Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо порядку визначення податкових зобов'язань з ПДВ (ГУ ДФС у м. Києві від 04.05.2018 р. № 1988/ІПК/26-15-12-01-18)

Щодо порядку визначення податкових зобов'язань з ПДВ (ГУ ДФС у м. Києві від 04.05.2018 р. № 1988/ІПК/26-15-12-01-18)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М. КИЄВІ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 04.05.2018 р. № 1988/ІПК/26-15-12-01-18

Щодо порядку визначення податкових зобов'язань з ПДВ

ГУ ДФС у м. Києві розглянула звернення щодо порядку визначення податкових зобов'язань з ПДВ та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, товариство (агент) укладає агентські договори з юридичними та фізичними особами (далі - Принципали), згідно з яким товариство (агент) зобов'язується від імені та за рахунок Принципалів забезпечити приймання від будь-якої юридичної або фізичної особи, яка зареєструвалася на веб-порталі товариства (агента) (далі - Споживач) платежів за товари/послуги, поставлені їм Принципалами, перерахування таких платежів Принципалам та надання послуг агентської діяльності товариства. За надання агентських послуг товариство отримує від Принципалів винагороду (комісію). Окрім зазначеної агентської винагороди, товариство (агент) отримує від Споживачів плату за надання інформаційних послуг.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу I ПКУ).

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу II ПКУ визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Правила здійснення агентської діяльності регламентуються главою 31 (статті 295 - 305) Господарського кодексу України (далі - ГКУ).

Згідно зі статтею 295 ГКУ комерційне посередництво (агентська діяльність) є підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб'єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє.

Відповідно до агентського договору комерційний агент одержує агентську винагороду за посередницькі операції, що здійснені ним в інтересах суб'єкта, якого він представляє, у розмірі, передбаченому договором (стаття 301 ГКУ).

Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 ПКУ розташоване на митній території України.

Постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Під постачанням послуг, відповідно до підпункту 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 ПКУ, розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Таким чином, згідно із пунктом 185.1 статті 185 ПКУ послуга, яку надає товариство (агент) у межах агентського договору Споживачам, є об'єктом оподаткування ПДВ та підлягає оподаткуванню у загальновстановленому порядку за основною ставкою, при цьому база оподаткування за такою операцією визначається виходячи з винагороди товариства (агента), що отримана від Принципалів в межах виконання агентського договору.

При цьому кошти, які приймаються товариством (агентом) в межах виконання агентського договору від Споживачів як суми платежів за товари/послуги, поставлені їм Принципалами, для подальшого перерахування таких коштів Принципалам, до бази оподаткування ПДВ не включаються.

Стосовно послуг, які надає товариство (агент) Споживачам, слід зазначити, що згідно із пунктом 185.1 статті 185 ПКУ інформаційні послуги підлягають оподаткуванню у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
45457 133
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти