Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо реалізації придбаного товару "Мазут паливний 100 зольний малосірчастий низькопарафіністий" без сплати акцизного податку та можливого застосування контролюючими органами штрафних (фінансових) санкцій при здійсненні зазначених операцій (лист ДФС від 30.10.2017 р. № 2426/6/99-99-15-03-03-15/ІПК)

Щодо реалізації придбаного товару "Мазут паливний 100 зольний малосірчастий низькопарафіністий" без сплати акцизного податку та можливого застосування контролюючими органами штрафних (фінансових) санкцій при здійсненні зазначених операцій (лист ДФС від 30.10.2017 р. № 2426/6/99-99-15-03-03-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 30.10.2017 р. № 2426/6/99-99-15-03-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення Товариства щодо реалізації придбаного товару "Мазут паливний 100 зольний малосірчастий низькопарафіністий" без сплати акцизного податку та можливого застосування контролюючими органами штрафних (фінансових) санкцій при здійсненні зазначених операцій, та повідомляє.

Як зазначено у зверненні, Товариство протягом 2017 року придбало товар "Мазут паливний 100 зольний малосірчастий низькопарафіністий" (код 2710 19 64 00 згідно з УКТ ЗЕД) з метою його подальшої реалізації. До звернення додано копії сертифікатів відповідності, а також копії протоколів випробувань, паспортів якості тощо, надані Товариству постачальником товару.

Щодо здійснення Товариством реалізації придбаного товару "Мазут паливний 100 зольний малосірчастий низькопарафіністий" (код 2710 19 64 00 згідно з УКТ ЗЕД) без сплати акцизного податку

Відповідно до пп. 14.1.145 п. 14.1 ст. 14 Кодексу підакцизні товари (продукція) - товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які Кодексом встановлено ставки акцизного податку.

Підпунктом 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу встановлено перелік підакцизних товарів, що відповідають певним кодам товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД та їх описам згідно з УКТ ЗЕД, які є пальним.

Відповідно до підпункту 14.1.1411 п. 14.1 ст. 14 Кодексу пальне - це нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумішеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, інші товари, зазначені у пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу.

Згідно з пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу товар (продукція) "Паливо пічне побутове", яке класифікується зокрема за кодом 2710 19 64 00 згідно з УКТ ЗЕД, є пальним і належить до підакцизних товарів.

Для класифікації товарів в Україні використовують УКТ ЗЕД, яка є товарною номенклатурою Митного тарифу України і затверджена Законом України "Про Митний тариф України".

Класифікація товарів згідно з УКТ ЗЕД здійснюється з урахуванням Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД, відповідних приміток до розділів та груп, текстового опису товарних позицій та тих характеристик товару, які є визначальними для класифікації, а саме: складу товару, способу його виготовлення, призначення, маркування, пакування тощо.

В УКТ ЗЕД наявна товарна позиція 2710, до якої включаються нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти.

У примітці 2 до товарної групи 27 визначено, що у товарній позиції 2710 термін "нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів)" означає не тільки нафту та нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід, але і аналогічні продукти, а також продукти, що містять, головним чином, змішані ненасичені вуглеводні. Ці продукти можуть бути одержані будь-яким способом за умови, що маса неароматичних складових частин перевищує масу ароматичних.

У межах товарної позиції 2710 наявне товарне групування з найменуванням "паливо рідке (мазут)", що включає декілька товарних підкатегорій (десятизначні коди товарів): 2710 19 51 00, 2710 19 55 00, 2710 19 62 00, 2710 19 64 00, 2710 19 68 10, 2710 19 68 20, 2710 19 68 90.

Товари, що класифікуються за вказаними кодами, є важкими дистилятами. Термін "важкі дистиляти" визначений у пункті (d) додаткової примітки 2 до товарної групи 27: у товарній позиції 2710 термін "важкі дистиляти" означає нафтові фракції та інші нафтопродукти, менш як 65 об. % яких (включаючи втрати) переганяється при температурі 250° С (за методом ISO 3405, еквівалентним методу ASTM D 86), або фракції, відсоток перегонки яких при температурі 250° С не може бути визначений за цим методом.

Також відповідно до пункту (f) додаткової примітки 2 до товарної групи 27 у товарній позиції 2710 термін "паливо рідке" означає важкі дистиляти, зазначені в пункті (d), крім газойлів, зазначених у пункті (е), які за відповідними значеннями колориметричної характеристики К мають в’язкість В (методи, за якими вимірюють ці показники, описані у пункті, описані у (f) додаткової примітки 2 до товарної групи 27).

У наданих Товариством документах (копії протоколів випробувань, паспорти якості) відсутня інформація щодо фракційного складу, колорометричної характеристики К, кінематичної в’язкісті В продукту "Мазут паливний 100 зольний малосірчастий низькопарафіністий".

Термін "пічне паливо побутове" в УКТ ЗЕД, зокрема у товарній позиції 2710, не визначено. Товар з такою назвою у разі його відповідності примітці 2, пунктам (d), (f) додатковій примітки 2 до товарної групи 27, може класифікуватись у товарній позиції 2710 за одним з вказаних вище кодів залежно від призначення та вмісту сірки.

Зокрема, за кодом 2710 19 64 00 класифікується важкий дистилят, паливо рідке (мазут), що не використовується для специфічних процесів переробки та хімічних перетворень, з вмістом сірки більш як 0,1 мас.%, але не більш як 1 мас.%.

У додатковій примітці 5 до товарної групи 27 визначено, що у товарних позиціях 2710, 2711 і 2712 термін "специфічний процес" означає, серед інших, такі процеси: вакуумна, атмосферно-вакуумна дистиляції, вторинна перегонка з ретельним фракціонуванням, крекінг, риформінг.

Згідно з пунктом 3 Загальної частини Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. N 927 (із змінами і доповненнями) котельне паливо рідке (паливо пічне побутове рідке) - це рідке нафтове паливо, яке отримують з дистилятних фракцій прямої перегонки нафти та вторинних процесів її переробки і застосовують для виробництва теплової енергії в нагрівальних установках невеликої потужності або теплових генераторах середньої потужності.

В Україні на паливо пічне побутове діє ГСТУ 320.00149943.010-98 "Паливо пічне побутове (ППП). Технічні умови". Відповідно до вимог зазначеного документу паливо пічне побутове призначено для комунально-побутових потреб, для підприємств сільського господарства, для постачання населенню. Даний вид палива може містити до 80 відс. середньодистильованих фракцій та лише 20 відс. важких залишків переробки нафтової сировини.

На мазут діє ДСТУ 4058-2001 "Паливо нафтове. Мазут. Технічні умови", відповідно до якого паливні мазути марок 40 та 100 виготовляються із важких залишків переробки нафти (фракція, що википає вище 360° С). Для зниження температури застигання мазутів до них додають 8 - 20 відсотків середньодистильованих фракцій.

Паливо нафтове мазут, яке класифікується, як і паливо пічне побутове, зокрема за кодом 2710 19 64 00 згідно з УКТ ЗЕД, отримується з продуктів первинної та вторинної переробки нафти, газоконденсатної сировини і призначене для транспортних та стаціонарних котельних і технологічних установок.

Отже, наведені вище палива (пічне побутове та мазут) відрізняються за своїми фізико-хімічними показниками, насамперед фракційним складом, в’язкістю, температурою спалаху, густиною тощо, які зазначені у додаткових примітках до 27 групи УКТ ЗЕД.

Віднесення нафтопродуктів до окремого виду палива можливе лише на підставі інформації про призначення товару, його фракційний склад та фізико-хімічні показники. Зазначена інформація повинна бути підтверджена відповідними документами (сертифікатами аналізу, паспортами якості, висновками компетентної експертної установи тощо). У разі наявності обґрунтованих сумнівів щодо достовірності інформації, зазначеної у паспорті якості/сертифікаті відповідності на товар, необхідно провести лабораторні дослідження зразків вказаного товару з метою його ідентифікації та підтвердження коду згідно з УКТ ЗЕД.

Враховуючи викладене, у випадку, коли Товариство придбає непідакцизний товар, що підтверджено відповідними документами, та у подальшому здійснює операції з його реалізації, за зазначеними операціями у Товариства не виникатиме об’єкта оподаткування акцизним податком. Отже, обов’язку щодо сплати акцизного податку за цими операціями з реалізації у Товариства не виникатиме.

Водночас, якщо Товариство придбає товар, який класифікується за кодом 2710 19 64 00 згідно з УКТ ЗЕД і за описом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД є паливом пічним побутовим, що підтверджено відповідними документами, Товариство при здійсненні операцій з реалізації даного товару зобов’язане зареєструватись платником акцизного податку та сплачувати акцизний податок за цими операціями на загальних підставах.

При цьому об’єкт оподаткування акцизним податком виникатиме тільки у випадку перевищення обсягу реалізованого пального над обсягом отриманого пального від інших платників акцизного податку, з яких сплачено акцизний податок (пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 Кодексу).

Щодо штрафних (фінансових) санкцій, які передбачені при порушенні норм Кодексу за здійснення операцій з реалізації підакцизного товару без сплати акцизного податку

Товариству у разі, якщо воно буде платником акцизного податку з реалізації пального необхідно здійснювати реалізацію пального з безумовним виконанням ним умов законодавства щодо оформлення документів у системі електронного адміністрування реалізації пального (ст. ст. 231 - 232 Кодексу), незалежно від того, чи будуть у нього виникати зобов’язання зі сплати акцизного податку.

Чинними нормами Кодексу передбачено застосування фінансових санкцій за здійснення операцій з реалізації пального без реєстрації платником акцизного податку (п. 117.3 ст. 117 Кодексу) та за порушення порядку реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування до таких акцизних накладних в ЄРАН (ст. 1202 Кодексу).

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям