Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо окремих питань з погашення податкового боргу (лист ДФС від 30.08.2017 р. № 11164/K/99-99-17-01-14)

Щодо окремих питань з погашення податкового боргу (лист ДФС від 30.08.2017 р. № 11164/K/99-99-17-01-14)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 30.08.2017 р. № 11164/K/99-99-17-01-14

(Витяг)

<...> Державна фіскальна служба України розглянула звернення <...> щодо окремих питань з погашення податкового боргу і повідомляє.

Статтею 67 Конституції України визначено обов'язок кожного сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законодавством.

Відповідно до пп. 16.1.4 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених Кодексом та законами з питань митної справи.

Податковим обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені Кодексом, законами з питань митної справи (п. 36.1 ст. 36 Кодексу).

Виконанням податкового обов'язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов'язань у встановлений податковим законодавством строк (п. 38.1 ст. 38 Кодексу).

Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов'язку несе платник податків, крім випадків, визначених Кодексом або законами з питань митної справи (п. 36.5 ст. 36 Кодексу).

Згідно з пп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 Кодексу податковий борг - це сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків у встановлений Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному Кодексом. Інші визначення боргу в чинному законодавстві відсутні.

Відповідно до п. 3 гл. 1 р. I Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.04.2016 р. N 422, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.05.2016 р. за N 751/28881 (далі - Порядок N 422), оперативний облік податків і зборів, митних та інших платежів до бюджету, єдиного внеску здійснюється органами ДФС в інформаційній системі органів ДФС.

Оперативний облік - процес відображення, систематизації та узагальнення первинних показників через їх перетворення в облікові показники в інтегрованій картці платника (далі - ІКП).

Первинні показники - показники, що містяться у первинних документах та є визначальними для характеристики процесів адміністрування податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів та єдиного внеску.

Первинні документи - документи, що складені платниками податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску та/або органами ДФС, іншими органами влади згідно з чинним законодавством (податкові декларації, митні декларації, аркуші коригування, уточнюючі розрахунки, податкові повідомлення-рішення, рішення контролюючого органу, вимоги про сплату боргу (недоїмки) з єдиного внеску, судові рішення, рішення про розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу), інформація органів Державної казначейської служби України про надходження податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів та єдиного внеску тощо) (п. 2 гл. 1 р. I Порядку N 422).

З метою забезпечення контролю за коректністю відображення інформації в інформаційній системі органів ДФС при відкритті/закритті ІКП підрозділом, який здійснює облік платежів та інших надходжень, проводиться щоденний контроль шляхом формування реєстрів перевірки записів за відповідними напрямами, одним з яких є наявність нарахованих сум, сум податкового боргу, заборгованості з єдиного внеску та переплати за платежами, за якими не передбачено подання платником податкової звітності до органу ДФС (крім платежів, які контролюються органами ДФС в частині актів перевірок) (п. 1 гл. 2 р. II Порядку N 422).

Згідно з п. 2 гл. 2 р. II Порядку N 422 розбіжності не пізніше наступного робочого дня з дня їх виявлення відпрацьовуються підрозділом, який здійснює облік платежів та інших надходжень, шляхом усунення помилок.

У разі наявності у платника податків податкового боргу контролюючі органи зобов'язані зарахувати кошти, що сплачує такий платник податків, у рахунок погашення податкового боргу згідно з черговістю його виникнення незалежно від напряму сплати, визначеного платником податків. У такому ж порядку відбувається зарахування коштів, що надійдуть у рахунок погашення податкового боргу платника податків відповідно до ст. 95 Кодексу або за рішенням суду у випадках, передбачених законом.

Спрямування коштів платником податків на погашення грошового зобов'язання перед погашенням податкового боргу забороняється, крім випадків спрямування цих коштів на виплату заробітної плати та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (п. 87.9 ст. 87 Кодексу).

На сьогодні ДФС запроваджено електронний сервіс "Електронний кабінет платника", використовуючи який платники податків мають можливість доступу у режимі реального часу до інформації щодо даних інтегрованих карток за податками і зборами, а також контролю за станом їх розрахунків з бюджетом.

Згідно з п. 421.2 ст. 421 Кодексу електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов'язків, визначених Кодексом та нормативно-правовими актами, що прийняті на підставі та на виконання Кодексу, законами з питань митної справи, в тому числі шляхом перегляду в режимі реального часу інформації щодо даних інтегрованих карток за податками і зборами, а також проведення звірок розрахунків платників податків з державним та місцевими бюджетами.

Доступ в електронному кабінеті до даних інтегрованих карток дає змогу платнику безперешкодно у дистанційному режимі контролювати повноту та своєчасність своїх розрахунків з бюджетами та цільовими фондами, а також проводити звірення відповідності даних свого податкового обліку та даних органу ДФС.

Водночас у платника є можливість отримання інформації щодо стану розрахунків платника за податками, зборами та єдиним внеском у довільній формі за місцезнаходженням на податковому обліку у контролюючому органі.

 

В. о. Голови

М. Продан

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям