Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо сплати акцизного податку для пального, при виробництві якого в якості сировини використані інші оподатковувані підакцизні товари, і можливості використання при цьому положень п. 217.6 ПКУ (лист ДФС від 04.10.2017 р. № 2122/6/99-99-15-03-03-15/ІПК)

Щодо сплати акцизного податку для пального, при виробництві якого в якості сировини використані інші оподатковувані підакцизні товари, і можливості використання при цьому положень п. 217.6 ПКУ (лист ДФС від 04.10.2017 р. № 2122/6/99-99-15-03-03-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 04.10.2017 р. № 2122/6/99-99-15-03-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення Підприємства щодо сплати акцизного податку для пального, при виробництві якого в якості сировини використані інші оподатковувані підакцизні товари, і можливості використання при цьому положень п. 217.6 ст. 217 Кодексу, та повідомляє.

Як зазначено у зверненні, Підприємство здійснює виробництво скраплених вуглеводневих газів на власній виробничій базі. В результаті переробки (змішування) імпортованого товару (фракцій пропану та бутану) здійснюється виробництво продукції за кодами 2711 12 96 00 та 2711 12 97 00 згідно з УКТ ЗЕД (суміші пропану та бутану, пропан), яка відвантажується Підприємством замовникам та реалізується на митній території України у повному обсязі.

Відповідно до пп. 212.1.1 п. 212.1 ст. 212 Кодексу платником акцизного податку є особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини.

Виробництво підакцизних товарів (продукції) - технологічний процес, в тому числі змішування, здійснення якого внаслідок зміни форми, властивостей або складу сировини, напівфабрикатів або готової продукції призводить до отримання підакцизних товарів (продукції, у тому числі сировини), надання таким товарам інших властивостей, що призводить або не призводить до збільшення обсягів таких товарів (пп. 14.1.28 1 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Відповідно до пп. 14.1.145 п. 14.1 ст. 14 Кодексу підакцизні товари (продукція) - товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які цим Кодексом встановлено ставки акцизного податку.

Підпунктом 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу встановлено перелік підакцизних товарів, що відповідають певним кодам товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД та їх описам згідно з УКТ ЗЕД, які є пальним.

Згідно з пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу товар (продукція) "скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та інші гази" за кодом 2711 12 97 00 згідно з УКТ ЗЕД є пальним і належить до підакцизних товарів. Крім того повідомляємо, що коду товару 2711 12 96 00 у чинній Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, що є товарною номенклатурою Митного тарифу України, затвердженої Законом України від 19 вересня 2013 року N 584-VII "Про Митний тариф України", не існує.

Об’єктом оподаткування є, зокрема, операції з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пп. 213.1.1 п. 213.1 ст. 213 Кодексу).

Датою виникнення податкових зобов’язань щодо підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, є дата їх реалізації особою, яка їх виробляє, незалежно від цілей і напрямів подальшого використання таких товарів (продукції), крім випадків, зазначених у статтях 225 та 229 Кодексу.

Беручи до уваги, що за інформацією, наведеною у запиті Підприємства, виробництво скраплених вуглеводневих газів, а саме змішування різних марок скраплених вуглеводневих газів здійснюється ним у власних резервуарах власної виробничої бази, тому при здійсненні зазначених операцій Підприємство є особою, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, а саме є платником акцизного податку згідно з пп. 212.1.1 п. 212.1 ст. 212 Кодексу. При цьому податкові зобов’язання будуть виникати при відвантаженні виробником готової підакцизної продукції замовнику.

Згідно з п. 217.6 ст. 217 Кодексу для пального, при виробництві якого в якості сировини використані інші оподатковувані підакцизні товари, сума податку до сплати зменшується на суму податку, розрахованого для такої сировини.

Сума податку щодо сировини, що підлягає відніманню, обчислюється із застосуванням ставок податку на таку сировину, чинних на дату реалізації пального. У разі якщо така сума перевищує суму податку з пального, виробленого з такої сировини, різниця платнику не відшкодовується.

Оскільки Підприємство за описаними вище операціями зі змішування підакцизної сировини є виробником підакцизних товарів, воно є платником акцизного податку, і отже може застосовувати норму п. 217.6 ст. 217 Кодексу при розрахунку суми акцизного податку. При цьому підакцизна сировина повинна бути облікована у системі електронного адміністрування реалізації пального відповідно до ст. 232 Кодексу.

Щодо сплати акцизного податку повідомляємо.

Пунктом 223.2 ст. 223 Кодексу передбачено, що платники податку, визначені п. 212.1 ст. 212 Кодексу, подають щомісяця не пізніше 20 числа наступного звітного (податкового) періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію з акцизного податку за формою, затвердженою у встановленому порядку.

Розрахунок суми акцизного податку з пального здійснюється у розділі В та додатку 1 до декларації акцизного податку (далі - Декларація), порядок заповнення та подання якої затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. N 14 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.09.2016 р. N 841) (далі - Порядок N 14).

Пунктом 2 розділу І Порядку N 14 визначено, що платники заповнюють та подають розділи та додатки до Декларації лише щодо тих операцій, які вони здійснюють і за якими у них виникають податкові зобов’язання зі сплати акцизного податку.

Відповідно до пп. 16 п. 1 розділу V Порядку N 14 у графі 17 додатка 1 до Декларації, яка заповнюється лише у разі використання для виробництва пального підакцизної сировини, з якої було сплачено акцизний податок, вказується сума акцизного податку, сплаченого з підакцизної сировини, яка використана при виробництві пального, обчислена, виходячи з обсягів реалізації продукції (графа 9) та встановленої ставки акцизного податку (графа 12) і офіційного курсу гривні до євро (якщо ставка встановлено в євро), встановленого Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація (передача) виготовленого товару (продукції).

Згідно з пп. 5 п. 5 розділу IV Порядку N 14 суми зменшення (коригування) податку, які обчислюються також за формою згідно з додатком 1 до Декларації зазначаються у рядку В11 розділу В Декларації.

Зменшення (коригування) суми податку на суму акцизного податку, сплаченого із підакцизної сировини, яка використана при виробництві пального, згідно з п. 217.6 ст. 217 Кодексу зазначається у рядку В11.2. При цьому, для кожного випадку виготовлення пального із використанням підакцизної сировини подається окремий розрахунок згідно з додатком 1 до Декларації.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
44534 132
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти