Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо правомірності отримання благодійним фондом, що включений до Реєстру неприбуткових установ та організацій, грошових коштів від студентів як часткову оплату навчання та надання інших платних послуг (лист ДФС від 28.11.2017 р. № 2746/6/99-99-15-02-02-15/ІПК))

Щодо правомірності отримання благодійним фондом, що включений до Реєстру неприбуткових установ та організацій, грошових коштів від студентів як часткову оплату навчання та надання інших платних послуг (лист ДФС від 28.11.2017 р. № 2746/6/99-99-15-02-02-15/ІПК))

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 28.11.2017 р. № 2746/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо правомірності отримання благодійним фондом, що включений до Реєстру неприбуткових установ та організацій, грошових коштів від студентів як часткову оплату навчання та надання інших платних послуг та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Відповідно до пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 п. 133.4;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Абзацом першим пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу передбачено, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Загальні засади благодійної діяльності в Україні визначаються Законом України від 05 липня 2012 року N 5073-VI "Про благодійну діяльність та благодійні організації" (далі - Закон N 5073).

Метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій (ч. 1 ст. 11 Закон N 5073). При цьому, благодійні організації мають право здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню їх статутних цілей (ч. 4 ст. 16 Закону N 5073).

Це відповідає визначенню благодійної діяльності, під якою відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону N 5073 слід розуміти добровільну особисту та/або майнову допомогу для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

Отже, благодійний фонд може здійснювати господарську діяльність (зокрема, надавати освітні послуги) лише на некомерційній основі (без мети одержання прибутку) для досягнення статутних цілей.

У разі порушення благодійним фондом, що перебуває в Реєстрі неприбуткових установ та організацій, вимог Закону N 5073 та положень п. 133.4 ст. 133 Кодексу, такий благодійний фонд втрачає статус неприбутковості та сплачує податок на прибуток на загальних умовах.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
61075 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти