Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо порядку коригування податкових зобов’язань з ПДВ у разі помилково складеної і зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної на контрагента з яким фактичні операції з постачання товарів/послуг не здійснювалися (лист ДФС від 11.10.2017 р. № 2213/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо порядку коригування податкових зобов’язань з ПДВ у разі помилково складеної і зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної на контрагента з яким фактичні операції з постачання товарів/послуг не здійснювалися (лист ДФС від 11.10.2017 р. № 2213/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 11.10.2017 р. № 2213/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про податок на додану вартість

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку коригування податкових зобов’язань з ПДВ у разі помилково складеної і зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладної (далі - ЄРПН) податкової накладної на контрагента з яким фактичні операції з постачання товарів/послуг не здійснювалися та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому статтею 183 розділу V ПКУ (пункт 201.8 статті 201 розділу V ПКУ).

Відповідно до пункту 184.1 статті 184 розділу V ПКУ реєстрація особи як платника ПДВ діє до дати анулювання реєстрації як платника податку такій особі, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників ПДВ і відбувається у випадках, визначених у підпунктах "а" - "з" пункту 184.1 статті 184 розділу V ПКУ. При цьому з моменту анулювання реєстрації особи як платника ПДВ така особа позбавляється права на віднесення сум податку до складу податкового кредиту, складання та реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних (пункт 184.5 статті 184 розділу V ПКУ).

Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).

Правила визначення податкових зобов’язань з ПДВ встановлено статтею 187 розділу V ПКУ.

Відповідно до пункту 187.1 статті 187 розділу V ПКУ датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

На дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін (пункт 201.1 статті 201 розділу V ПКУ).

Водночас, статтею 192 розділу V ПКУ визначено порядок коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ.

Відповідно до пункту 192.1 статті 192 розділу V ПКУ, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі - розрахунок коригування), складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.

Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача - платника податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:

постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників, у підсумку, не змінює суму компенсації;

отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу.

Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених ПРИ складанні податкової накладної, у тому числі не повязаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Правила складання податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних і їх реєстрація в ЄРПН регулюються статтею 201 розділу V ПКУ та регламентуються Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. N 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016     р. за N 137/28267 зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276, і Порядком ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1246.

Пунктом 21 Порядку N 1307 визначено, що у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 розділу V ПКУ постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Розрахунок коригування складається особами, визначеними відповідно до пункту 1 Порядку N 1307.

У розрахунку коригування вказуються дата та номер податкової накладної, до якої вносяться зміни.

Разом з цим відповідно до пункту 44.1 статті 44 розділу II ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим пункту 44.1 статті 44 розділу II ПКУ.

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 р. N 21 (далі - Порядок N 21), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 р. за N 159/28289.

До податкової декларації з ПДВ вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку (абзац другий пункту 1 розділу III Порядку N 21).

Дані, наведені у податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника (абзац перший пункту 6 розділу III Порядку N 21).

Отже, у податковій декларації з ПДВ платником податку зазначаються обсяги операцій з постачання товарів/послуг, що фактично здійснювалися таким платником за відповідний звітний (податковий) період, незалежно від того, чи зареєстровані в ЄРПН податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних за такими операціями, чи ні, а також чи містяться у зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних помилки, чи ні.

Виправлення помилки, допущеної в індивідуальному податковому номері (далі - ПН) покупця податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН здійснюється наступним чином:

1) продавець повинен скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної з урахуванням таких особливостей:

у заголовній частині зазначаються дані із заголовної частини податкової накладної з помилкою (тобто з помилковим ІПН), а в табличній частині зазначається зі знаком "-" обсяг операцій з постачання товарів/послуг та інші показники, що були зазначені в податковій накладній;

у полі "Дата складання" зазначається "поточна" дата, тобто дата, на яку було виявлено помилку у ПН покупця;

2) такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН платником податку, чий "невірний" ІПН, був зазначений у графі "ПН покупця" податкової накладної, до якої складається такий розрахунок коригування;

3) продавець повинен скласти та зареєструвати в ЄРПН другу податкову накладну із урахуванням таких особливостей:

реквізити заголовної частини зазначаються без помилок, тобто у полі "ІПН покупця" зазначається правильний ПН покупця;

у полі "Дата складання" зазначається дата виникнення податкових зобов’язань продавця, тобто дата складання податкової накладної із "невірним" ЕПН;

такій податковій накладній присвоюється новий порядковий номер, відмінний від порядкового номера податкової накладної із "невірним" ПН покупця;

в табличній частині такої податкової накладної зазначаються обсяг операцій з постачання товарів/послуг та інші показники, що були зазначені в податковій накладній із "невірним" ІПН.

Можливість реєстрації в ЄРПН податкових накладних та розрахунків коригування зберігається протягом 365 календарних днів з дати їх складання.

Таким чином, виправлення ІПН покупця можливо лише у випадку, якщо з дати складання податкової накладної із "невірним" ПН покупця не минуло 365 календарних днів, тобто друга податкова накладна (з правильним ІПН) може бути зареєстрована не пізніше ніж через 365 календарних днів з дати її складання, що зазначена у такій податковій накладній.

У випадку якщо особі анульовано реєстрацію як платника ПДВ, то така особа втрачає право на формування податкового кредиту з ПДВ та складання і реєстрацію в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних після дати анулювання такої реєстрації. Повторно зареєстрована особа в якості платника ПДВ є платником такого податку з нової дати реєстрації її платником ПДВ, а тому не має права на формування податкового кредиту з ПДВ та складання і реєстрацію в ЄРПН розрахунків коригування до податкових накладних, складених особою у період до анулювання її попередньої реєстрації як платника ПДВ.

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
105998 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно