Подпишитесь на новости и получите книгу бесплатно!
  • Щодо оподаткування операцій з погашення дебіторської заборгованості, якщо передача права власності на товар відбулася у період перебування на спрощеній системі оподаткування, а кошти отримані на загальній системі оподаткування

Щодо оподаткування операцій з погашення дебіторської заборгованості, якщо передача права власності на товар відбулася у період перебування на спрощеній системі оподаткування, а кошти отримані на загальній системі оподаткування   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   №2037/10/08-01-12-03-11 від 16.06.2016
   
   Про надання податкової консультації

   
   
   Головне управління ДФС у Запорізькій області розглянуло лист «» щодо оподаткування операцій з погашення дебіторської заборгованості, якщо передача права власності на товар відбулася у період перебування на спрощеній системі оподаткування, а кошти отримані на загальній системі оподаткування, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
   
   Відповідно до п. 292.1 ст. 292 Кодексу доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу.
   
   Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу.
   
   Розділом III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці по операціях з погашення дебіторської заборгованості за товар, що виникла в період перебування на спрощеній системі оподаткування.
   
   Отже, операції з погашення дебіторської заборгованості, що виникла на спрощеній системі оподаткування, під час перебування на загальній системі оподаткування відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку.
   
   В податковій декларації з податку на прибуток, затвердженій наказом Міністерства фінансів України № 897 від 20.10.2015 (далі-декларація), платники податку на прибуток у р.04 декларації відображають об'єкт оподаткування, який визначається шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або МСФЗ (р. 02 декларації) на податкові різниці (р. 03 декларації).
   
   Таким чином операції з погашення дебіторської заборгованості відображаються у складі фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
   
   Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, визначає Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XI (далі Закон №996). Цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.
   
   Суб'єкти підприємницької діяльності, яким відповідно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат, ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність у порядку, встановленому законодавством про спрощену систему обліку і звітності (ст.2 Закону № 996).
   
   Форми фінансової звітності підприємств (крім банків) і порядок їх заповнення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики (Міністерство фінансів України), за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики (ст.11 Закону № 996).
   
   Згідно ст. 13 Закону № 996 звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати. Баланс підприємства складається за станом на кінець останнього дня кварталу (року).
   
   Отже, фінансова звітність складається наростаючим підсумком з початку звітного року, тобто у Вашому випадку з І кварталу 2016 року.
   
   Перший заступник начальника О.П. Фоменко

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления