Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо виникнення обов’язку виконання функцій податкового агента (лист ДФС від 02.01.2018 р. № 2/6/99-99-13-01-01-15/ІПК)

Щодо виникнення обов’язку виконання функцій податкового агента (лист ДФС від 02.01.2018 р. № 2/6/99-99-13-01-01-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 02.01.2018 р. № 2/6/99-99-13-01-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), розглянула лист від 07.12.2017 р. N 41 (вх. ДФС N 73458/6 від 12.12.2017 р.) щодо виникнення обов’язку виконання функцій податкового агента, і в межах компетенції повідомляє, що відповідь надається з урахуванням фактичних обставин, викладених у зверненні.

Особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників регулюються Цивільним кодексом України (далі - ЦКУ).

Слід зазначити, що відповідно до ст. 3, 6, 627 ЦКУ сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог ЦКУ, та мають право врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами.

Крім того, норми ст. 628 ЦКУ передбачають, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними.

Відповідно до ст. 1011 ЦКУ за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.

Істотними умовами договору комісії, за якими комісіонер зобов'язується продати або купити майно, є умови про це майно та його ціну (ст. 1012 ЦКУ).

Згідно з ст. 1018 ЦКУ майно, придбане комісіонером за рахунок комітента, є власністю комітента.

Відповідно до ст. 1022 ЦКУ після вчинення правочину за дорученням комітента комісіонер повинен надати комітентові звіт і передати йому все одержане за договором комісії.

Статтею 1023 ЦКУ встановлено, що комітент зобов'язаний прийняти від комісіонера все належно виконане за договором комісії.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV ПКУ.

Згідно з пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом України.

При продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) її власник має подати податковому агенту копію довідки про наявність у нього земельних ділянок, зазначених в абзацах другому та третьому цього підпункту. Оригінал довідки зберігається у власника сільськогосподарської продукції протягом строку позовної давності з дати закінчення дії такої довідки.

Податковим агентом щодо податку на доходи фізичних осіб, згідно з пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, зокрема є юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа , які зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV ПКУ, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому ст. 18 та розділом IV ПКУ.

Відповідно до пп. "б" п. 176.2 ст. 176 ПКУ особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду.

Отже, якщо згідно договору комісії розрахунки з фізичними особами, від свого імені, здійснює фізична особа - підприємець (комісіонер), то такий суб'єкт господарювання зобов'язаний відобразити інформацію про нараховані (виплачені) фізичним особам доходи в податковому розрахунку за формою N 1ДФ.

Також в момент перерахування фізичній особі - підприємцю коштів для закупівлі продукції у фізичних осіб, суб'єкт господарювання також зобов'язаний відобразити таку операцію в податковому розрахунку за формою N 1 ДФ.

Водночас, для отримання більш конкретної відповіді необхідне детальне вивчення документів (матеріалів), які стосуються порушеного питання.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться