Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про здійснення громадянами преференційної торгівлі товарами, походженням з Канади (лист ДФС від 10.08.2017 р. № 21336/7/99-99-19-04-17)

Про здійснення громадянами преференційної торгівлі товарами, походженням з Канади (лист ДФС від 10.08.2017 р. № 21336/7/99-99-19-04-17)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 10.08.2017 р. № 21336/7/99-99-19-04-17

Митницям ДФС

 

Про здійснення громадянами преференційної торгівлі товарами, походженням з Канади

У зв'язку із запитами суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, Державною фіскальною службою України разом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (лист від 24.07.2017 N 4222-05/25260-03) опрацьовано питання щодо застосування преференційних та знижених ставок ввізного мита до товарів, походженням з Канади, при їх ввезенні на митну територію України громадянами в рамках Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою від 11 липня 2016 року, ратифікованої Законом України від 14 березня 2017 року N 1917-VIII "Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою" (далі - Угода).

Повідомляємо, що відповідно до пункту 1 статті 1.6 "Визначення термінів загального застосування" Частини В "Загальні визначення" Глави 1 "Загальні положення та визначення" Угоди для цілей цієї Угоди, якщо не передбачено інше:

"громадянин" означає фізичну особу, яка є громадянином Сторони відповідно до її законодавства;

"підданий" означає фізичну особу, яка є громадянином відповідної Сторони або має право на постійне проживання у ній;

"особа" означає фізичну особу або підприємство;

"особа Сторони" означає підданого або підприємство відповідної Сторони;

"підприємство" означає юридичну особу, що створена або організована відповідно до чинного законодавства, прибуткову або неприбуткову, будь-якої форми власності, приватну або державну, у тому числі корпорацію, траст, партнерство, одноосібне підприємство, спільне підприємство або інше об'єднання;

"що походить з відповідної/іншої Сторони" означає такий, що відповідає вимогам щодо походження, визначеним у Главі 3 "Правила та процедури визначення походження".

Статтею 3.1 "Визначення" Частини А "Загальні положення" Глави 3 "Правила та процедури визначення походження" Угоди для цілей цієї статті визначено:

"експортер" означає експортера, розташованого на території Сторони;

"імпортер" означає імпортера, розташованого на території Сторони.

Статтею 3 Закону України від 16 квітня 1991 року N 959-XII "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами) до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні віднесено фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на території України.

Враховуючи викладене, Угода не містить обмежень щодо можливості здійснення громадянами преференційної торгівлі товарами, походженням з Канади.

Необхідною умовою для застосування преференційних та знижених ставок ввізного мита, наведених у Додатку 2-В ("Скасування тарифів") до Угоди, є підтвердження походження товарів з Канади.

Згідно зі статтею 3.15 Частини С "Процедури визначення походження" Глави 3 Угоди "товари, що походять з України, при ввезенні в Канаду та товари, що походять з Канади, при ввезенні в Україну користуються перевагами преференційного тарифного режиму в рамках цієї Угоди на підставі декларації ("декларація про походження").

Декларація про походження зазначається на інвойсі або іншому комерційному документі, що містить опис товару, який походить з відповідної Сторони, з достатньою для його ідентифікації деталізацією.

Угодою встановлено три мовні версії (українська, англійська, французька) тексту декларації про походження, наведені у Додатку 3-В до Угоди.

Кожна Сторона вимагає, щоб декларація про походження була оформлена та підписана експортером, якщо Сторонами не передбачено інакше (пункт 3 статті 3.16 Частини С "Процедури визначення походження" Угоди).

Декларація про походження є дійсною упродовж 12 місяців з дати її заповнення експортером або упродовж довшого терміну, встановленого Стороною-імпортером. Звернення до митних органів Сторони-імпортера за наданням преференційного тарифного режиму приймаються упродовж терміну дії декларації про походження (стаття 3.17 "Термін дії декларації про походження" Частини С "Процедури визначення походження" Угоди).

Згідно з пунктом 2 статті 3.16 "Зобов'язання стосовно експорту" Частини С "Процедури визначення походження" Угоди кожна Сторона повинна забезпечити, щоб декларація про походження, зазначена у статті 3.15.1, була заповнена експортером на території Сторони, з якої походить товар, для отримання преференційного тарифного режиму для цього товару на території іншої Сторони.

Пунктом 1 статті 3.18 "Зобов'язання щодо імпорту" Частини С "Процедури визначення походження" Угоди кожна Сторона повинна забезпечити, щоб для звернення за наданням преференційного тарифного режиму імпортер:

(a) надав митному органу Сторони-імпортера декларацію про походження відповідно до вимог та процедур, застосовуваних Стороною-імпортером;

(b) якщо цього вимагає митний орган Сторони-імпортера, надав переклад декларації про походження; та

(c) якщо цього вимагає митний орган Сторони-імпортера, надав на додаток або як частину декларації свідчення про відповідність товару умовам, необхідним для застосування цієї Угоди.

 

В. о. Голови

М. В. Продан

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям