Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму витрат на формування забезпечень для відшкодування виплат премій працівникам за результатами діяльності у попередньому році (лист ДФС від 05.12.2017 р. № 2842/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму витрат на формування забезпечень для відшкодування виплат премій працівникам за результатами діяльності у попередньому році (лист ДФС від 05.12.2017 р. № 2842/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 05.12.2017 р. № 2842/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму витрат на формування забезпечень для відшкодування виплат премій працівникам за результатами діяльності у попередньому році та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке.

Пунктом 24 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу визначено, що до складу витрат включаються витрати на оплату відпусток працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці, які відшкодовані після 01.01.2015 р. за рахунок резервів та забезпечень, сформованих до 01.01.2015 р. відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у випадку, якщо такі витрати не були враховані при визначенні об'єкта оподаткування до 01.01.2015 р.

При цьому Кодекс не містить визначення поняття "виплати, пов’язані з оплатою праці".

Згідно з п. 5.3 ст. 5 Кодексу інші терміни, що застосовуються у цьому Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.

Підпунктом 14.1.84 п. 14.1 ст. 14 Кодексу встановлено, що інші терміни для цілей розділу III Кодексу використовуються у значеннях, визначених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку і міжнародними стандартами фінансової звітності, введеними в дію відповідно до законодавства.

Пунктом 1.2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 637, визначено, що виплати, пов'язані з оплатою праці, - виплати, що віднесені до фонду оплати праці, а також до інших виплат, що не належать до цього фонду згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. N 5 (далі - Інструкція N 5) і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 р. за N 114/8713.

Премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій включаються фонду додаткової заробітної плати (п. 2.2 Інструкції N 5).

Крім того, згідно з Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 19 (МСБО 19) до виплат працівникам відносяться короткострокові виплати працівникам, такі як участь у преміюванні, якщо очікується, що вони будуть повністю сплачені у повному обсязі протягом дванадцяти місяців після закінчення річного звітного періоду, у якому працівники надавали відповідні послуги.

Отже, витрати на відшкодування працівникам премії за підсумками діяльності у попередньому році відносяться до виплат, пов’язаних з оплатою праці.

Таким чином, витрати на оплату премій працівникам, які не були враховані при визначенні об'єкта оподаткування до 01.01.2015 р., можуть бути включені до складу витрат після 01.01.2015 р., за умови, що для відшкодування таких витрат до 01.01.2015 р. було сформовано забезпечення (резерви) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
63040 224
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно