Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо порядку заповнення додатка 2 "Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду Д2)" та додатка 3 "Розрахунок суми бюджетного відшкодування (ДЗ)" до податкової декларації з ПДВ (лист ДФС від 06.10.2017 р. № 2152/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо порядку заповнення додатка 2 "Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду Д2)" та додатка 3 "Розрахунок суми бюджетного відшкодування (ДЗ)" до податкової декларації з ПДВ (лист ДФС від 06.10.2017 р. № 2152/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 06.10.2017 р. № 2152/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про оподаткування ПДВ

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку заповнення додатка 2 "Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду Д2)" та додатка 3 "Розрахунок суми бюджетного відшкодування (ДЗ)" до податкової декларації з ПДВ (далі - додатки 2, 3) та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Пунктом 200.4 статті 200 розділу V ПКУ визначено, що при від'ємному значенні суми ПДВ, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 ПКУ, така сума:

а) враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до ПКУ) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V ПКУ (далі - реєстраційна сума) на момент отримання контролюючим органом податкової декларації з ПДВ (далі - декларація), а в разі відсутності податкового боргу -

б) або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує реєстраційну суму на момент отримання контролюючим органом податкової декларації на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету,

в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Форму та порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 р. N 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 р. за N 159/28289 (далі - Порядок N 21).

Сума від'ємного значення, що не перевищує реєстраційну суму з рядка 20 декларації:

зараховується у зменшення суми податкового боргу, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до ПКУ) (відображається у рядку 20.1);

підлягає бюджетному відшкодуванню (відображається у рядку 20.2 декларації): на рахунок платника у банку (відображається у рядку 20.2.1 декларації) та/або у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету України (відображається у рядку 20.2.2).

Залишок від'ємного значення після вирахування суми податкового боргу та суми бюджетного відшкодування (рядок 20 - рядок 20.1 - рядок 20.2) відображається у рядку 20.3.

Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3), відображається у рядку 21 та переноситься до рядка 16.1 наступного звітного (податкового) періоду.

У складі декларації подаються передбачені Порядком N 21 додатки (у разі заповнення даних у відповідних рядках декларації) (пункт 9 розділу III Порядку N 21).

Додаток 2 подається при заповненні рядка 21 податкової декларації з ПДВ.

При заповненні додатка 2 у графах 2, 3 його заголовної частини вказується звітний (податковий період), у якому виникла сума від'ємного значення ПДВ, у такому форматі:

дві цифри місяця (наприклад - 01, 02, 03 тощо, або квартал - I, II, III, IV),

чотири цифри року (наприклад - 2017).

При заповненні таблиці 1 додатка 2 слід враховувати значення рядка 21 (сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду) декларації. Графи таблиці 1 додатка 2 заповнюються у хронологічному порядку виникнення сум від'ємного значення, відображеного у графі 4 (сума усього) таблиці 1 додатка 2 починаючи із звітного періоду, який є найближчим до дати подання податкової декларації з ПДВ (найновіший звітний період) та закінчуючи найбільш давнім звітним періодом.

У графі 5 зазначається з графи 4 та сума від'ємного значення (що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду), яка отримана платником як правонаступником від платника податку, що реорганізувався.

Значення графи 4 додатка 2 повинно відповідати сумарному значенню рядка 21 податкової декларації з ПДВ та залишку суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з ПДВ станом на 01 липня 2015 року, на яку відповідно до підпункту 3 пункту 34 підрозділу 2 розділу XX ПКУ було збільшено значення реєстраційної суми, визначеної пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V ПКУ, та на яку було збільшено суму від'ємного значення, сформовану за результатами звітного (податкового) періоду за липень 2015 року / III квартал 2015 року.

Згідно з підпунктом 4 пункту 5 розділу V Порядку N 21 платники податку, які відповідно до статті 200 ПКУ мають право на бюджетне відшкодування ПДВ, здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування та додають до декларації (ДЗ) (далі - додаток 3) та (Д4) (додаток 4).

Таблиця 1 додатка 3 до декларації заповнюється наступним чином:

в графі 1 зазначається сума від'ємного значення, що не перевищує реєстраційну суму на момент подання декларації, за вирахуванням суми, зарахованої у зменшення суми податкового боргу з ПДВ (рядок 20 - рядок 20.1 декларації);

в графі 2 відображається сума з рядка 1, що є фактично сплаченою у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України;

в графі 3 зазначається сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню та яка переноситься до рядка 20.2 декларації. Значення цього рядка не може перевищувати значення рядка 2.

Розшифровка суми податку, фактично сплаченої у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України здійснюється в таблиці 2 додатка 3 до декларації. В таблиці зазначається індивідуальний податковий номер контрагента, за рахунок якого виникла сума від'ємного значення, виходячи з хронології її виникнення, починаючи зі звітного періоду, який є найближчим до дати подання декларації (найновіший звітний період) та закінчуючи найбільш давнім звітним періодом. При цьому в графі 6 таблиці 2 додатка 3 до декларації проставляється позначка "+" у випадку, якщо сума від'ємного значення, вказана у графі 5, отримана правонаступником від реорганізованого платника податку.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям