Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо порядку складання та реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної (лист ДФС від 14.08.2019 р. № 3795/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо порядку складання та реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної (лист ДФС від 14.08.2019 р. № 3795/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 14.08.2019 р. № 3795/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку складання та реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) розрахунку коригування до податкової накладної і, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, платником податку було зареєстровано в ЄРПН податкову накладну, складену за операцією з постачання товарів/послуг платнику податку, у верхній лівій частині якої у полі "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" було помилково вказано тип причини 08.

Згідно з пунктом 201.10 статті 201 ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою.

Згідно з пунктом 192.1 статті 192 ПКУ якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН. Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Обов'язковими реквізитами, які зазначаються у податковій накладній, зокрема, є:

повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - продавця товарів/послуг;

податковий номер платника податку (продавця та покупця);

повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - покупця (отримувача) товарів/послуг (пункт 201.1 статті 201 ПКУ).

З урахуванням вищезазначеного, а також норм пункту 185.1 статті 185, пункту 187.1 статті 187, пунктів 198.1, 198.2, 198.3 статті 198 ПКУ податкова накладна за операцією з постачання товарів/послуг повинна складатися і реєструватися в ЄРПН особою, яка здійснює постачання таких товарів/послуг, на особу, якій здійснюється постачання товарів/послуг, та лише за умови, що така господарська операція мала місце або було здійснено перерахування авансу в рахунок оплати вартості товарів/послуг, постачання яких буде здійснено у майбутніх звітних періодах.

При цьому показники, які зазначаються у податковій накладній, повинні відповідати даним бухгалтерського обліку підприємства та первинним документам, складеним за операцією з постачання товарів послуг.

Податкові накладні та розрахунки коригування складаються за формою та у порядку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 N 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за N 137/28267 (далі - Порядок N 1307).

Пунктом 8 Порядку N 1307 передбачено, що при складанні податкових накладних, особливості заповнення яких викладені в пунктах 10 - 15 Порядку N 1307, у верхній лівій частині таких накладних у графі "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" робиться помітка "X" та зазначається відповідний тип причини, зокрема, 08 - "Складена на постачання для операцій, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість".

Згідно з пунктом 11 Порядку N 1307 тип причини 08 зазначається, зокрема, у зведених податкових накладних, які складаються при нарахуванні податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 ПКУ. При цьому у графі "Отримувач (покупець)" таких податкових накладних платник податку зазначає власне найменування, у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "600000000000", рядок "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" не заповнюється.

Порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних, крім випадків, передбачених Порядком N 1307 (пункт 21 Порядку N 1307).

У розрахунках коригування, складених до податкових накладних, у яких було заповнено поле "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини", це поле також має бути заповнене, а тип причини повинен відповідати типу причини, що був зазначений у податковій накладній, до якої складається розрахунок коригування.

Таким чином Порядок N 1307 містить чіткі положення щодо особливостей складання податкових накладних при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платникам податку (такі податкові накладні згідно з пунктом 201.10 статті 201 ПКУ підлягають наданню покупцям), та щодо складання податкових накладних, які не підлягають наданню отримувачу (покупцю) (у таких податкових накладних заповнюється поле "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" та відповідний тип причини).

При цьому Порядком N 1307 не передбачено заповнення у податковій накладній, яка складається за операцією з постачання товарів/послуг платнику податку та надається отримувачу (покупцю), поля "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини".

Реєстрація податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН здійснюється відповідно до вимог ПКУ та Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 за N 1246 (далі - Порядок N 1246).

Податкова накладна / розрахунок коригування приймаються до ЄРПН у разі дотримання вимог пункту 192.1 статті 192, пунктів 2001.3 і 2001.9 статті 2001 та пунктів 201.1, 201.7, 201.10 і 201.16 статті 201 ПКУ, а також з урахуванням Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 N 557, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за N 959/30827.

Відповідно до пункту 12 Порядку N 1246 після надходження податкової накладної та/або розрахунку коригування до ДФС в автоматизованому режимі здійснюється їх розшифрування та проводяться перевірки, передбачені цим пунктом. За результатами таких перевірок формується квитанція про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування.

Отже, зазначені у зверненні розрахунки коригування до податкової накладної не можуть бути зареєстровані в ЄРПН внаслідок порушення платником податку вимог Порядку N 1307 при складанні такої податкової накладної.

Таким чином, для забезпечення правильності ведення податкового обліку та з метою виключення випадків складання податкових накладних / розрахунків коригування з помилками і уникнення непорозумінь при реєстрації в ЄРПН розрахунків коригування до таких податкових накладних платникам податків необхідно чітко дотримуватись норм чинного законодавства з питань оподаткування, зокрема, вимог, визначених Порядком N 1307.

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям