Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо функціонування системи електронного адміністрування ПДВ в частині обрахунку суми податку на додану вартість (лист ДФСУ від 19.09.2017 р. № 1365/99-99-15-03-01-18)

Щодо функціонування системи електронного адміністрування ПДВ в частині обрахунку суми податку на додану вартість (лист ДФСУ від 19.09.2017 р. № 1365/99-99-15-03-01-18)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 19.09.2017 р. № 1365/99-99-15-03-01-18

Департамент методологічної та нормотворчої роботи надсилає для відповідного реагування та використання в роботі погоджене з відповідними структурними підрозділами Доповнення до Заявки на доопрацювання програмного забезпечення щодо функціонування системи електронного адміністрування ПДВ в частині обрахунку суми податку на додану вартість, на яку платник має право зареєструвати податкову накладну / розрахунок коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, з урахуванням змін, внесених до Податкового кодексу України Законами України від 24.12.2015 р. N 909-VIII та від 21.12.2016 р. N 1797-VIII (в частині формування показника еперевищ (еперевищ2) розділу "2.4. Опис процесів перетворення вхідної інформації на вихідні дані (документи)").

 

Заступник директора Департаменту -
начальник управління

С. Тимошенко

 

 

Додаток

 

ДОПОВНЕННЯ
до Заявки на доопрацювання програмного забезпечення щодо функціонування системи електронного адміністрування ПДВ в частині обрахунку суми податку на додану вартість, на яку платник має право зареєструвати податкову накладну / розрахунок коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, з урахуванням змін, внесених до Податкового кодексу України Законами України від 24.12.2015 р. N 909-VIII та від 21.12.2016 р. N 1797-VIII
(в частині формування показника еперевищ (еперевищ2) розділу "2.4. Опис процесів перетворення вхідної інформації на вихідні дані (документи)")

Назва розділу

Зміст розділу

2.4. Опис процесів перетворення вхідної інформації на вихідні дані (документи)

Починаючи з моменту реалізації цього доповнення до заявки, але не раніше 01.07.2017 р., формування показника еперевищ (еперевищ2) здійснюється для кожного платника ПДВ підсумовуванням позитивної різниці між значеннями показників епз та еЄРПН (епз та еЄРПН2) за кожний звітний період, починаючи з періоду липень 2015 року / III квартал 2015 року (звітний період місяць або квартал відповідно до даних, зазначених платниками в податкових деклараціях, при цьому для новостворених платників ПДВ, дата реєстрації яких платниками ПДВ більша ніж перший день початку звітного періоду, перший звітний період враховує місяць (квартал), в якому вони зареєстровані, та звітний період, що настає за звітним періодом, в якому здійснено реєстрацію платником), де

епз (сума податкових зобов'язань, зазначених платником у податкових деклараціях з урахуванням уточнюючих розрахунків до них) за звітний період формується як (сума рядків 1.1 колонки Б, 1.2 колонки Б, 7 колонки Б, (- чи +) 8 колонки Б декларацій з ПДВ (0110, 0121 - 0123, 0130) за формою, затвердженою наказом N 966) + (сума рядків 1.1 колонки Б, 1.2 колонки Б, 4.1 колонки Б, 4.2 колонки Б, 6 колонки Б, (- чи +) 7 колонки Б декларацій з ПДВ (у тому числі декларацій 0110, 0121 - 0123, 0130 за звітні (податкові) періоди до січня 2017 року / I кварталу 2017 року) за формою, затвердженою наказом N 21, у тому числі в редакції наказу N 276) + (сума графи 6 рядків 1.1, 1.2, 7, 8 уточнюючих розрахунків (+/-) (0110, 0121 - 0123, 0130) за формою, затвердженою наказом N 966) + (сума графи 6 рядків 1.1, 1.2, 4.1, 4.2, 6, (- чи +) 7 уточнюючих розрахунків (+/-) (у тому числі розрахунків 0110, 0121 - 0123, 0130 за звітні (податкові) періоди до січня 2017 року / I кварталу 2017 року) за формою, затвердженою наказом N 21, у тому числі в редакції наказу N 276);

епз2 (сума податкових зобов'язань, зазначених платником у податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них) за звітний період формується як (сума рядків 1.1 колонки Б, 1.2 колонки Б, 7 колонки Б, (- чи +) 8 колонки Б декларацій з ПДВ (0110) за формою, затвердженою наказом N 966) + (сума рядків 1.1 колонки Б, 1.2 колонки Б, 4.1 колонки Б, 4.2 колонки Б, 6 колонки Б, (- чи +) 7 колонки Б декларацій з ПДВ (у тому числі декларацій 0110 за звітні (податкові) періоди до січня 2017 року / I кварталу 2017 року) за формою, затвердженою наказом N 21, у тому числі в редакції наказу N 276) + (сума графи 6 рядків 1.1, 1.2, 7, 8 уточнюючих розрахунків (+/-) (0110) за формою, затвердженою наказом N 966) + + (сума графи 6 рядків 1.1, 1.2, 4.1, 4.2, 6, (- чи +) 7 уточнюючих розрахунків (+/-) (у тому числі розрахунків 0110 за звітні (податкові) періоди до січня 2017 року / I кварталу 2017 року) за формою, затвердженою наказом N 21, у тому числі у редакції наказу N 276).
При обрахунку показника еперевищ (еперевищ2) враховувати, що показники в податкових деклараціях (у тому числі в уточнюючих розрахунках до них) формуються за правилами арифметичного округлення;

еЄРПН (сума податку, що міститься в складених платником податкових накладних (далі - ПН) та розрахунках коригування до податкової накладної на зменшення суми компенсації (далі - (-)РК) чи збільшення суми компенсації (далі - (+)РК), зареєстрованих в ЄРПН) за звітний період формується як сума:
графи 13 розділу III ПН за формою, затвердженою наказом N 957, зареєстрованих в ЄРПН до 01.04.2016 р., дата складання яких відповідає звітному періоду і більша або дорівнює 01.07.2015 р.;
рядка II розділу А ПН за формою, затвердженою наказом N 1307, у тому числі в редакції наказу N 276, зареєстрованих в ЄРПН починаючи з 01.04.2016 р., дата складання яких відповідає звітному періоду і більша або дорівнює 01.07.2015 р.;
графи 10 рядка "Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту" (+)РК за формою, затвердженою наказом N 957, зареєстрованих в ЄРПН до 01.04.2016 р., дата складання яких відповідає звітному періоду і більша або дорівнює 01.07.2015 р., що складені до ПН, зареєстрованих в ЄРПН до 01.04.2016 р., дата складання яких більша або дорівнює 01.07.2015 р., та до ПН, що підлягали наданню покупцям - платникам податку або складені під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, які складені до 01.07.2015 р. та зареєстровані в ЄРПН до 01.04.2016 р.;
графи 11 рядка "Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту" (+)РК за формою, затвердженою наказом N 957, зареєстрованих в ЄРПН до 01.04.2016 р., дата складання яких відповідає звітному періоду і більша або дорівнює 01.07.2015 р., що складені до ПН, зареєстрованих в ЄРПН до 01.04.2016 р., дата складання яких більша або дорівнює 01.07.2015 р., та до ПН, що підлягали наданню покупцям - платникам податку або складені під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, які складені до 01.07.2015 р. і зареєстровані в ЄРПН до 01.04.2016 р.;
рядка I розділу А (+)РК за формою, затвердженою наказом N 1307, у тому числі в редакції наказу N 276, зареєстрованих в ЄРПН починаючи з 01.04.2016 р., дата складання яких відповідає звітному періоду і більша або дорівнює 01.07.2015 р., що складені до
ПН, зареєстрованих в ЄРПН, дата складання яких більша або дорівнює 01.07.2015 р., та до ПН, що підлягали наданню покупцям - платникам податку або складені під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, які складені до 01.07.2015 р.;
графи 10 рядка "Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту" (-)РК за формою, затвердженою наказом N 957, зареєстрованих в ЄРПН до 01.04.2016 р. своєчасно, дата складання яких відповідає звітному періоду і більша або дорівнює 01.07.2015 р., що складені до ПН, зареєстрованих в ЄРПН до 01.04.2016 р., дата складання яких більша або дорівнює 01.07.2015 р., та до ПН, що підлягали наданню покупцям - платникам податку або складені під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, які складені до 01.07.2015 р. і зареєстровані в ЄРПН до 01.04.2016 р.;
графи 11 рядка "Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту" (-)РК за формою, затвердженою
наказом N 957, зареєстрованих в ЄРПН до 01.04.2016 р. своєчасно, дата складання яких відповідає звітному періоду і більша або дорівнює 01.07.2015 р., що складені до ПН, зареєстрованих в ЄРПН до 01.04.2016 р., дата складання яких більша або дорівнює 01.07.2015 р., та до ПН, що підлягали наданню покупцям - платникам податку або складені під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, які складені до 01.07.2015 р. і зареєстровані в ЄРПН до 01.04.2016 р.;
рядка I розділу А (-)
РК за формою, затвердженою наказом N 1307, у тому числі в редакції наказу N 276, зареєстрованих в ЄРПН починаючи з 01.04.2016 р. своєчасно, дата складання яких відповідає звітному періоду і більша або дорівнює 01.07.2015 р., що складені до ПН, зареєстрованих в ЄРПН, дата складання яких більша або дорівнює 01.07.2015 р., та до ПН, що підлягали наданню покупцям - платникам податку або складені під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, які складені до 01.07.2015 р.;
графи 10 рядка "Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту" (-)
РК за формою, затвердженою наказом N 957, зареєстрованих в ЄРПН до 01.04.2016 р. з порушенням терміну реєстрації, дата реєстрації яких відповідає звітному періоду і дата складання яких більша або дорівнює 01.07.2015 р., що складені до ПН, зареєстрованих в ЄРПН до 01.04.2016 р., дата складання яких більша або дорівнює 01.07.2015 р., та до ПН, що підлягали наданню покупцям - платникам податку або складені під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, які складені до 01.07.2015 р. і зареєстровані в ЄРПН до 01.04.2016 р.;
графи 11 рядка "Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту" (-)РК за формою, затвердженою наказом N 957, зареєстрованих в ЄРПН до 01.04.2016 р. з порушенням терміну реєстрації, дата реєстрації яких відповідає звітному періоду і дата складання яких більша або дорівнює 01.07.2015 р., що складені до ПН, зареєстрованих в ЄРПН до 01.04.2016 р., дата складання яких більша або дорівнює 01.07.2015 р., та до ПН, що підлягали наданню покупцям - платникам податку або складені під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, які складені до 01.07.2015 р. і зареєстровані в ЄРПН до 01.04.2016 р.;
рядка I розділу А (-)РК за формою, затвердженою наказом N 1307, у тому числі в редакції наказу N 276, зареєстрованих в ЄРПН починаючи з 01.04.2016 р. з порушенням терміну реєстрації, дата реєстрації яких відповідає звітному періоду і дата складання яких більша або дорівнює 01.07.2015 р., що складені до ПН, зареєстрованих в ЄРПН, дата складання яких більша або дорівнює 01.07.2015 р., та до ПН, що підлягали наданню покупцям - платникам податку або складені під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, які складені до 01.07.2015 р.
(-)РК, складений до 31.12.2016 р., вважається зареєстрованим в ЄРПН своєчасно, якщо різниця між датою складання(-)РК та датою його реєстрації в ЄРПН менша або дорівнює "15". Інакше (-)РК вважається зареєстрованим з порушенням терміну реєстрації.
(-)РК, складений починаючи з 01.01.2017 р., вважається зареєстрованим в ЄРПН своєчасно, якщо:
- дата складання (-)РК припадає на період з 1 по 15 число (включно) місяця, а дата реєстрації в ЄРПН такого (-)РК не перевищує останній день місяця, в якому такий (-) РК складено;
- дата складання (-) РК припадає на період з 16 по останній день місяця (включно), а дата реєстрації в ЄРПН такого (-)РК не перевищує 15 число місяця, наступного за місяцем, в якому такий (-) РК складено.
Інакше (-)РК вважається зареєстрованим з порушенням терміну реєстрації;

еЄРПН2 (сума податку, що міститься в складених платником податкових накладних (далі - ПН) та розрахунках коригування до податкової накладної на зменшення суми компенсації (далі - (-)РК) чи збільшення суми компенсації (далі - (+)РК), зареєстрованих в ЄРПН) за звітний період формується аналогічно показнику еЄРПН, за винятком ПН / РК, що складені відповідно до ст. 209 ПКУ та зареєстровані платниками ПДВ у період з 01.07.2015 р. по 15.01.2017 р. (тобто за умови наявності в другій частині порядкового номера таких ПН / РК коду відповідної діяльності "2" або "3").
При обрахунку еЄРПН (еЄРПН2) за звітний період враховуються:
а) значення рядка II розділу А ПН за формою, затвердженою наказом N 1307, у тому числі в редакції наказу N 276, реєстрацію якої в ЄРПН зупинено відповідно до п. 201.16 ст. 201 ПКУ та виконуються такі умови:
- комісією ДФС України прийнято рішення про реєстрацію в ЄРПН такої ПН або Комісією ДФС з питань розгляду скарг на рішення комісії ДФС України прийнято рішення про реєстрацію в ЄРПН такої ПН;
- в СЕА ПДВ проведено реєстрацію операції "Очікується реєстрація ПН / РК за Рішенням Комісії" на підставі прийнятого рішення комісією ДФС України про реєстрацію в ЄРПН такої ПН або прийнятого рішення Комісією ДФС з питань розгляду скарг на рішення комісії ДФС України про реєстрацію в ЄРПН такої ПН і на момент обрахунку показника еперевищ в СЕА ПДВ немає інформації про проведення сторнування такої операції;
- значення рядків II розділу А ПН, складених платником податку за відповідний звітний період, що зареєстровані в ЄРПН, та значення рядків II розділу А ПН, складених платником податку за відповідний звітний період, реєстрацію яких в ЄРПН зупинено відповідно до
п. 201.16 ст. 201 ПКУ і щодо таких ПН немає рішення комісії ДФС про відмову в реєстрації в ЄРПН, менше або дорівнює сумі значень граф 6 та 7 таблиці 1 Додатка 5 до податкової декларації з податку на додану вартість за такий самий звітний період, зазначених у рядку, в якому в графі 2 наведено індивідуальний податковий номер платника податку, що відповідає індивідуальному податковому номеру платника податку, зазначеному в графі "Отримувач (покупець)" ПН, щодо якої в СЕА ПДВ проведено реєстрацію операції "Очікується реєстрація ПН / РК за Рішенням Комісії";
б) значення рядка I розділу А (+)РК/(-)РК за формою, затвердженою наказом N 1307, у тому числі в редакції наказу N 276, реєстрацію якого в ЄРПН зупинено відповідно до п. 201.16 ст. 201 ПКУ та виконуються такі умови:
- (-)РК за алгоритмом, що враховує факт своєчасної реєстрації, відноситься до даного звітного періоду;
- комісією ДФС України прийнято рішення про реєстрацію в ЄРПН такого (+)РК/(-)РК або Комісією ДФС з питань розгляду скарг на рішення комісії ДФС України прийнято рішення про реєстрацію в ЄРПН такого (+)РК/(-)РК;
- в СЕА ПДВ проведено реєстрацію операції "Очікується реєстрація ПН / РК за Рішенням Комісії" на підставі прийнятого рішення комісією ДФС України про реєстрацію в ЄРПН такого (+)РК або прийнятого рішення Комісією ДФС з питань розгляду скарг на рішення комісії ДФС України про реєстрацію в ЄРПН такого (+)РК і на момент обрахунку показника еперевищ в СЕА ПДВ немає інформації про проведення сторнування такої операції;
- значення рядків I розділу А (+)РК/(-)РК до ПН за відповідний звітний період менше або дорівнює сумі значень граф 5 та 6 таблиці 1 Додатка 1 до податкової декларації з податку на додану вартість за такий самий звітний період, зазначених у рядку, в якому в графі 2 наведено індивідуальний податковий номер платника податку, який відповідає індивідуальному податковому номеру платника податку, зазначеному в графі "Отримувач (покупець)" (+)РК/(-)РК, щодо якого в СЕА ПДВ проведено реєстрацію операції "Очікується реєстрація
ПН / РК за Рішенням Комісії".

 

Директор Департаменту методологічної
та нормотворчої роботи

М. Куц

Директор Департаменту податків
і зборів з юридичних осіб

О. Антіпова

Директор Департаменту
обслуговування платників

Н. Калєніченко

Директор Департаменту моніторингу
доходів та обліково-звітних систем

М. Чмерук

В. о. Директора Департаменту
інформаційних технологій

О. Івашковича

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям