Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Рішення про результати розгляду скарги (лист ДФС від 14.02.2017 р. № 2924/6/99-99-11-02-02-25)

Рішення про результати розгляду скарги (лист ДФС від 14.02.2017 р. № 2924/6/99-99-11-02-02-25)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.02.2017 р. № 2924/6/99-99-11-02-02-25

Рішення про результати розгляду скарги

ДФС розглянуло скаргу ПАТ "Банк" (далі - Скаржник) та доповнення до скарги щодо скасування рішення про застосування штрафних санкцій за несплату, неповну або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів), від 04.01.2017 р., рішення про застосування штрафних санкцій за порушення вимог, передбачених частиною другою статті 24 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", від 04.01.2017 р. Офісу великих платників податків ДФС і встановив таке.

При розгляді скарги до уваги взяті копії документів: рішення про застосування штрафних санкцій за несплату, неповну або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів), від 04.01.2017 р., рішення про застосування штрафних санкцій за порушення вимог, передбачених частиною другою статті 24 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", від 04.01.2017 р., винесених заступником начальника Офісу великих платників податків ДФС, акта про результати документальної планової виїзної перевірки від 16.12.2016 р., платіжних доручень та інших документів, долучених до матеріалів справи.

Не погоджуючись з рішеннями, винесеними Офісом великих платників податків ДФС, Скаржник подав скаргу до Державної фіскальної служби України, в якій просить скасувати вищезазначені рішення як такі, що суперечать вимогам чинного законодавства.

Відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", який набрав чинності з 01.01.2011 р., зі змінами та доповненнями (далі - Закон N 2464), визначаються правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку.

Частиною 1 ст. 4 Закону N 2464 визначено, що платниками єдиного внеску є роботодавці, зокрема підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

Відповідно до зазначених норм Скаржник є платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 6 Закону N 2464 платник єдиного внеску зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону N 2464 для платників, зазначених у п. 1 (крім абзацу сьомого) ч. 1 ст. 4 цього Закону, єдиний внесок нараховується на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Платники єдиного внеску зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця (п. 8 ст. 9 Закону N 2464).

При цьому платники, зазначені у п. 1 ч. 1 ст. 4 цього Закону, під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого) нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум зобов'язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок у розмірі, встановленому для таких платників (авансові платежі). Винятком є випадки, якщо внесок, нарахований на ці виплати, вже сплачений у строки, встановлені абзацом першим цієї частини, або за результатами звірення платника з органом доходів і зборів за платником визнана переплата єдиного внеску, сума якої перевищує суму внеску, що підлягає сплаті, або дорівнює їй. Кошти перераховуються одночасно з отриманням (перерахуванням) коштів на оплату праці (виплату доходу, грошового забезпечення), у тому числі в безготівковій чи натуральній формі. При цьому фактичним отриманням (перерахуванням) коштів на оплату праці (виплату доходу, грошового забезпечення) вважається отримання відповідних сум готівкою, зарахування на рахунок одержувача, перерахування за дорученням одержувача на будь-які цілі, отримання товарів (послуг) або будь-яких інших матеріальних цінностей у рахунок зазначених виплат, фактичне здійснення з таких виплат відрахувань згідно із законодавством або виконавчими документами чи будь-яких інших відрахувань.

Банки приймають від платників єдиного внеску, зазначених у п. 1 ч. 1 ст. 4 цього Закону, платіжні доручення та інші розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які відповідно до цього Закону нараховується єдиний внесок, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів лише за умови одночасного подання платником розрахункових документів про перерахування коштів для сплати відповідних сум єдиного внеску або документів, що підтверджують фактичну сплату таких сум у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Національним банком України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення (ч. 2 ст. 24 Закону N 2464).

Відповідно до п. 2 Порядку прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 р. N 453, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2013 р. за N 1602/24134 (далі - Порядок), банки приймають від платників єдиного внеску грошові чеки, платіжні доручення та інші розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які відповідно до Закону N 2464 нараховується єдиний внесок, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів лише за умови одночасного подання платником єдиного внеску розрахункових документів (документів на переказ готівки) про перерахування коштів для сплати сум єдиного внеску. Суми, сплачені за цими документами, повинні складати не менше 1/3 суми коштів для виплати заробітної плати, зазначеної в грошових чеках, платіжних дорученнях та інших розрахункових документах.

Якщо в розрахункових документах або документах на переказ готівки сума єдиного внеску менша, ніж 1/3 суми коштів для виплати заробітної плати, банки приймають від платників єдиного внеску грошові чеки та/або платіжні доручення, та/або інші розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати разом з оригіналом довідки-розрахунку, погодженим з органом доходів і зборів за місцем взяття на облік платника єдиного внеску.

Згідно з п. 4 Порядку у разі подання до банку одночасно із грошовим чеком та/або платіжним дорученням, та/або іншими розрахунковими документами на виплату заробітної плати за відповідний період документального підтвердження раніше сплаченого єдиного внеску або оригіналу довідки-розрахунку, погодженого з органом доходів і зборів, банк має видати суму, зазначену в грошовому чеку, та/або виконати платіжне доручення або інший розрахунковий документ.

Документальним підтвердженням раніше сплаченого єдиного внеску є розрахункові документи (документи на переказ готівки) про перерахування єдиного внеску (у тому числі з поточного рахунку, відкритого в іншому банку), в яких у реквізиті "Призначення платежу" платник зазначив період, за який заробітна плата нарахована, а банк платника заповнив реквізит "Дата виконання".

Згідно з ч. 11 ст. 9 Закону N 2464 у разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції, передбачені цим Законом, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом.

Згідно з п. 6 ч. 11 ст. 25 Закону N 2464 за несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів), накладається штраф у розмірі 10 відсотків таких несплачених сум.

Згідно з п. 2 ч. 12 ст. 25 Закону N 2464 за порушення вимог, передбачених ч. 2 ст. 24 цього Закону, накладається штраф у розмірі суми єдиного внеску, яка підлягає сплаті платниками.

З матеріалів справи вбачається, що актом документальної планової виїзної перевірки від 16.12.2016 р. встановлено порушення:

- абзацу другого ч. 8 ст. 9 Закону N 2464 в частині неповної сплати єдиного внеску під час виплати сум, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів) з березня 2011 по грудень 2015 р., а саме виплачена заробітна плата без одночасної сплати єдиного внеску в сумі 352168,16 грн.;

- ч. 2 ст. 24 Закону N 2464 в частині прийняття банком платіжних доручень та інших розрахункових документів на видачу (перерахування) коштів для виплат заробітної плати, на які нараховується єдиний внесок, з березня 2011 по грудень 2015 р. на загальну суму 352168,16 грн.

На підставі даного акта винесено рішення про застосування штрафних санкцій за несплату, неповну або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів), від 04.01.2017 р., та рішення про застосування штрафних санкцій за порушення вимог, передбачених ч. 2 ст. 24 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", від 04.01.2017 р. Офісу великих платників податків ДФС.

Не погоджуюсь із винесеними рішеннями про застосування штрафних санкцій, Скаржник подав скаргу до Державної фіскальної служби України з наданням підтверджуючих документів своєчасності сплати єдиного соціального внеску за періоди, визначені в акті перевірки.

Під час розгляду скарги з'ясовано, що порушення, встановлені перевіркою, спростовуються таким. А саме при проведенні перевірки не враховано норми п. 4 Порядку, відповідно до якого платіжні доручення є документальним підтвердженням раніше сплаченого єдиного внеску, а за умови дотримання вимог п. 4 Порядку, надання Довідки за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку не є обов'язковою.

За таких обставин, керуючись п. 4, 5 р. IV, п. 3 р. V Порядку розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладання штрафу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2015 р. N 1124, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 р. за N 178/28308, вирішив рішення про застосування штрафних санкцій за несплату, неповну або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів), від 04.01.2017 р., рішення про застосування штрафних санкцій за порушення вимог, передбачених ч. 2 ст. 24 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", від 04.01.2017 р. Офісу великих платників податків ДФС - скасувати та вважати відкликаними з дня прийняття даного рішення, а скаргу ПАТ "Банк" - задовольнити в повному обсязі.

<...>

 

Голова

Р. Насіров

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям