Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо обліку готівки, інкасованої з ПТКС службою інкасації, формування та роздрукування фіскального звітного чеку, форми і відповідності фіскального чеку та фіскального звітного чеку (лист ДФС від 26.12.2017 р. № 3145/6/99-99-14-05-01-15/ІПК)

Щодо обліку готівки, інкасованої з ПТКС службою інкасації, формування та роздрукування фіскального звітного чеку, форми і відповідності фіскального чеку та фіскального звітного чеку (лист ДФС від 26.12.2017 р. № 3145/6/99-99-14-05-01-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 26.12.2017 р. № 3145/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула запити ТОВ щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

Відповідно до звернення ТОВ здійснює діяльність із застосуванням реєстратора розрахункових операцій (далі - РРО).

Щодо обліку готівки, інкасованої з ПТКС службою інкасації.

Оскільки у прикладі, наведеному у листі, інкасація опломбованих касет з ПТКС проводиться представниками комерційного банку, то відповідно у бухгалтерському обліку таку операцію можливо відображати на 33 рахунку субрахунку 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті".

Щодо врахування до ліміту готівки у касі інкасації з ПТКС.

Пунктом 52 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні від 15.12.2004 р. N 637, затвердженого постановою Правлінням Національного банку України, яка зареєстрована у Міністерстві юстиції України 13.01.2005 р. за N 40/10320 (далі - Положення N 637), визначено, що встановлення ліміту каси проводиться підприємствами самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки у касі, що підписується головним (старшим) бухгалтером та керівником підприємства (або уповноваженою ним особою). До розрахунку приймається строк здавання підприємством готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках, визначений відповідним договором банківського рахунку. Для кожного підприємства та його відокремленого підрозділу складається окремий розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі.

Установлений ліміт каси затверджується внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства. Для відокремлених підрозділів ліміт каси встановлюється і доводиться до їх відома відповідними внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства - юридичної особи.

Підприємства, що розпочинають свою діяльність, а також підприємства, діяльність яких була пов’язана виключно з безготівковими розрахунками та які відповідно до встановленого законодавством України порядку отримують право на здійснення додаткового виду діяльності, що передбачає здійснення готівкових розрахунків, на перші три місяці їх роботи ліміт каси встановлюють згідно з прогнозними розрахунками. Установлений з урахуванням прогнозних розрахунків ліміт каси у двотижневий строк після закінчення перших трьох місяців їх роботи переглядається за фактичними показниками діяльності відповідно до вимог цього Положення.

Враховуючи зазначене, Положення N 637 не вимагає при розрахунку ліміту каси враховувати готівку, що надходить до опломбованих комерційним банком касет, які встановлюються у ПТКС.

Щодо формування та роздрукування фіскального звітного чеку (Z-звіту) ПТКС.

Пунктом 5 Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій, що застосовуються під час здійснення операцій з приймання та переказу готівкових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. N 149 "Про вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для окремих сфер застосування", визначено, що у фіскальному режимі роботи вбудований реєстратор повинен забезпечувати:

створення контрольної стрічки в електронній формі відповідно до вимог щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у РРО та модемів для передачі даних, установлених Мінфіном;

передачу до ДФС контрольно-звітної інформації згідно з п. 7 ст. 3 Закону України від 06 липня 1995 року N 265 "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон N 265);

щоденне формування фіскальних звітних чеків у разі здійснення розрахункових операцій та друкування (у разі потреби):

- усіх звітів, які формуються платіжним комплексом;

- Х-, Z-звіту, звіту про переказ коштів та інших звітів з моменту фіскалізації вбудованого реєстратора автономно без його підключення до керуючого пристрою.

Враховуючи зазначене, фіскальний звітний чек (Z-звіт) формується щоденно у разі здійснення розрахункових операцій та друкування (у разі потреби).

Підпунктом 8 п. 4 розділу II Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, КОРО, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 р. N 547 (далі - Порядок N 547), визначено, що у разі роздрукування на РРО протягом робочого дня декількох фіскальних звітних чеків усі вони вклеюються у відповідну КОРО, записи в розділі 2 КОРО робляться за кожним фіскальним звітним чеком окремо. Якщо фіскальний звітний чек містить дані про операції службового внесення та службової видачі коштів, графи 3, 4 розділу 2 КОРО можна не заповнювати.

За бажанням суб'єкта господарювання у графах 5 - 10 розділу 2 КОРО, зареєстрованої на РРО, можна створювати додаткові графи для зазначення сум розрахунків, суми податку на додану вартість, суми акцизного податку або іншого податку (збору) та виданих при поверненні товару коштів, які отримані (видані) з використанням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо. Крім того, у цьому розділі КОРО на РРО або в КОРО на господарську одиницю можна виконувати додаткові записи, що підсумовують дані за розрахунками за день чи за місяць.

Підпунктом 1 п. 4 розділу II Порядку N 547 передбачено, що суб’єкт господарювання повинен забезпечити використання КОРО у тій господарській одиниці, що зазначена на титульній сторінці КОРО при її реєстрації/перереєстрації, або з тим РРО, до якого така книга зареєстрована.

Щодо форми і відповідності фіскального чеку та фіскального звітного чеку (Z-звіту) ПТКС.

Форма та зміст фіскального чеку та фіскального звітного чеку (Z-звіту) ПТКС мають відповідати вимогам, що затверджені наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 р. N 13 "Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов'язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми N ЗВР-1 Звіту про використання КОРО (розрахункових книжок)", що зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 11.02.2016 р. за N 220/28350 (далі - Положення N 13).

Пунктом 4 розділу І Положення N 13 визначено, що у наведених у додатках формах розрахункових документів взаєморозміщення написів та даних на полі документа є рекомендованим. Розрахункові документи, визначені цим Положенням, крім тих, що друкуються РРО, є варіантами розрахункових квитанцій, визначених у ст. 2 Закону N 265. Тобто, рекомендовано тільки розмір, а не зміст.

Написи на розрахункових документах, указані в додатках у кутових дужках (наприклад, <Найменування СГ>), означають надруковані, проштамповані або записані в розрахунковому документі конкретизовані дані про суб’єкта господарювання, товар, послугу тощо.

Звертаємо увагу на конкретизованість даних про суб’єкта господарювання, товар, послугу тощо.

Враховуючи вказане, програмування ЕККР, вбудованого в ПТКС, здійснюється з дотриманням вимог Положення N 13 та урахуванням, яка саме операція відображається у чеку ПТКС: переказ коштів, продаж товару, сплата за послуги. Отже, зміст фіскального чеку та фіскального звітного чеку (Z-звіту) ПТКС мають відповідати чинним вимогам Положення. N 13.

В той же час, Положенням N 13 встановлено, що розміщення (місце знаходження, порядок розташування) написів та даних на полі документа є рекомендованим.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться