при подписке на рассылку
gift_icon
  • Щодо деяких питань складання податкової звітності з ПДВ сільськогосподарськими підприємствами - суб'єктами спеціального режиму оподаткування (лист ДФС від 23.09.2016 р. № 20752/6/99-99-12-02-01-15)

Щодо деяких питань складання податкової звітності з ПДВ сільськогосподарськими підприємствами - суб'єктами спеціального режиму оподаткування (лист ДФС від 23.09.2016 р. № 20752/6/99-99-12-02-01-15)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 23.09.2016 р. № 20752/6/99-99-12-02-01-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист ТОВ щодо деяких питань складання податкової звітності з ПДВ сільськогосподарськими підприємствами - суб'єктами спеціального режиму оподаткування та повідомляє.

Правові основи функціонування системи електронного адміністрування ПДВ регулюються ст. 2001Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та регламентуються Порядком електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 569 (далі - Порядок N 569).

Платникам ПДВ - суб'єктам спеціального режиму оподаткування автоматично на безоплатній основі Казначейською службою України (далі - Казначейство) відкриваються додаткові електронні рахунки, призначені для перерахування коштів до державного бюджету та на спеціальні рахунки, для здійснення операцій з постачання:

сільськогосподарських товарів/послуг (крім зернових і технічних культур та продукції тваринництва);

зернових і технічних культур;

продукції тваринництва.

Згідно з п. 23 Порядку N 569 суб'єкти спеціального режиму ведуть окремий облік зазначених вище операцій.

Для ведення податкового обліку за окремими видами сільськогосподарських операцій у складі податкової декларації з ПДВ із позначками "0121" - "0123" передбачено додаток 10 "Розрахунок сум податку на додану вартість за операціями із сільськогосподарськими товарами/послугами, що підлягають сплаті до державного бюджету та перерахуванню на спеціальний рахунок (ДС10)" (далі - додаток 10).

Розподіл суми податкового кредиту звітного періоду за видами сільськогосподарських операцій здійснюється у відповідних рядках таблиць 1, 2 та 3 додатка 10 виходячи з того, для використання в яких саме видах сільськогосподарської діяльності були придбані/ввезені товари/послуги, необоротні активи.

У випадку зміни напряму використання придбаних/ввезених товарів/послуг, необоротних активів у межах спеціального режиму оподаткування платник податку - суб'єкт спеціального режиму повинен відкоригувати показники відповідних рядків таблиць 1, 2 та 3 додатка 10.

Враховуючи те, що зміна напряму використання не є помилкою, коригування податкового кредиту здійснюється не шляхом подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації з ПДВ із позначками "0121" - "0123", а безпосередньо в самій податковій декларації з ПДВ із позначками "0121" - "0123".

Коригування податкового кредиту у зв’язку із зміною напряму використання здійснюється у додатку 10 на підставі бухгалтерської довідки шляхом перенесення обсягів придбаних/ввезених товарів/послуг, необоротних активів з однієї таблиці додатка 10 (із знаком "мінус") в іншу таблицю додатка 10 (із знаком "плюс").

Обсяги придбаних/ввезених товарів/послуг переносяться з однієї таблиці додатка 10 в іншу виходячи з ціни придбання таких товарів/послуг, а обсяги придбаних/ввезених необоротних активів - у межах їх балансової (залишкової) вартості.

Перенесення податкового кредиту з однієї таблиці додатка 10 в іншу спричиняє зміну значень показників розділу "Розрахунки за звітний період" таблиць додатка 10, а тому якщо перенесення податкового кредиту з однієї таблиці додатка 10 в іншу спричинило збільшення значень показників рядків 13, 13.1, 13.2 таблиці додатка 10 та, відповідно, рядків 18, 18.1, 18.2 декларації з ПДВ із позначками "0121" - "0123", платник податку з метою уникнення виникнення заборгованості перед Державним бюджетом України повинен до граничної дати подання такої податкової декларації забезпечити зарахування коштів на відповідний додатковий електронний рахунок.

Перший заступник Голови

С. Білан

Отключить рекламу