Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо оподаткування ПДВ складової вартості робіт з ремонту військової техніки, що відповідає сумі грошових коштів, сплачених платником податку у вигляді відсотків за користування кредитами (позиками), які залучаються таким платником під державні гарантії для виконання державного замовлення (лист ДФС від 30.10.2017 р. № 2443/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо оподаткування ПДВ складової вартості робіт з ремонту військової техніки, що відповідає сумі грошових коштів, сплачених платником податку у вигляді відсотків за користування кредитами (позиками), які залучаються таким платником під державні гарантії для виконання державного замовлення (лист ДФС від 30.10.2017 р. № 2443/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 30.10.2017 р. № 2443/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про оподаткування ПДВ

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо оподаткування ПДВ складової вартості робіт з ремонту військової техніки, що відповідає сумі грошових коштів, сплачених платником податку у вигляді відсотків за користування кредитами (позиками), які залучаються таким платником під державні гарантії для виконання державного замовлення, та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Відповідно до підпункту 4.1 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 779 "Деякі питання виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави" витрати із сплати відсотків за користування кредитами (позиками), які залучаються суб'єктами господарювання під державні гарантії для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, включаються суб'єктами господарювання до ціни товарів, робіт і послуг за господарськими договорами.

Згідно з пунктом 39 Порядку формування ціни на продукцію, роботи, послуги оборонного призначення у разі, коли відбір виконавців з постачання (закупівлі) такої продукції, робіт, послуг здійснюється без застосування конкурентних процедур, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 р. N 517, ціна виконання робіт з ремонту та модернізації озброєння та військової техніки під час виконання державного оборонного замовлення включає, зокрема фінансові витрати (витрати на сплату відсотків, нараховані за весь період запозичень за користування кредитами (позиками) під державні гарантії, залученими для фінансування програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави), інші фінансові витрати, віднесені до конкретного державного контракту. Ціна реалізації виконання робіт з ремонту і модернізації озброєння та військової техніки може бути уточнена на підставі витрат, підтверджених банківською установою, яка надала кредит (позику) під державні гарантії, для фінансування програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів,регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Підпунктом "а" та "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ визначено, що об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів / послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 розділу V ПКУ.

Згідно з підпунктом 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ постачання послуг - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).

База оподаткування операцій з постачання товарів / послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів / послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової), вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), за винятком:

товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню;

газу, який постачається для потреб населення.

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів / послуг. До складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів та/або пені), три проценти річних та інфляційні, що отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов'язань (пункт 188.1 статті 188 розділу V ПКУ).

Відповідно до підпункту 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 розділу V ПКУ ПДВ становить 20 відсотків, 7 відсотків бази оподаткування та додається до ціни товарів/послуг. Таким чином, ставка податку застосовується до бази оподаткування, а не окремих її складових частин.

Враховуючи викладене, при постачанні платником ПДВ послуг з ремонту військової техніки на митній території України на виконання державного замовлення об'єктом оподаткування ПДВ відповідно до статті 185 розділу V ПКУ буде операція з постачання вказаних послуг. При цьому база оподаткування ПДВ за операцією з постачання таких послуг з ремонту буде визначатися виходячи з їх договірної вартості, яка включає в себе як одну із складових і суми грошових коштів, сплачених платником податку у вигляді відсотків за користування кредитами (позиками), які залучаються таким платником під державні гарантії для виконання державного замовлення.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям