Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо питань оподаткування доходів фізичної особи - підприємця на спрощеній системі оподаткування (лист ДФС від 21.09.2017 р. № 2026/П/99-99-13-01-02-14/ІПК)

Щодо питань оподаткування доходів фізичної особи - підприємця на спрощеній системі оподаткування (лист ДФС від 21.09.2017 р. № 2026/П/99-99-13-01-02-14/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 21.09.2017 р. № 2026/П/99-99-13-01-02-14/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула Ваше звернення про отримання індивідуальної податкової консультації щодо питань оподаткування доходів фізичної особи - підприємця на спрощеній системі оподаткування та, з урахуванням вимог ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке.

Статтею 42 Господарського кодексу України визначено, що підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених п. 297.1 ст. 297 Кодексу, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою 1 "Спрощена система оподаткування, обліку та звітності" розд. XIV Кодексу, зі одночасним веденням спрощеного обліку та звітності (п. 291.2 ст. 291 Кодексу).

Пунктом 291.5 ст. 291 Кодексу визначено перелік видів діяльності, здійснення яких не дає права на застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Так, відповідно до пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Кодексу не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів.

Щодо оприбуткування готівки та заповнення книги обліку доходів повідомляємо таке.

Питання ведення операцій з готівкою регулюються Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 637, із змінами та доповненнями (далі - Положення N 637).

Згідно з пунктом 2.6 Положення N 637 уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.

Оприбуткування готівки - це проведення підприємствами і підприємцями обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, книзі обліку доходів і витрат, книзі обліку розрахункових операцій.

Відповідно до пункту 1.2 Положення N 637 книга обліку доходів і витрат - це документ установленої форми, що застосовується відповідно до законодавства України для відображення руху готівки та ведеться щоденно за підсумками робочого дня.

Відповідальність за порушення норм з регулювання обігу готівки в національній валюті визначено Указом Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" від 12 червня 1995 N 436/95-ВР (далі - Указ N 637).

Статтею 1 Указу N 637 встановлено, що у разі порушення фізичними особами - громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, які є суб'єктами підприємницької діяльності, норм з регулювання обігу готівки в національній валюті, що встановлюються Національним банком України, до них застосовуються фінансові санкції у формі штрафу за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) у касах готівки - у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми.

Таким чином, незабезпечення щоденйого за підсумками робочого дня у хронологічному порядку відображення підприємцем - платником єдиного податку III групи руху готівки у книзі обліку доходів вважається несвоєчасним оприбуткуванням готівки за що передбачено відповідальність у п’ятикратному розмірі несвоєчасно оприбуткованої суми.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
105678 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно