Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток платником єдиного податку четвертої групи у разі виплати дивідендів власникам підприємства - фізичним особам за ставкою, чинною на момент виплати (лист ДФС від 27.11.2017 р. № 2736/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

Щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток платником єдиного податку четвертої групи у разі виплати дивідендів власникам підприємства - фізичним особам за ставкою, чинною на момент виплати (лист ДФС від 27.11.2017 р. № 2736/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 27.11.2017 р. № 2736/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток платником єдиного податку четвертої групи у разі виплати дивідендів власникам підприємства - фізичним особам за ставкою, чинною на момент виплати та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Відповідно до п. 291.2 ст. 291 Кодексу спрощена система оподаткування, обліку та звітності - це особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, визначених п. 297.1 ст. 297 Кодексу, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, зазначених у главі 1 "Спрощена система оподаткування, обліку та звітності" розділу XIV Кодексу, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

Юридичні особи - сільгоспвиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 %, мають право застосовувати четверту групу спрощеної систему оподаткування, обліку та звітності (п. 291.4 ст. 291 Кодексу).

Відповідно до пп. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 розділу І Кодексу дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою, у тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку. Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюється також платіж у грошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв’язку з розподілом чистого прибутку (його частини).

Дивіденди як у розумінні Кодексу, так і в бухгалтерському обліку, - це частка прибутку, яку повинен отримати акціонер залежно від свого вкладу в статутний капітал підприємства.

Податкові зобов'язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів сільгоспвиробниками сплачуються за правилами, встановленими п. 57.11 ст. 57 Кодексу.

Статтею 297 глави 1 розділу XIV Кодексу, визначено, що дивіденди, які виплачуються платниками єдиного податку третьої групи (юридичними особами) та четвертої групи власникам корпоративних прав (засновникам таких платників єдиного податку), оподатковуються за правилами, встановленими розділами II і IV цього Кодексу.

Підпунктом 57.11.3 п. 57.11 ст. 57 Кодексу визначено, що авансовий внесок не справляється у разі виплати дивідендів:

на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. Якщо сума виплат дивідендів на користь власників корпоративних прав материнської компанії перевищує суму отриманих такою компанією дивідендів, дивіденди, сплачені в межах такого перевищення, підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими підпунктом 57.11.2 цього пункту. З метою оподаткування материнська компанія веде наростаючим підсумком облік дивідендів, отриманих нею від інших осіб, та дивідендів, сплачених на користь власників корпоративних прав такої компанії, і відображає у податковій звітності дивіденди в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;

платником податку на прибуток, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень цього Кодексу, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у період, за який виплачуються дивіденди;

фізичним особам.

Таким чином, якщо підприємство, яке є платником єдиного податку четвертої групи, приймає рішення про виплату дивідендів власникам підприємства - фізичним особам, то в цьому випадку авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів не справляється.

При виплаті сільськогосподарськими товаровиробниками дивідендів засновникам - юридичним особам, такі сільгоспвиробники сплачують авансові внески з податку на прибуток за ставкою податку, чинною на момент виплати, яка на сьогоднішній день становить 18 відсотків.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
112895 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно