Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо визначення операції контрольованою, якщо право вимоги кредиторської заборгованості за поставлений товар передано іншому нерезиденту, при цьому товар поставлятиметься нерезиденту, що відповідає ознакам, визначеним п.п. 39.2.1.2 ПКУ (лист ДФС від 14.08.2017 р. № 1589/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

Щодо визначення операції контрольованою, якщо право вимоги кредиторської заборгованості за поставлений товар передано іншому нерезиденту, при цьому товар поставлятиметься нерезиденту, що відповідає ознакам, визначеним п.п. 39.2.1.2 ПКУ (лист ДФС від 14.08.2017 р. № 1589/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 14.08.2017 р. № 1589/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визначення операції контрольованою, якщо право вимоги кредиторської заборгованості за поставлений товар передано іншому нерезиденту, при цьому товар поставлятиметься нерезиденту, що відповідає ознакам, визначеним пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), та, керуючись ст. 52 Кодексу, повідомляє.

Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування платника податку, що здійснюються, зокрема з пов’язаною особою - нерезидентом та/або нерезидентом, зареєстрованим у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України (пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2017 р.).

Операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до зазначеного переліку, визнаються контрольованими з дати включення держави (території) до такого переліку.

Господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, але не виключно:

операції з товарами, такими як сировина, готова продукція тощо;

операції з надання послуг;

операції з нематеріальними активами, такими як роялті, ліцензії, плата за використання патентів, товарних знаків, ноу-хау тощо, а також з будь-якими іншими об’єктами інтелектуальної власності;

фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, комісії за гарантію тощо;

операції з купівлі чи продажу корпоративних прав, акцій або інших інвестицій, купівлі чи продажу довгострокових матеріальних і нематеріальних активів (пп. 39.2.1.4 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу).

Відповідно до пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 - 39.2.1.3 і 39.2.1.5 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Враховуючи що право вимоги кредиторської заборгованості за поставлений товар, яке було передано іншому нерезиденту безпосередньо пов’язане із операцією з придбання товарів, для цілей трансфертного ціноутворення ці операції мають розглядатися у сукупності. Для аналізу всіх обставин проведення цих операцій крім договору переуступки вимоги необхідно дослідити також інші документи, що надають інформацію щодо всіх обставин та умов проведення операції із придбання товарів, чинники, які вплинули на ціну товару (копії контрактів, документи про проведені розрахунки, митні декларації, інші первинні документи), умови й причини за яких була здійснена переуступка вимоги. Наданої в запиті інформації недостатньо для всебічного аналізу обставин здійснення обох господарьских операцій та надання обгрунтованої відповіді щодо визнання або не визнання операцій з нерезидентами контрольованими відповідно до ст. 39 Кодексу.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям