Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо деяких питань заповнення таблиці 1 Додатка 5 Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску особами, які провадять незалежну професійну діяльність (лист ДФС від 21.08.2019 р. № 3923/ІПК/20-40-13-02-11)

Щодо деяких питань заповнення таблиці 1 Додатка 5 Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску особами, які провадять незалежну професійну діяльність (лист ДФС від 21.08.2019 р. № 3923/ІПК/20-40-13-02-11)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 21.08.2019 р. № 3923/ІПК/20-40-13-02-11

Головне управління ДФС у Харківській області, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), розглянуло Ваші запити на отримання індивідуальної податкової консультації щодо деяких питань заповнення таблиці 1 Додатка 5 Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску особами, які провадять незалежну професійну діяльність, з урахуванням фактично викладених обставин, в межах компетенції повідомляє наступне.

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску, умови та порядок нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку, визначає Закон України від 08.07.2010 N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" із змінами та доповненнями (далі - Закон N 2464).

Відповідно до п. 5 частини першої ст. 4 Закону N 2464 особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зокрема адвокатську діяльність, та отримують дохід від цієї діяльності, є платниками єдиного внеску (п. 5 частини першої ст. 4 Закону N 2464).

Обов'язки платників єдиного внеску регламентовано частиною другою ст. 6 Закону N 2464, згідно з приписами якої платник єдиного внеску зобов'язаний:

- своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок;

- подавати звітність до органу доходів і зборів за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки, порядку та за формою, що визначені законодавством.

Згідно з п. 2 частини першої ст. 7 Закону N 2464 єдиний внесок для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, нараховується на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов'язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом N 2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

- мінімальний страховий внесок - це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця;

- максимальна величина бази нарахування єдиного внеску - максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює п'ятнадцяти розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на яку нараховується єдиний внесок.

Згідно з нормами частини п'ятої ст. 8 Закону N 2464 єдиний внесок для зазначених категорій платників єдиного внеску встановлено у розмірі 22 відсотки до бази нарахування єдиного внеску.

Законом України від 07.12.2017 N 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (далі - Закон N 2246) було визначено, що мінімальна заробітна плата з 01 січня 2018 року становить 3723,00 гривні.

Враховуючи розмір єдиного внеску (22 відс.) та норми Закону N 2246, максимальна величина бази нарахування єдиного внеску у 2018 році становила 55845,00 грн. (3723,00 х 15), тобто максимальна сума єдиного внеску на місяць у 2018 році становила 12285,90 грн. (55845,00 х 22 відсотки), мінімальна сума єдиного внеску на місяць у 2018 році становила 819,06 грн (3723,00 х 22 відсотки).

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (абзац 3 частини восьмої ст. 9 Закону N 2464).

Оскільки, Законом N 2464 встановлено, що сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску, то щоквартальні нарахування єдиного внеску, обов'язкові для сплати особами, які провадять незалежну професійну діяльність, та членами фермерських господарств, якщо вони перебували на обліку в органах доходів і зборів як платники єдиного внеску за календарний рік, становлять:

I квартал 2018 року - 2457,18 грн (3723,00 х 22 відс. х 3);

II квартал 2018 року - 2457,18 грн (3723,00 х 22 відс. х 3);

III квартал 2018 року - 2457,18 грн (3723,00 х 22 відс. х 3);

IV квартал 2018 року - 2457,18 грн (3723,00 х 22 відс. х 3).

З огляду на зазначене, річна сума єдиного внеску за 2018 рік не може становити менше ніж 9828,72 грн (2457,18 х 4), зокрема, для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, якщо вони перебували на обліку в органах доходів і зборів як платники єдиного внеску весь календарний рік.

Остаточний розрахунок єдиного внеску особами, які провадять незалежну професійну діяльність, проводиться до 01 травня наступного року за даними Декларації про майновий стан і доходи (далі - Декларація), з урахуванням вже сплаченого ними щоквартально протягом 2018 року єдиного внеску.

Разом з тим при визначенні бази нарахування єдиного внеску за звітний рік згідно з приписами абзацу 2 п. 3 розділу III Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 N 449 (далі - Інструкція N 449), сума отриманого доходу (прибутку), яка зазначена в Декларації, розподіляється на кількість місяців, протягом яких така особа перебувала на обліку як платник єдиного внеску, та відображається у Звіті про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (далі - Звіт) згідно з додатком 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 N 435 (далі - Порядок N 435).

Відповідно до п. 4 розділу III Порядку N 435 передбачено, що особи, які провадять незалежну професійну діяльність, формують та подають самі за себе до органів доходів і зборів Звіт один раз на рік до 1 травня року, що настає за звітним періодом. Звітним періодом для них є календарний рік.

У графі 3 "Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації / Самостійно визначена сума доходу / Частка розподіленого доходу" таблиці 1 Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (форма N Д5 річна), затвердженого Порядком N 435, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, відображається чистий оподатковуваний дохід (прибуток), зазначений у Декларації. В рядках у розрізі кожного календарного місяця зазначається середньомісячний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом ділення річного чистого доходу (прибутку) на кількість місяців, протягом яких такий платник перебував на обліку як платник єдиного внеску.

Відповідно до п. 16 розділу II Порядку N 435 відповідальним за правильність та достовірність заповнення Звіту є страхувальник.

Зауважуємо, що Порядком N 435, не передбачено самостійне виправлення страхувальником помилок у Звіті після закінчення терміну його подання.

За даними, відображеними в ІТС "Податковий блок", Вами [...] подано Звіт за формою згідно з додатком 5 до Порядку N 435 за 2018 рік [...], в якому самостійно визначено базу нарахування єдиного внеску та суму до сплати.

Враховуючи зазначене, у разі самостійного визначення платником бази нарахування єдиного внеску не передбачено самостійне виправлення страхувальником помилок у Звіті після закінчення терміну його подання, сплата єдиного внеску здійснюється на загальних підставах.

У разі несвоєчасної сплати самостійно визначеного зобов'язання такі особи несуть відповідальність відповідно до ст. 25 Закону N 2464.

Слід зазначити, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям