Отключить рекламу

при подписке на рассылку
gift_icon
  • Щодо деяких питань складання податкової звітності з ПДВ сільськогосподарськими підприємствами - суб'єктами спеціального режиму оподаткування (лист ДФС від 23.09.2016 р. № 20752/6/99-99-12-02-01-15)

Щодо деяких питань складання податкової звітності з ПДВ сільськогосподарськими підприємствами - суб'єктами спеціального режиму оподаткування (лист ДФС від 23.09.2016 р. № 20752/6/99-99-12-02-01-15)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 23.09.2016 р. № 20752/6/99-99-12-02-01-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист ТОВ щодо деяких питань складання податкової звітності з ПДВ сільськогосподарськими підприємствами - суб'єктами спеціального режиму оподаткування та повідомляє.

Правові основи функціонування системи електронного адміністрування ПДВ регулюються ст. 2001Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та регламентуються Порядком електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 569 (далі - Порядок N 569).

Платникам ПДВ - суб'єктам спеціального режиму оподаткування автоматично на безоплатній основі Казначейською службою України (далі - Казначейство) відкриваються додаткові електронні рахунки, призначені для перерахування коштів до державного бюджету та на спеціальні рахунки, для здійснення операцій з постачання:

сільськогосподарських товарів/послуг (крім зернових і технічних культур та продукції тваринництва);

зернових і технічних культур;

продукції тваринництва.

Згідно з п. 23 Порядку N 569 суб'єкти спеціального режиму ведуть окремий облік зазначених вище операцій.

Для ведення податкового обліку за окремими видами сільськогосподарських операцій у складі податкової декларації з ПДВ із позначками "0121" - "0123" передбачено додаток 10 "Розрахунок сум податку на додану вартість за операціями із сільськогосподарськими товарами/послугами, що підлягають сплаті до державного бюджету та перерахуванню на спеціальний рахунок (ДС10)" (далі - додаток 10).

Розподіл суми податкового кредиту звітного періоду за видами сільськогосподарських операцій здійснюється у відповідних рядках таблиць 1, 2 та 3 додатка 10 виходячи з того, для використання в яких саме видах сільськогосподарської діяльності були придбані/ввезені товари/послуги, необоротні активи.

У випадку зміни напряму використання придбаних/ввезених товарів/послуг, необоротних активів у межах спеціального режиму оподаткування платник податку - суб'єкт спеціального режиму повинен відкоригувати показники відповідних рядків таблиць 1, 2 та 3 додатка 10.

Враховуючи те, що зміна напряму використання не є помилкою, коригування податкового кредиту здійснюється не шляхом подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації з ПДВ із позначками "0121" - "0123", а безпосередньо в самій податковій декларації з ПДВ із позначками "0121" - "0123".

Коригування податкового кредиту у зв’язку із зміною напряму використання здійснюється у додатку 10 на підставі бухгалтерської довідки шляхом перенесення обсягів придбаних/ввезених товарів/послуг, необоротних активів з однієї таблиці додатка 10 (із знаком "мінус") в іншу таблицю додатка 10 (із знаком "плюс").

Обсяги придбаних/ввезених товарів/послуг переносяться з однієї таблиці додатка 10 в іншу виходячи з ціни придбання таких товарів/послуг, а обсяги придбаних/ввезених необоротних активів - у межах їх балансової (залишкової) вартості.

Перенесення податкового кредиту з однієї таблиці додатка 10 в іншу спричиняє зміну значень показників розділу "Розрахунки за звітний період" таблиць додатка 10, а тому якщо перенесення податкового кредиту з однієї таблиці додатка 10 в іншу спричинило збільшення значень показників рядків 13, 13.1, 13.2 таблиці додатка 10 та, відповідно, рядків 18, 18.1, 18.2 декларації з ПДВ із позначками "0121" - "0123", платник податку з метою уникнення виникнення заборгованості перед Державним бюджетом України повинен до граничної дати подання такої податкової декларації забезпечити зарахування коштів на відповідний додатковий електронний рахунок.

Перший заступник Голови

С. Білан

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления