при подписке на рассылку
gift_icon
  • Щодо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ згідно з п.198.5 ст.198 Кодексу та статті 199 Кодексу для товарів/послуг, придбаних після 1 липня 2015 року, які призначаються для використання або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях, або не в господарській діяльності (лист ГУ ДФС у Луганській області від 26.09.2016 р. № 521/10/12-32-12-01-13)

Щодо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ згідно з п.198.5 ст.198 Кодексу та статті 199 Кодексу для товарів/послуг, придбаних після 1 липня 2015 року, які призначаються для використання або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях, або не в господарській діяльності (лист ГУ ДФС у Луганській області від 26.09.2016 р. № 521/10/12-32-12-01-13)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЛИСТ

від 26.09.2016 р. № 521/10/12-32-12-01-13

"Щодо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ згідно з п.198.5 ст.198 Кодексу та статті 199 Кодексу для товарів/послуг,  придбаних після 1 липня 2015 року, які призначаються для використання або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях, або не в господарській діяльності"

 

ГУ ДФС у Луганській області керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі Кодекс) розглянуло Ваш запит на отримання індивідуальної податкової консультації від 11.08.2016 № 8/01-1087, щодо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ згідно з п.198.5 ст.198 Кодексу та статті 199 Кодексу для товарів/послуг, придбаних після 1 липня 2015 року, які призначаються для використання або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях, або не в господарській діяльності, якщо податкова накладна від постачальника не включена до складу податкового кредиту у зв’язку з тим, що така податкова накладна не зареєстрована у ЄРПН, та повідомляє наступне:

З урахуванням змін, внесених до статті 198 Кодексу, Законами України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" (далі - Закон N 71) та від 16 липня 2015 року N 643-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" (далі - Закон N 643), з 1 липня 2015 року податковий кредит звітного періоду формується платником податку з сум податку на додану вартість, нарахованих (сплачених) при придбанні товарів/послуг незалежно від напряму їх використання (в оподатковуваних чи неоподатковуваних операціях).

Зауважуємо, що не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 Кодексу.

Відповідно до абзацу 17 підпункту 201.10 статті 201 Кодексу у разі допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної,та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця/покупця. Таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або допущено помилки при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушено граничні терміни реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Згідно з пунктом 198.6 статті 198 ПКУ у разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної.

Відповідно до п. 199.1 ст. 199 ПКУ у разі, якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях.

Відповідно до підпункту 198.5. статті 198 Кодексу Платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися:

а) в операціях, що не є об'єктом оподаткування відповідно до статті 196 цього Кодексу (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу) та місце постачання яких розташоване за межами митної території України;

г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

У разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи в подальшому починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, платник податку може зменшити суму податкових зобов'язань, що були нараховані відповідно до пункту 199.1 статті 199 Кодексу, на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, зареєстрованого в ЄРПН.

Таким чином, Кодексом не передбачено винятки щодо включення до податкового зобов’язання товарів/послуг, необоротних активів придбаних та/або виготовлених після 1 липня 2015 року, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, за умови відсутності реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних. Але передбачено  право покупця додати до податкової декларації заяву зі скаргою на продавця, який не здійснив реєстрацію податкової накладної в ЄРПН протягом законодавчо встановлених термінів.

Додатково повідомляємо, що податковою консультацією є допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування нарахування та сплати податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган (підпункт 14.1.172 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Начальник управління
податків і зборів з юридичних осіб
ГУ ДФС у Луганській області                                                                   І.В.Відоменко

Отключить рекламу