Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо розповсюдження статті 1 Закону України від 23.09.94 N 185/94-ВР "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" на експорт рекламних послуг (лист від 04.12.2018 р. № 5091/ІПК/26-15-14-06-04-31)

Щодо розповсюдження статті 1 Закону України від 23.09.94 N 185/94-ВР "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" на експорт рекламних послуг (лист від 04.12.2018 р. № 5091/ІПК/26-15-14-06-04-31)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М. КИЄВІ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 04.12.2018 р. № 5091/ІПК/26-15-14-06-04-31

Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист Товариства щодо розповсюдження статті 1 Закону України від 23.09.94 N 185/94-ВР "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" на експорт рекламних послуг та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), у межах компетенції повідомляє таке.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України від 23.09.94 року N 185/94-ВР "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (далі - Закон N 185), виручка резидентів у іноземній валюті від експорту продукції підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) такої продукції, що експортується, а в разі експорту робіт, транспортних послуг - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних послуг. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку. Виручка резидента за експортним зовнішньоекономічним договором (контрактом) вважається перерахованою на його банківський рахунок за заявою резидента, якщо належна сума врегульована Експортно-кредитним агентством.

Вимоги частини першої статті 1 Закону N 185 не поширюються на експорт послуг (крім транспортних і страхових), прав інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав.

Статтею 4 Закону N 185 передбачено, що порушення резидентами, крім суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції на період її проведення, строків, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону або встановлених Національним банком України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару).

Слід зазначити, що відповідно до другої частини пункту 1.2 розділу 1 Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.03.99 N 136, що зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28.05.99 за N 338/3631, банк контролює дотримання резидентом установлених законодавством строків розрахунків за експортною операцією резидента, якщо на дату митного оформлення продукції або виконання резидентом робіт, надання транспортних, страхових послуг розрахунки за такою операцією не завершені (кошти від продажу нерезиденту товару на поточний рахунок резидента не надійшли або надійшли не в повному обсязі) або в банку немає інформації про завершення розрахунків за такою операцією.

Враховуючи викладене, норми Закону N 185 не поширюються на експорт рекламних послуг.

Водночас інформуємо, що в газеті "Голос України" N 121 від 06.07.2018 опубліковано Закон України "Про валюту і валютні операції" від 21.06.2018 N 2473-VIII (далі - Закон). Закон набув чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію через сім місяців з дня набрання ним чинності.

Відповідно до п. 16. 2 статті 16 Закону втрачають чинність з дня введення його в дію деякі законодавчі акти, у тому числі Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".

Статтею 13 Закону визначено особливості встановлення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, а саме передбачено, що Національний банк України має право встановлювати граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.

Пунктом 13.2 Закону зазначено, що у разі встановлення Національним банком України граничного строку розрахунків за операціями резидентів з експорту товарів грошові кошти підлягають зарахуванню на рахунки резидентів у банках України у строки, зазначені в договорах, але не пізніше строку та в обсязі, встановлених Національним банком України. Строк виплати заборгованості обчислюється з дня митного оформлення продукції, що експортується, а в разі експорту робіт, послуг, прав інтелектуальної власності та (або) інших немайнових прав - з дня оформлення у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді) акта, рахунка (інвойсу) або іншого документа, що засвідчує їх надання.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться