Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо порядку складання розрахунку коригування до податкової накладної, складеної відповідно до пункту 198.5 ПКУ (лист ДФС від 20.07.2018 р. № 3198/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо порядку складання розрахунку коригування до податкової накладної, складеної відповідно до пункту 198.5 ПКУ (лист ДФС від 20.07.2018 р. № 3198/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Індивідуальна податкова консультація

ЛИСТ

від 20.07.2018 р. № 3198/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку складання розрахунку коригування до податкової накладної, складеної відповідно до пункту 198.5 статті 198 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), та зазначення у ньому умовного індивідуального податкового номера (далі - умовний ІПН), якщо на дату складання розрахунку коригування Порядком заповнення податкової накладної такий умовний ІПН було змінено, та, керуючись статтею 52 ПКУ, повідомляє.

Пунктом 198.5 статті 198 ПКУ визначено, що платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі, якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися: в неоподатковуваних операціях або в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків, передбачених пунктом 189.9 статті 189 ПКУ).

У разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи в подальшому починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів, платник податку може зменшити суму податкових зобов'язань, що були нараховані відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ, на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, зазначеної в абзаці першому цього пункту, зареєстрованого в ЄРПН.

Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267 (далі - Порядок № 1307).

У випадках, визначених ПКУ та Порядком № 1307, у рядку "Індивідуальний податковий номер" отримувача (покупця) проставляється умовний ІПН та у верхній лівій частині податкових накладних у графі "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" робиться помітка "X" та зазначається відповідний тип причини.

Згідно з пунктом 11 Порядку № 1307 у податкових накладних, складених відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ, проставляється умовний ІПН "600000000000" та, зокрема, тип причини 08 - "Складена на постачання для операцій, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість".

При цьому відповідно до пункту 3 Порядку № 1307 усі податкові накладні, у тому числі ті, особливості заповнення яких викладені в пунктах 9 - 15 та 19 Порядку № 1307, підлягають реєстрації в ЄРПН за формою, чинною на день такої реєстрації.

Крім того, пунктом 21 Порядку № 1307 передбачено, що порядок складання розрахунку коригування до податкової накладної та його реєстрації в ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних, крім випадків, передбачених Порядком № 1307.

Разом з тим, якщо після складання податкової накладної внесено зміни до Порядку заповнення податкової накладної, зокрема змінено умовні ІПН, то у розрахунку коригування до податкової накладної потрібно зазначати ІПН, який зазначався в такій податковій накладній (тобто без урахування внесених змін). В такому ж порядку у розрахунку коригування зазначається і тип причини.

Таким чином, з метою реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної, складеної відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ за формою та в порядку, які на дату складання такого розрахунку коригування не є чинними, і діючим Порядком заповнення податкової накладної передбачено інший умовний ІПН, ніж зазначений у податковій накладній, у такому розрахунку коригування необхідно вказати тип причини і умовний ІПН, які були зазначені у податковій накладній.

У табличній частині такого розрахунку коригування в тих графах, заповнення яких передбачено, зі знаком "-" зазначаються показники щодо товарів/послуг, які починають використовуватися в оподаткованих операціях у межах господарської діяльності або виправляються (тобто такі показники "обнуляються"). При цьому у графі 1 такого розрахунку коригування в обов'язковому порядку вказується номер за порядком рядка зведеної податкової накладної, що коригується.

Другим рядком розрахунку коригування до такої накладної платник податку зазначає виправлені показники обсягу товарів/послуг. При цьому у графі 1 такого розрахунку коригування вказується новий черговий порядковий номер рядка, якого не було в зведеній податковій накладній, що коригується.

У графі 2 розрахунку коригування у всіх рядках, які заповнюються у зв'язку з таким коригуванням, зазначається причина коригування - "Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ".

У графі 3 "Номенклатура товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується" розрахунку коригування до такої зведеної податкової накладної зазначаються дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених з метою нарахування податкових зобов'язань згідно із пунктом 198.5 статті 198 ПКУ, відповідно до яких проводиться коригування. При цьому кожна така податкова накладна вказується в окремому рядку.

Додатково інформуємо, що детальні роз'яснення щодо порядку складання розрахунків коригування до податкових накладних залежно від причини коригування та типу помилок, що виправляються (у тому числі розрахунків коригування до податкових накладних, складених відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ), розміщено на загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС за адресою: http://zir.sfs.gov.ua.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

фото автора В фокусе
Сергій Децюра ПН/РК першої частини липня: чи можна зареєструвати 31 липня?...
14868 22
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям