Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з отримання та перерахування товарною біржею гарантійних внесків учасників біржових торгів (лист ДФС від 05.09.2017 р. № 1823/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з отримання та перерахування товарною біржею гарантійних внесків учасників біржових торгів (лист ДФС від 05.09.2017 р. № 1823/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 05.09.2017 р. № 1823/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про податок на додану вартість

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з отримання та перерахування товарною біржею гарантійних внесків учасників біржових торгів та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, товарна біржа планує отримувати від учасників біржових торгів гарантійні внески, що забезпечують їх участь у таких торгах. У разі перемоги учасника у біржових торгах гарантійні внески будуть перераховуватися біржею продавцю в рахунок оплати таким учасником придбаного на біржі товару. У разі поразки учасника гарантійний внесок після проведення торгів буде йому повернутий.

Крім того, після проведення біржових торгів учасником - переможцем торгів (покупцем біржового товару) буде сплачуватися на рахунок біржі гарантійний внесок, який забезпечуватиме належне виконання зобов’язань за біржовою угодою та який у разі належного виконання таких зобов’язань буде перераховуватися біржею на рахунок продавця в рахунок оплати покупцем придбаного на біржі товару. При цьому постачання біржового товару здійснюватиметься безпосередньо продавцем покупцю такого товару без участі товарної біржі.

Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 Кодексу об'єктом, оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.19 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

Відповідно до пункту 187.1 статті 187 Кодексу датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше (перша подія):

дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Враховуючи вищезазначене, операції з отримання товарною біржею від учасників біржових торгів та подальшої передачі гарантійних внесків, що забезпечують участь таких учасників у торгах та належне виконання зобов’язань за біржовою угодою, не є об’єктом оподаткування ПДВ у розумінні пункту 185.1 статті 185 Кодексу та не змінюють базу оподаткування у товарної біржі. Водночас на дату передачі товарною біржою таких гарантійних внесків продавцю біржового товару у рахунок оплати покупцем придбаного на біржі товару (якщо така дата є першою подією, визначеною пунктом 187.1 статті 187 Кодексу) продавець біржового товару повинен визначити податкові зобов’язання з ПДВ за операцією з постачання такого біржового товару та скласти і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлені Кодексом терміни відповідну податкову накладну.

При цьому операції з наданні товарною біржею послуг учасникам біржових торгів є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковуються у загальновстановленому порядку.

Водночас у зверненні не вказано кому та на яких умовах будуть спрямовуватися гарантійні внески у випадку неналежного виконання переможцем торгів - покупцем біржового товару своїх зобов’язань за біржовою угодою, тому дана податкова консультація стосується тільки тих питань, що порушені у зверненні. У разі виникнення інших ситуацій, пов’язаних з проведенням біржових операцій, такі ситуації потребуватимуть додаткового розгляду.

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
113236 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно