Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо порядку складання розрахунку коригування до податкової накладної (лист ДФС від 23.08.2019 р. № 3962/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо порядку складання розрахунку коригування до податкової накладної (лист ДФС від 23.08.2019 р. № 3962/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 23.08.2019 р. № 3962/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку складання розрахунку коригування до податкової накладної та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

З інформації, наданої у зверненні, вбачається, що платником податку було складено та зареєстровано в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) податкову накладу, в якій у полі верхньої лівої частини "Зведена податкова накладна" замість коду ознаки 1 було проставлено код ознаки 2.

Згідно з пунктом 198.5 статті 198 ПКУ платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами придбаними/виготовленими з податком на додану вартість (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях або в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Відповідно до пункту 199.1 статті 199 ПКУ у разі, якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в ЄРПН на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях.

Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 N 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за N 137/28267 (далі - Порядок N 1307).

Згідно з пунктом 11 Порядку N 1307 у разі нарахування податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 ПКУ платник податку складає окремі зведені податкові накладні за товарами/послугами, необоротними активами, які призначаються для їх використання / починають використовуватися:

1) в операціях, що не є об'єктом оподаткування;

2) в операціях, звільнених від оподаткування;

3) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;

4) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

У разі складання зведеної податкової накладної у графі "Зведена податкова накладна" зазначається код ознаки, зокрема:

1 - у разі нарахування податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ;

2 - у разі нарахування податкових зобов'язань відповідно до пункту 199.1 статті 199 ПКУ.

Таким чином, код ознаки, який зазначається у графі "Зведена податкова накладна" верхньої лівої частини податкової накладної, не є обов'язковим реквізитом податкової накладної, а свідчить про окремий характер операцій, за результатами здійснення яких складається така податкова накладна та визначаються податкові зобов'язання з ПДВ.

Згідно із пунктом 21 Порядку N 1307 у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 ПКУ постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі - розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Зважаючи на те, що у податкових накладних, які складаються на підставі різних норм ПКУ (пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 ПКУ), у полі верхньої лівої частини податкової накладної "Зведена податкова накладна" зазначаються різні коди ознаки - відповідно 1 та 2, то помилки, допущені у такому полі податкової накладної, виправляються шляхом складання розрахунку коригування з урахуванням таких особливостей:

у полі "Дата складання" зазначається дата, на яку було виявлено таку помилку;

у верхній лівій та заголовній частині розрахунку коригування - дані із верхньої лівої та заголовної частини податкової накладної з помилковим даними;

у розділі Б - зі знаком "-" (виводяться в "0") відповідні показники усіх рядків податкової накладної, що коригується (кількість, обсяг постачання та сума ПДВ). При цьому у графі 2.1 зазначається код причини коригування 103 (повернення товару або авансових платежів).

Розрахунок коригування, складений до податкової накладної, яка не підлягала наданню отримувачу (покупцю), підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем).

Одночасно постачальник (продавець) повинен скласти та зареєструвати в ЄРПН нову податкову накладну з урахуванням таких особливостей:

реквізити верхньої лівої та заголовної частини податкової накладної зазначаються без помилок;

у полі "Дата складання" зазначається дата виникнення податкових зобов'язань постачальника (продавця), тобто дата складання податкової накладної з помилковими даними у верхній лівій частині податкової накладної;

такій податковій накладній присвоюється новий порядковий номер, відмінний від порядкового номера податкової накладної з помилковими даними у верхній лівій частині податкової накладної;

у розділі Б такої податкової накладної зазначається обсяг операцій з постачання товарів/послуг та інші показники, що були вказані в податковій накладній з помилковими даними у верхній лівій частині податкової накладної.

Роз'яснення щодо порядку виправлення помилок, допущених у полях верхньої лівої частини податкової накладної, розміщено на загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС у рубриці "Запитання - відповіді з бази знань" (категорія 101.15) за адресою: zir.sfs.gov.ua.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
116827 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно