при подписке на рассылку
gift_icon
  • Щодо практичного застосування норм чинного законодавства (лист ДФС від 26.10.2016 р. № 11266/М/99-99-13-02-03-14)

Щодо практичного застосування норм чинного законодавства (лист ДФС від 26.10.2016 р. № 11266/М/99-99-13-02-03-14)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 26.10.2016 р. № 11266/М/99-99-13-02-03-14

 

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), розглянула звернення ... щодо практичного застосування норм чинного законодавства та в межах компетенції повідомляє.

Згідно зі ст.ст. 715 та 716 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) за договором міни кожна із сторін зобов'язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар.

Кожна із сторін договору міни є продавцем того товару, який він передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує взамін.

Право власності на обмінювані товари переходить до сторін одночасно після виконання зобов'язань щодо передання майна обома сторонами, якщо інше не встановлено договором або законом.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV ПКУ, відповідно до п.п. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 якого об’єктом оподаткування фізичних осіб – резидентів (нерезидентів) є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включаються пасивні доходи (п.п. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 ПКУ).

Термін «пасивні доходи» означає, зокрема, інвестиційний прибуток (п.п. 167.5.3 п. 167.5 ст. 167 ПКУ).

 Порядок оподаткування інвестиційного прибутку регулюється п. 170.2 ст. 170 ПКУ.

Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік (п.п. 170.2.1 п. 170.2 ст. 170 ПКУ).

Відповідно до п.п. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 ПКУ інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4 – 170.2.6 п. 170.2 ст. 170 ПКУ (крім операцій з деривативами).

До продажу інвестиційного активу прирівнюються операції зі зворотного викупу або погашення інвестиційного активу його емітентом, який належав платнику податку.

Запровадження обов'язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника податку від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, за винятком випадків, зазначених у п.п. 170.2.8 п. 170.2 ст. 170 ПКУ.

Згідно з п.п. 170.2.6 п. 170.2 ст. 170 Кодексу до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року.

Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету встановлено ст. 168 Кодексу.

Також доходи, визначені ст. 163 Кодексу, є об’єктом оподаткування військовим збором (п.п. 1.2 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу), зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу (п.п. 1.4 п. 16¹ підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Зауважуємо, що з метою уникнення неоднозначного трактування норм податкового законодавства у частині оподаткування доходів, отриманих фізичними особами від операцій з іменними дисконтними звичайними облігаціями, необхідне детальне вивчення документів (матеріалів), зокрема умов випуску, розміщення та погашення таких облігацій тощо. 

 

З повагою

Перший заступник Голови                                                                     С.В. Білан

Отключить рекламу