 статті 1.6 "Визначення термінів загального застосування" Частини В "Загальні визначення" Глави 1 "Загальні положення та визначення" Угоди для цілей цієї Угоди, якщо не передбачено інше:

"громадянин" означає фізичну особу, яка є громадянином Сторони відповідно до її законодавства;

"підданий" означає фізичну особу, яка є громадянином відповідної Сторони або має право на постійне проживання у ній;

"особа" означає фізичну особу або підприємство;

"особа Сторони" означає підданого або підприємство відповідної Сторони;

"підприємство" означає юридичну особу, що створена або організована відповідно до чинного законодавства, прибуткову або неприбуткову, будь-якої форми власності, приватну або державну, у тому числі корпорацію, траст, партнерство, одноосібне підприємство, спільне підприємство або інше об'єднання;

"що походить з відповідної/іншої Сторони" означає такий, що відповідає вимогам щодо походження, визначеним у Главі 3 "Правила та процедури визначення походження".

Статтею 3.1 "Визначення" Частини А "Загальні положення" Глави 3 "Правила та процедури визначення походження" Угоди для цілей цієї статті визначено:

"експортер" означає експортера, розташованого на території Сторони;

"імпортер" означає імпортера, розташованого на території Сторони.

Статтею 3 Закону України від 16 квітня 1991 року N 959-XII "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами) до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні віднесено фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на території України.

Враховуючи викладене, Угода не містить обмежень щодо можливості здійснення громадянами преференційної торгівлі товарами, походженням з Канади.

Необхідною умовою для застосування преференційних та знижених ставок ввізного мита, наведених у Додатку 2-В ("Скасування тарифів") до Угоди, є підтвердження походження товарів з Канади.

Згідно зі статтею 3.15 Частини С "Процедури визначення походження" Глави 3 Угоди "товари, що походять з України, при ввезенні в Канаду та товари, що походять з Канади, при ввезенні в Україну користуються перевагами преференційного тарифного режиму в рамках цієї Угоди на підставі декларації ("декларація про походження").

Декларація про походження зазначається на інвойсі або іншому комерційному документі, що містить опис товару, який походить з відповідної Сторони, з достатньою для його ідентифікації деталізацією.

Угодою встановлено три мовні версії (українська, англійська, французька) тексту декларації про походження, наведені у Додатку 3-В до Угоди.

Кожна Сторона вимагає, щоб декларація про походження була оформлена та підписана експортером, якщо Сторонами не передбачено інакше (пункт 3 статті 3.16 Частини С "Процедури визначення походження" Угоди).

Декларація про походження є дійсною упродовж 12 місяців з дати її заповнення експортером або упродовж довшого терміну, встановленого Стороною-імпортером. Звернення до митних органів Сторони-імпортера за наданням преференційного тарифного режиму приймаються упродовж терміну дії декларації про походження (стаття 3.17 "Термін дії декларації про походження" Частини С "Процедури визначення походження" Угоди).

Згідно з пунктом 2 статті 3.16 "Зобов'язання стосовно експорту" Частини С "Процедури визначення походження" Угоди кожна Сторона повинна забезпечити, щоб декларація про походження, зазначена у статті 3.15.1, була заповнена експортером на території Сторони, з якої походить товар, для отримання преференційного тарифного режиму для цього товару на території іншої Сторони.

Пунктом 1 статті 3.18 "Зобов'язання щодо імпорту" Частини С "Процедури визначення походження" Угоди кожна Сторона повинна забезпечити, щоб для звернення за наданням преференційного тарифного режиму імпортер:

(a) надав митному органу Сторони-імпортера декларацію про походження відповідно до вимог та процедур, застосовуваних Стороною-імпортером;

(b) якщо цього вимагає митний орган Сторони-імпортера, надав переклад декларації про походження; та

(c) якщо цього вимагає митний орган Сторони-імпортера, надав на додаток або як частину декларації свідчення про відповідність товару умовам, необхідним для застосування цієї Угоди.

 

В. о. Голови

М. В. Продан

фото автора В фокусе
Томашпольский Сергій Нові «воєнні» строки реєстрації ПН/РК і штрафи за їх порушення...
5285 6
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям