<-- -->
Отключить рекламу

при подписке на рассылку
gift_icon
  • Щодо визначення ліквідаційної вартості об'єкта основних засобів та необоротних активів (лист ДФС від 13.09.2016 р. № 19910/6/99-99-15-02-02-15)

Щодо визначення ліквідаційної вартості об'єкта основних засобів та необоротних активів (лист ДФС від 13.09.2016 р. № 19910/6/99-99-15-02-02-15)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 13.09.2016 р. № 19910/6/99-99-15-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист <...> щодо визначення ліквідаційної вартості об'єкта основних засобів та необоротних активів, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Методологічні засади обліку необоротних активів, а також нарахування амортизаційних відрахувань встановлені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" (далі - П(С)БО 7), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92.

Відповідно до п. 4 П(С)БО 7 ліквідаційна вартість - сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство/установа очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією).

Вартість, яка амортизується, - первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.

Згідно з пп. 14.1.3 п. 14.1 ст. 14 Кодексу амортизація - систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Залишкова вартість основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів для цілей розділу III - сума залишкової вартості таких засобів та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень розділу III цього Кодексу (пп. 14.1.9 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Таким чином, ліквідаційна вартість об'єкта основних засобів та необоротних активів визначається згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

 

В. о. заступника Голови

М. Продан

Отключить рекламу
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления