Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо визначення доходу платника єдиного податку третьої групи (лист ГУ ДФС у Донецькій області від 08.09.2017 р. № 1868/ІПК/05-99-12-04-14)

Щодо визначення доходу платника єдиного податку третьої групи (лист ГУ ДФС у Донецькій області від 08.09.2017 р. № 1868/ІПК/05-99-12-04-14)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 08.09.2017 р. № 1868/ІПК/05-99-12-04-14

Щодо визначення доходу платника єдиного податку третьої групи

Головне управління ДФС у Донецькій області, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), надає індивідуальну податкову консультацію щодо визначення доходу юридичної особи - платника єдиного податку третьої групи.

Товариство проінформувало, що створене внаслідок реорганізації акціонерного товариства закритого типу, у статутному капіталі Товариства за самим Товариством закріплена частка акціонерів реорганізованого акціонерного товариства, які не з'явилися на загальні збори. До сьогодні колишні акціонери не звернулися до Товариства з заявами про отримання частки у статутному капіталі. Товариство є платником єдиного податку третьої групи за ставкою 3 відсотки. Загальними зборами учасників Товариства були прийняті рішення:

- про виключення учасника Товариства на підставі свідоцтва про смерть, у зв'язку з тим, що спадкоємці не звертаються з наданням необхідних документів до Товариства протягом чотирьох років з моменту смерті учасника;

- про виключення Товариства зі складу учасників Товариства та зменшення розміру статутного капіталу Товариства на розмір частки, що була закріплена за самим Товариством.

Товариство запитує:

- чи включається вартість частки виключеного учасника до доходу Товариства у разі зменшення Статутного капіталу на його частку, якщо його спадкоємці не звертаються за отриманням своєї частки?

- чи включається до складу доходу Товариства вартість частки колишніх учасників реорганізованого акціонерного товариства, що не були включені до складу учасників створеного Товариства, і частка яких була закріплена за Товариством, у разі анулювання цієї частки і зменшення статутного капіталу Товариства?

Об'єктом оподаткування для юридичної особи, яка сплачує єдиний податок, згідно з п. 2 п. 292.1 ст. 292 Кодексу вважається будь-який дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу. При цьому датою отримання доходу, вираженого у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, вважається дата отримання платником єдиного податку коштів (п. 292.6 ст. 292 Кодексу).

До складу доходу платника єдиного податку не включаються суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника (пп. 8 п. 292.11 ст. 292 Кодексу).

Згідно з п. 292.13 ст. 292 та пп. 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 Кодексу дохід визначається на підставі даних обліку (спрощеного бухгалтерського обліку), який здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та/або інших нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 N 290, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.12.99 за N 860/4153, дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Враховуючи зазначене, доходом юридичної особи - платника єдиного податку визнається все, що зумовлює зростання його капіталу, крім внесків його засновників або учасників до статутного капіталу.

Оскільки при виключенні учасників Товариства прийнято рішення щодо відповідного зменшення розміру статутного капіталу Товариства, тобто перерозподілу статутного капіталу Товариства між іншими учасниками не відбулося, а також не здійснено повернення внесків виключених учасників (спадкоємцям померлого учасника, колишнім учасникам реорганізованого акціонерного товариства), то розмір внесків учасників, що виключені, після закінчення строку позовної давності включається до складу доходу Товариства у повному обсязі.

Звертаємо увагу, що згідно зі ст. 143 Цивільного кодексу України зміна розміру статутного капіталу або зміна розміру кожного учасника, у т. ч. платника єдиного податку, має бути відображена у статутних документах з відповідною державною реєстрацією.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
64107 225
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно