Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо податкових зобов’язань, які виникають у разі прийняття у майбутньому фізичною особою (дочкою, громадянкою Російської Федерації) від іншої фізичної особи (матері) нерухомого майна у дарунок (лист ДФС від 21.11.2017 р. № 2672/М/99-99-13-01-03-14/ІПК)

Щодо податкових зобов’язань, які виникають у разі прийняття у майбутньому фізичною особою (дочкою, громадянкою Російської Федерації) від іншої фізичної особи (матері) нерухомого майна у дарунок (лист ДФС від 21.11.2017 р. № 2672/М/99-99-13-01-03-14/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 21.11.2017 р. № 2672/М/99-99-13-01-03-14/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула звернення щодо податкових зобов’язань, які виникають у разі прийняття у майбутньому фізичною особою (дочкою, громадянкою Російської Федерації) від іншої фізичної особи (матері) нерухомого майна у дарунок, та повідомляє таке.

Відповідь надається з урахування норм Кодексу, які є чинними на дату звернення.

Порядок оподаткування доходу, отриманого фізичною особою - платником податку в результаті прийняття ним у дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав, регламентується ст. 174 Кодексу, згідно із п. 174.6 якої об’єкти дарування, зазначені в п. 174.1 ст. 174 Кодексу, подаровані фізичній особі - платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими розділом IV Кодексу для оподаткування спадщини.

Ставка податку на доходи фізичних осіб, за якою оподатковується вартість отриманого у дарунок нерухомого майна залежить, зокрема, від статусу податкового резидента/нерезидента обдарованого та дарувальника, ступеня їх споріднення.

Згідно зі ст. 174 Кодексу вартість будь-якого об’єкта, отриманого у дарунок від особи, яка є членом сім’ї дарувальника першого та другого ступенів споріднення, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за нульовою ставкою.

Для цілей розділу IV Кодексу членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені; членами сім’ї фізичної особи другого ступеня споріднення - її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки.

Разом з тим, незалежно від ступеня споріднення обдаровуваного і дарувальника, для оподаткування будь-якого об’єкта дарунку, отриманого фізичною особою - резидентом від фізичної особи - нерезидента, та для будь-якого об’єкта дарунку, отриманого фізичною особою - нерезидентом від фізичної особи - резидента, згідно із пп. 174.2.3 п. 174.2 ст. 174 Кодексу застосовується ставка податку на доходи фізичних осіб, визначена у п. 167.1 ст. 167 Кодексу (18 відсотків).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) до бюджету податку на доходи фізичних осіб здійснюється у порядку, визначеному ст. 168 Кодексу, згідно із пп. 168.4.5 п. 168.4 якої у разі нотаріального посвідчення договорів дарування фізична особа, відповідальна згідно з вимогами розділу IV Кодексу за нарахування та утримання податку, сплачує (перераховує) його до відповідного бюджету за місцем нотаріального посвідчення такого договору.

Крім того, тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, в Україні встановлено військовий збір, об’єктом оподаткування яким є, зокрема дохід у вигляді вартості отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з розділом IV Кодексу.

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу, за ставкою, визначеною пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу (1,5 відс.).

Разом з тим, пп. 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу визначено, що доходи, які згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу, звільняються від оподаткування військовим збором.

Поняття "резидент" та умови набуття фізичною особою статусу резидента України визначені пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 Кодексу. Разом з тим, згідно з пп. 14.1.122 п. 14.1 ст. 14 Кодексу нерезиденти - це, зокрема, фізичні особи, які не є резидентами України. Тобто, фізична особа, яка не відповідає умовам, визначеним в пп. "в" пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, у розумінні Кодексу не є резидентом України.

Додатково повідомляємо, що відповідно до абз. першого ст. 1 Закону України від 02 вересня 1993 року N 3425-ХІІ "Про нотаріат" (далі - Закон N 3425) нотаріат в Україні - це система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності. Згідно зі ст. 46 Закону N 3425 нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, має право витребовувати від фізичних осіб відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії, у тому числі документи для встановлення резидентського статусу.

Отже, якщо обдаровуваний у розумінні Кодексу є резидентом, вартість нерухомого майна, що отримується ним у дарунок від фізичної особи - резидента, який є членом сім’ї обдаровуваного першого ступеня споріднення, оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором за нульовою ставкою. Разом з тим, якщо обдаровуваний є нерезидентом - вартість отриманого дарунку оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відс. та військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.

Слід зазначити, якщо об’єкти, подаровані платнику податку, оподатковуються за нульовою ставкою, оціночна вартість таких об’єктів з метою оподаткування не визначається. В інших випадках отримання доходів у вигляді дарунків об’єктом оподаткування є їх оціночна вартість, визначена згідно із законом.

Інформація про реквізити банківських рахунків для сплати податків відповідно до адміністративно-територіального устрою України оприлюднена на офіційному веб-порталі ДФС в рубриці "Бюджетні рахунки" (sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki).

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям