Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо визначення об’єкта та бази оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин (лист ДФС від 10.08.2016 р. № 17303/6/99-99-12-02-03-15)

Щодо визначення об’єкта та бази оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин (лист ДФС від 10.08.2016 р. № 17303/6/99-99-12-02-03-15)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 10.08.2016 р. № 17303/6/99-99-12-02-03-15

 

Державна фіскальна служба України на запит Товариства щодо визначення об’єкта та бази оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин (далі – рентна плата) повідомляє.

Товариство поінформувало, що є платником рентної плати в частині видобування мінеральних підземних вод, які після передпродажної підготовки шляхом пакування (фасування) у ПЕТ-пляшки реалізуються споживачам.

Щодо об’єкта оподаткування рентною платою

Товариство вважає за необхідне уточнити підстави визначення величини об’єкта оподаткування рентною платою за обсягом видобутої підземної води, до якої застосовані операції передпродажної підготовки шляхом фасування.

Об’єктом оподаткування рентною платою вважається обсяг видобутих корисних копалин (п. 252.3 ст. 252 Податкового кодексу України (далі – Кодекс)). Встановлено, що облік обсягу видобутих корисних копалин здійснюється згідно з приписами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», з урахуванням вимог щодо можливості достовірного визначення вартості, а також імовірності отримання економічної вигоди, пов’язаної з їх використанням ((п.п. 14.1.128 п. 14.1 ст. 14 Кодексу). Зокрема, обліку підлягає й сировина, призначена для обслуговування виробництва, вимоги до якої у випадку видобування підземних вод регламентують: Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10); ДСТУ 7525:2014 «Вода питна. Вимоги та методи контролю»; ГОСТ 23268.0-91 «Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові та природні столові. Правила прийомки та методи відбору проб». Вимоги до продукції гірничого підприємства, яка піддана передпродажній підготовці, встановлені Гігієнічними регламентами і нормами «Вода питна фасована. Санітарні заходи та мінімальні специфікації якості» (ГРН 4.4.2); ДСТУ 878:2006 «Води мінеральні природні фасовані. Загальні технічні умови».

Таким чином, об’єктом оподаткування рентною платою для підземних вод необхідно вважати обсяги добутої підземної води, обсяги якої, за необхідності, піддані операціям із первинної переробки мінеральної сировини (п.п. 14.1.150 п. 14.1 ст. 14 Кодексу). При цьому Кодексом не передбачено зменшення об’єкта оподаткування на обсяг технологічних втрат під час технологічних операцій, що здійснюються із мінеральною сировиною після завершення операцій з добування (п.п. 14.1.51 п. 14.1 ст. 14 Кодексу) та первинної переробки.

Щодо бази оподаткування рентною платою

Базою оподаткування рентною платою визначено вартість обсягів товарної продукції гірничого підприємства на умовах складу готової продукції гірничого підприємства (п. 252.6 ст. 252 Кодексу). Водночас Кодексом передбачено, що база оподаткування рентною платою визначається за більшою з величин вартості товарної продукції гірничого підприємства, що обчислені за фактичною ціною реалізації або розрахунковою вартістю.

Товариство вважає, що для товарної продукції гірничого підприємства, яка реалізується у вигляді фасованої у ПЕТ-пляшки мінеральної води, не може бути застосованим метод обчислення бази оподаткування за фактичною ціною реалізації.

Чинним законодавством передбачено, що фактична ціна реалізації товарної продукції гірничого підприємства обчислюється платником рентної плати за величиною суми доходу, отриманого (нарахованого) від виконаних у податковому (звітному) періоді господарських зобов’язань з реалізації відповідного обсягу (кількості) такого виду товарної продукції гірничого підприємства, зменшеного на суму витрат платника, пов’язаних з доставкою (транспортування) такого обсягу товарної продукції (п. 252.6 ст. 252 Кодексу).

Порядок визначення вартості за розрахунковим методом передбачає невключення до вартості товарної продукції витрат платника не тільки на доставку продукції, але й на передпродажну підготовку такої продукції, включаючи її пакування (фасування) (п.п. 252.11.1 п. 252.11 ст. 252 Кодексу). Таким чином, для забезпечення рівних принципів обліку при визначенні фактичної ціни реалізації суму доходу, отриманого (нарахованого) від виконаних у податковому (звітному) періоді господарських зобов’язань з реалізації відповідного обсягу (кількості) такого виду товарної продукції гірничого підприємства, необхідно, крім витрат на транспортування, також зменшити на суму витрат платника, пов’язаних з передпродажною підготовкою, включаючи пакування (фасування) такого обсягу товарної продукції.

 

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться