Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо права на здійснення підприємцем на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності (третя група єдиного податку) діяльності у сфері посередництва з реалізації пестицидів та агрохімікатів (ГУ ДФС у Волинській області від 01.03.2018 р. № 828/К/03-20-08-07/ІПК)

Щодо права на здійснення підприємцем на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності (третя група єдиного податку) діяльності у сфері посередництва з реалізації пестицидів та агрохімікатів (ГУ ДФС у Волинській області від 01.03.2018 р. № 828/К/03-20-08-07/ІПК)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 01.03.2018 р. № 828/К/03-20-08-07/ІПК

Головне управління ДФС у Волинській області, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ), розглянуло звернення <...> та з урахуванням фактичних обставин в межах компетенції повідомляє.

Підприємець на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності (третя група єдиного податку) запитує щодо права на здійснення ним діяльності у сфері посередництва з реалізації пестицидів та агрохімікатів згідно класів 46.12 та 46.18 КВЕД, враховуючи обмеження, які визначено пп. 5 пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 ПКУ.

Кожна фізична особа - підприємець самостійно за власним бажанням в Україні обирає той із можливих способів оподаткування, який найбільше відповідає особливостям та умовам здійснення його підприємницької діяльності.

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлено у главі 1 Розділу XIV ПКУ.

Згідно зі ст. 291 ПКУ спрощена система оподаткування, обліку та звітності - це особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності (п. 291.2 ст. 291 ПКУ).

Нормами пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 ПКУ визначено види діяльності, які не дають права суб'єктам господарювання (фізичним особам - підприємцям) бути платниками єдиного податку.

Відповідно до пп. 5 пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 ПКУ не можуть бути платниками єдиного податку суб'єкти господарювання (фізичні особи - підприємці), які здійснюють видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення.

До переліку корисних копалин місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року N 827 "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення", із змінами та доповненнями, належать:

- сировина для хімічних меліорантів ґрунтів (вапняк, гіпс, гажа, сапропель);

- сировина для будівельного вапна та гіпсу (гіпс, вапняк, крейда);

- сировина піщано-гравійна (пісок);

- сировина цегельно-черепична (суглинок, супісок);

- інші корисні копалини, що не включені до Переліку корисних копалин загальнодержавного значення.

Статтею 14 ПКУ дано визначення понять, які вживаються в такому значенні:

- корисні копалини - природні мінеральні утворення органічного і неорганічного походження у надрах, у тому числі будь-які підземні води, а також техногенні мінеральні утворення в місцях видалення відходів виробництва та втрат продуктів переробки мінеральної сировини, які можуть бути використані у сфері матеріального виробництва і споживання безпосередньо або після первинної переробки (пп. 14.1.91 п. 14.1 ст. 14 ПКУ);

- мінеральна сировина - товарна продукція гірничого підприємства, що є результатом його господарської діяльності з видобутку корисних копалин, у тому числі шляхом виконання господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, і за якісними характеристиками відповідає вимогам установлених законодавством стандартів або вимогам договорів (пп. 14.1.112 п. 14.1 ст. 14 ПКУ);

- первинна переробка (збагачення) мінеральної сировини як вид господарської діяльності гірничого підприємства включає сукупність операцій збирання, дроблення або мелення, сушку, класифікацію (сортування), брикетування, збагачення фізико-хімічними методами (без якісної зміни мінеральних форм корисних копалин, їх агрегатно-фазового стану, кристалохімічної структури), за виключенням агломерації/грудкування руди з термічною обробкою, агломерацію, та збагачення фізико-хімічними методами, а також може включати переробні технології, що є спеціальними видами робіт з добування корисних копалин (підземна газифікація та виплавляння, хімічне та бактеріальне вилуговування, дражна та гідравлічна розробка розсипних родовищ, гідравлічний транспорт гірничих порід покладів дна водойм) (пп. 14.1.150 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Разом з тим, статтею 1 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" від 02.03.95 N 86/95-ВР, зі змінами та доповненнями (далі - Закон N 86/95), наведено визначення таких термінів:

- пестициди це токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких вражаються рослини, тварини, люди і завдається шкоди матеріальним цінностям, а також гризунів, бур'янів, деревної, чагарникової рослинності, засмічуючих видів риб;

- агрохімікати це органічні, мінеральні і бактеріальні добрива, хімічні меліоранти, регулятори росту рослин та інші речовини, що застосовуються для підвищення родючості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських культур і поліпшення якості рослинницької продукції.

Отже, норми пп. 5 пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 ПКУ обмежують право на видобуток та реалізацію фізичною особою - підприємцем - платником єдиного податку корисних копалин загальнодержавного значення (крім реалізації корисних копалин місцевого значення) виключно у вигляді мінеральної сировини та не містять заборон, щодо реалізації продукції у вигляді складних сполук та сумішей. до яких і відносяться пестициди, добрива чи інша агрохімічна продукція, торгівлю якою планує здійснювати підприємець.

Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 (далі - КВЕД ДК 009:2010) затверджена наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 N 457, із змінами та доповненнями.

Відповідно до КВЕД ДК 009:2010 фізична особа при здійсненні державної реєстрації фізичної особи - підприємця за власним бажанням обирає вид діяльності, який планує здійснювати під час господарської діяльності.

Якщо код виду діяльності за КВЕД ДК 009:2010 передбачає кілька видів господарської діяльності, в тому числі ті, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, то фізична особа - підприємець - платник єдиного податку у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування зазначає перелік видів діяльності, які віднесено до відповідного коду, крім видів господарської діяльності, на які встановлено заборону.

Щодо вказаного у зверненні виду діяльності відповідно до КВЕД ДК 009:2010 слід зауважити, що клас 46.12, який відноситься до групи 46.1 "Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту" КВЕД ДК 009:2010, включає діяльність посередників у сфері торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами, у т. ч. добривами.

Водночас до забороненого виду діяльності для платників єдиного податку першої - третьої груп відноситься діяльність з виробництва, експорту, імпорту, продажу підакцизних товарів (пп. 3 пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 ПКУ). До підакцизних товарів за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які ПКУ встановлено ставки акцизного податку, належить - пальне (нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумішеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, інші товари, зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 ПКУ).

Щодо вказаного у зверненні виду діяльності згідно класу 46.18 КВЕДу та здійснення діяльності у сфері посередництва, то варто звернути увагу на відсутність конкретизації в запиті інформації стосовно виду торгівлі, якою Ви плануєте зайнятися (адже вона є роздрібна та оптова).

Відповідно до пп. 4.4 п. 4 національного стандарту України ДСТУ 4303:2004 роздрібна торгівля - це вид економічної діяльності в сфері товарообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів кінцевому споживачу та надання йому торговельних послуг.

Роздрібна торгівля - це перепродаж (продаж без перероблення) нових або уживаних товарів для особистого споживання або домашнього користування переважно населенню в магазинах, торгових центрах, наметах, кіосках, компаніями поштового замовлення, вуличними торговцями, споживчими кооперативами, компаніями, що спеціалізуються на організації аукціонів тощо (Методологічні основи та пояснення до позицій КВЕД).

Оптова торгівля - це вид економічної діяльності в сфері товарообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів за договорами поставки партіями для подальшого їх продажу кінцевому споживачеві через роздрібну торгівлю, для виробничого споживання та надання пов'язаних із цим послуг (пп. 4.5 п. 4 ДСТУ 4303:2004). Оптова торгівля здійснюється, як правило, за договором поставки.

Оптові торговці зазвичай за власний рахунок виконують допоміжні операції, зокрема, збирання (компонування), сортування великих партій товарів, поділ і перефасування товарів меншими партіями, зберігання, охолодження, доставку й установлення товарів, акції для своїх споживачів, дизайн етикеток тощо.

Крім цього, для вибору видів діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010, пов'язаних саме з реалізацією пестицидів та агрохімікатів, слід керуватися загальними вимогами до транспортування, зберігання, застосування, утилізації, знищення та знешкодження пестицидів і агрохімікатів та торгівлі, встановлених статтею 11 Закону N 86/95. Згідно з якою продаж населенню пестицидів і агрохімікатів здійснюється у дрібнофасованому вигляді та з обов'язковою наявністю інструкції щодо безпечного їх застосування.

Для отримання детальної інформації щодо переліку видів діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010 пропонуємо звернутись до Державної служби статистики України.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться