Отключить рекламу

ПОДАРОК

950 грн. Бесплатно
  • Щодо оподаткування доходів, виплачених на користь резидента Іспанії (Лист ГУ ДФС в Одеській області від 06.01.2017 року №15/10/15-32-12-01-14)

Щодо оподаткування доходів, виплачених на користь резидента Іспанії (Лист ГУ ДФС в Одеській області від 06.01.2017 року №15/10/15-32-12-01-14)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЛИСТ

№15/10/15-32-12-01-14 від 06.01.2017 року

 

ГУ ДФС в Одеській області на Ваш про надання податкового роз’яснення щодо оподаткування доходів, виплачених на користь резидента Іспанії, відповідно до ст.52 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - Кодекс), у межах своїх повноважень, повідомляє наступне.

Відповідно до пп.14.1.85 п.14.1 ст.14 Кодексу під «інжинірингом» розуміється - надання послуг (виконання робіт) із складення технічних завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і техніко-економічних обстежень, виконання інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об'єктів, розроблення технічної документації, проектування та конструкторського опрацювання об'єктів техніки і технології, надання консультації та авторського нагляду під час монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також надання консультацій, пов'язаних із такими послугами (роботами)).

Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються у порядку і за ставками, визначеними п.141.4 ст.141 Кодексу.

Перелік таких доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, визначено пп.141.4.1 п.141.4 ст.141 Кодексу. Такими доходами є, зокрема, і доходи від інжинірингу (абз.г) пп.141.4.1 п.141.4 ст.141)).

Так, резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у пп.141.4.1 п.141.4 ст.141 Кодексу, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 - 141.4.6 п.141.4 ст.141 Кодексу) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності (пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу).

Конвенція між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Іспанії про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна (далі - Конвенція) набрала чинності з 07.08.1986 року та діє станом на теперішній час.

Зазначимо, що статтями Конвенції, дійсно, не визначено окремого оподаткування доходів від інжинірингу. Проте, ст. 14 «Інші доходи» Конвенції визначено, що доходи осіб з постійним місцеперебуванням в одній Договірній Державі, незалежно від джерела їх виникнення, не згаданих у попередніх статтях цієї Конвенції, можуть оподатковуватися податком лише в цій Договірній Державі.

При цьому, відповідно до п.103.4 ст.103 Кодексу, підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених пунктами 103.5 і 103.6 цієї статті, особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України (далі - довідка), а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України.

Згідно з п.103.5 ст.103 Кодексу, довідка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, і повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України.

Так, абз.ІІ) пп.d) п.1 ст.3 Конвенції визначено, що «компетентним органом» стосовно Іспанії є Міністр економіки і фінансів, а також інша посадова особа, уповноважена цим Міністром. 

Водночас, відповідно до п.103.2 ст.103 Кодексу особа (податковий агент) має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є, одночасно, бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу.

Пунктом 103.3 ст.103 Кодексу, передбачено, що бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу для цілей застосування пониженої ставки податку згідно з правилами міжнародного договору України до дивідендів, процентів, роялті, винагород тощо нерезидента, отриманих із джерел в Україні, вважається особа, що має право на отримання таких доходів. При цьому бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу не може бути юридична або фізична особа, навіть якщо така особа має право на отримання доходу, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого доходу.

При недотриманні вищенаведених умов резидент України зобов'язаний утримати та сплатити до бюджету податок з доходу нерезидента із джерелом його походження з України за ставкою 15 % від суми нарахованого доходу.

 

Перший заступник начальника                                     Н.Л. Гулакова

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют