Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо перенесення контролюючими органами термінів проведення документальної позапланової виїзної перевірки при повідомленні платником податків про втрату первинних бухгалтерських документів (лист ДФС від 22.08.2017 р. № 1701/6/99-99-14-03-03-15/ІПК)

Щодо перенесення контролюючими органами термінів проведення документальної позапланової виїзної перевірки при повідомленні платником податків про втрату первинних бухгалтерських документів (лист ДФС від 22.08.2017 р. № 1701/6/99-99-14-03-03-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 22.08.2017 р. № 1701/6/99-99-14-03-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо надання індивідуальної податкової консультації стосовно перенесення контролюючими органами термінів проведення документальної позапланової виїзної перевірки при повідомленні платником податків про втрату первинних бухгалтерських документів відповідно до пункту 44.5 статті 44 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та повідомляє таке.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Компетенцію контролюючих органів, повноваження їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю визначено Кодексом.

Пунктом 44.3 статті 44 Кодексу визначено, що платники податків зобов’язані забезпечити зберігання документів, визначених у пункті 44.1 статті 44, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання - з передбаченого Кодексом граничного терміну подання такої звітності.

Згідно із пунктом 44.5 статті 44 Кодексу у разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, зазначених в пункті 44.1 і пункті 44.3 статті 44 Кодексу, платник податків зобов’язаний у п’ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити контролюючий орган за місцем обліку в порядку, встановленому Кодексом для подання податкової звітності та контролюючий орган, яким було здійснено митне оформлення відповідної митної декларації.

Платник податків зобов’язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до контролюючого органу.

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначає Закон України від 16 липня 1999 року N 996-ХIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон) зі змінами.

Згідно з пунктом 3 статті 8 Закону відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх Господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Що стосується відновлення документів, які були знищені, то пунктом 6.10 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, яке затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за N 168/704, визначено порядок дій у разі втрати первинних документів.

У разі пропажі або знищення первинних документів, облікових регістрів і звітів керівник підприємства, установи письмово повідомляє про це правоохоронні органи та наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх документів та розслідування причин їх пропажі або знищення.

Разом з тим, відповідно до пункту першого частини 2 статті 60 Кримінального процесуального кодексу України заявник має право, зокрема, отримати від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію.

Для участі в роботі комісії запрошуються представники слідчих органів, охорони і державного пожежного нагляду.

Результати роботи комісії оформляються актом, який затверджується керівником підприємства, установи. Копія акта надсилається органу, в сфері управління якого перебуває підприємство, установа, а також державній податковій інспекції - підприємствами та місцевому фінансовому органу - установами, в 10-денний строк.

Отже, у разі втрати та/або пошкодження первинних бухгалтерських документів та за наявності документів, що підтверджують зазначену подію (зокрема, копії заяви або повідомлення про кримінальне правопорушення та документу, що підтверджує її прийняття і реєстрацію тощо), платник податків зобов'язаний письмово повідомити контролюючий орган за місцем обліку в порядку, встановленому Кодексом.

У разі неможливості проведення перевірки платника податків у вищезазначених випадках, термін проведення перевірки переноситься до дати відновлення та надання документів до перевірки в межах, визначених пунктом 44.5 статті 44 Кодексу строків.

Слід відмітити, що норми пункту 44.5 статті. 44 Кодексу не містять безпосереднього зобов’язання платника податків повідомляти контролюючий орган за основним місцем обліку про закінчення процедури відновлення втрачених документів, але зазначене повідомлення є необхідним з метою забезпечення виконання вимог цього пункту в частині перенесення термінів проведення перевірки, до дати відновлення документів (але не більше 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до контролюючого органу).

Водночас зазначаємо, що наказом ГУ ДФС у області перенесено на підставі пункту 85.9 статті 85 Кодексу невикористаний термін проведення призначеної відповідно до наказу ГУ ДФС у області документальної позапланової перевірки у зв’язку з вилученням слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у області первинних документів, які свідчать про фінансово-господарську діяльність товариства, до дати отримання копій вилучених документів, або забезпечення доступу до них.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям