Отключить рекламу

при подписке на рассылку
gift_icon
  • Щодо порядку віднесення до складу податкового кредиту суми ПДВ, зазначеної у податковій накладній, реєстрацію якої в ЄРПН було зупинено, але у подальшому зареєстровано в ЄРПН (лист ДФС від 23.08.2018 р. № 3682/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо порядку віднесення до складу податкового кредиту суми ПДВ, зазначеної у податковій накладній, реєстрацію якої в ЄРПН було зупинено, але у подальшому зареєстровано в ЄРПН (лист ДФС від 23.08.2018 р. № 3682/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 23.08.2018 р. № 3682/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про оподаткування ПДВ

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку віднесення до складу податкового кредиту суми ПДВ, зазначеної у податковій накладній, реєстрацію якої в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) було зупинено, але у подальшому зареєстровано в ЄРПН, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Відповідно до пункту 1.1 статті 1 ПКУ відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ.

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

Правила формування податкового кредиту з ПДВ регулюються статтями 198 і 201 ПКУ.

Згідно з пунктами 201.1 і 201.10 статті 201 ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін. При цьому податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Відповідно до пункту 198.6 статті 198 ПКУ не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 ПКУ.

У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних / розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 1095 календарних днів з дати складення податкової накладної / розрахунку коригування.

Суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних / розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН з порушенням строку реєстрації, включаються до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкові накладні / розрахунки коригування до таких податкових накладних в ЄРПН, але не пізніше ніж через 1095 календарних днів з дати складення податкових накладних / розрахунків коригування до таких податкових накладних, у тому числі для платників податку, які застосовують касовий метод.

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 ПКУ реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків, зокрема:

для податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;

для податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

Згідно з пунктом 201.16 статті 201 ПКУ реєстрація податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Порядки з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 N 117 (далі - Постанова N 117).

Відповідно до пункту 28 Постанови N 117 податкова накладна / розрахунок коригування, реєстрацію яких зупинено, реєструється, зокрема, у день настання однієї з таких подій, зокрема:

прийнято та набрало чинності рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН;

набрання рішенням суду законної сили про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН.

Таким чином, підставою для включення платником ПДВ - покупцем сум податку до складу податкового кредиту та відповідно відображення у податковій звітності з ПДВ є:

податкова накладна, належним чином складена та зареєстрована в ЄРПН;

належним чином оформлена митна декларація;

інші документи, передбачені пунктом 201.11 статті 201 ПКУ.

Суми ПДВ, зазначені у податкових накладних, реєстрацію яких у ЄРПН зупинено, після припинення процедури такого зупинення можуть бути віднесені до складу податкового кредиту:

у разі своєчасної їх реєстрації в ЄРПН - протягом 1095 календарних днів з дати складання таких податкових накладних / розрахунків коригування до таких податкових накладних;

у разі несвоєчасної їх реєстрації в ЄРПН - протягом 1095 календарних днів з дати складання таких податкових накладних / розрахунків коригування до таких податкових накладних, але не раніше дати такої реєстрації.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления