Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо використання податкового кредиту, сформованого на підставі отриманих касових чеків реєстраторів розрахункових операцій (лист ДФС від 05.12.2017 р. № 2828/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо використання податкового кредиту, сформованого на підставі отриманих касових чеків реєстраторів розрахункових операцій (лист ДФС від 05.12.2017 р. № 2828/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 05.12.2017 р. № 2828/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про оподаткування ПДВ

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо використання податкового кредиту, сформованого на підставі отриманих касових чеків реєстраторів розрахункових операцій, та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Відносини, які виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу II ПКУ визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з підпунктом "а" пункту 198.1 статті 198 розділу V ПКУ до складу податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення платником податку операцій з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг.

Відповідно до підпункту "б" пункту 201.11 статті 201 розділу V ПКУ підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту без отримання податкової накладної, є, зокрема касові чеки, які містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування загальна сума отриманих товарів/послуг не може перевищувати 200 гривень за день (без урахування податку). У разі використання платниками для розрахунків із споживачами реєстраторів розрахункових операцій касовий чек повинен містити дані про загальну суму коштів, що підлягає сплаті покупцем з урахуванням податку, та суму цього податку, що сплачується у складі загальної суми.

Основи функціонування системи електронного адміністрування ПДВ регулюються статтею 2001 розділу V ПКУ та регламентуються Порядком електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 569 (далі - Порядок N 569).

Детальний порядок обрахунку реєстраційної суми та її складових наведено у пункті 2001.3 статті 2001 розділу V ПКУ та у пункті 9 Порядку N 569.

При обрахунку реєстраційної суми враховуються виключно дані із зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних податкових накладних та розрахунків коригування до них, митних декларацій, аркушів коригування і додаткових декларацій, а також податкової звітності з ПДВ.

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 р. N 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 р. за N 159/28289 (далі - порядок N 21).

Підпунктом 2 пункту 5 розділу V Порядку N 21 визначено, якщо в результаті розрахунку значення різниці між сумою податкових зобов'язань (рядок 9) і податкового кредиту (рядок 17) отримано від'ємне значення, то заповнюється рядок 19 декларації. Сума, обчислена відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V ПКУ на момент подання податкової декларації, зазначається у відповідному службовому полі у рядку 19.1.

Сума від'ємного значення, на яку платник може розраховувати залежно від дозволеного у пункті 200.4 статті 200 розділу V ПКУ напряму використання, зазначається у рядку 20 декларації у розмірі, що не перевищує суму реєстраційного ліміту (підпункт 3 пункту 5 розділу V Порядку N 21).

Отже, якщо касовий чек містить суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника) і сума придбання по ньому не перевищує 200 грн. за день (без урахування податку), то такий чек для отримувача послуг є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до складу податкового кредиту без отримання податкової накладної. Збільшення реєстраційної суми платника податку на підставі сум ПДВ, вказаних у касових чеках, чинним законодавством не передбачено. Від'ємне значення ПДВ, розраховане платником за результатами звітного (податкового) періоду, може бути задеклароване до бюджетного відшкодування в частині, що не перевищує реєстраційну суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V ПКУ на момент отримання контролюючим органом податкової декларації з ПДВ.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям