Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо відповідності статуту організації вимогам п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України (лист ДФС від 02.10.2017 р. № 2092/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

Щодо відповідності статуту організації вимогам п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України (лист ДФС від 02.10.2017 р. № 2092/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 02.10.2017 р. № 2092/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо відповідності статуту організації вимогам п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та, керуючись ст. 52 Кодексу, повідомляє таке.

Пунктом 133.4 ст. 133 Кодексу визначено порядок та умови, у разі дотримання яких неприбуткові підприємства, установи та організації (далі - неприбуткові організації) не є платниками податку на прибуток підприємств.

Підпунктом 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу встановлено, що неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

внесена контролюючим органом до Реєстру.

Обов’язковою умовою для неприбуткової організації є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами такої організації (пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

Контролюючий орган здійснює включення неприбуткової організації до Реєстру у разі її відповідності вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу.

Порядок ведення Реєстру, включення неприбуткових організацій до Реєстру та виключення з Реєстру затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року N 440 (далі - Порядок).

Неприбуткові організації, які у строк, установлений п. 35 підрозд. 4 розд. XX "Перехідні положення" Кодексу (тобто до 01.07.2017 р.), не привели свої установчі документи у відповідність із вимогами, встановленими п. 133.4 ст. 133 Кодексу та не надали копії таких документів контролюючому органу, виключаються контролюючим органом з Реєстру з урахуванням положень пп. 16 і 17 Порядку.

Рішенням ДПІ організацію "….." виключено з Реєстру з 01.07.2017 р. (підстава виключення: "невідповідність неприбуткової організації та/або установчих документів такої організації вимогам, установленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу").

Звертаємо увагу, що при вирішенні питання відповідності установчих документів неприбуткової організації вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу досліджуються установчі документи в цілому, а не окремі пункти установчих документів та враховується принцип переважання змісту над формою.

Відповідно до наданої копії Статуту (далі - Статут) встановлено.

Пунктом 1.2 розд. 1 Статуту передбачено, що "організація є неприбутковою організацією та не здійснює діяльності, спрямованої на отримання прибутку".

При цьому у пп. 3.2.8 п. 3.2 розд. 3 Статуту зазначено, що організація "здійснює господарську та іншу комерційну діяльність…".

Основні засади господарювання в Україні, регулювання господарських відносин, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання, визначаються Господарським кодексом України (далі - ГКУ).

Під господарською діяльністю розуміється діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність (п. 1 ст. 3 ГКУ).

Пунктом 2 ст. 3 ГКУ передбачено, що господарська діяльність, яка здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб’єкти підприємництва - підприємцями.

З урахуванням вищевикладеного, оскільки комерційна діяльність має на меті отримання прибутку, здійснення організацією іншої комерційної діяльності, передбаченої пп. 3.2.8 п. 3.2 розд. 3 Статуту, суперечить сутності поняття неприбуткової організації.

Також організацією не було дотримано вимог п. 133.4 ст. 133 Кодексу щодо заборони розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників) такої організації.

Зокрема, пп. 3.2.11 п. 3.2 розд. 3 Статуту передбачено що організація "надає допомогу, у тому числі фінансову поворотну/безповоротну, членам організації у нагальних та критичних випадках".

Оскільки доходи (прибутки) організації формуються за рахунок "коштів, переданих їй у власність членами організації; набутих у вигляді вступних і членських внесків; пожертвувань громадян, підприємств і організацій; доходів, отриманих від підприємств, створених за участі організації", надання організацією допомоги своїм членам прирівнюється до розподілу отриманих доходів серед учасників такої організації.

Крім того, у п. 13.6 розд. 13 Статуту організації зазначено, що передача активів іншій неприбутковій організації відповідного виду або зарахування до доходу бюджету здійснюється при ліквідації організації, але при цьому не передбачено порядок передачі активів за умови припинення юридичної особи у результаті її злиття, поділу, приєднання або перетворення.

Таким чином організацією не було дотримано вимог пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу в частині передачі активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

З урахуванням викладеного, організація може бути включена до Реєстру у разі приведення її установчих документів у відповідність до вимог п. 133.4 ст. 133 Кодексу.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям