Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо визначення податкового зобов’язання по необоротних активах при анулюванні реєстрації платника ПДВ (лист ДФС від 30.11.2017 р. № 2771/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо визначення податкового зобов’язання по необоротних активах при анулюванні реєстрації платника ПДВ (лист ДФС від 30.11.2017 р. № 2771/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 30.11.2017 р. № 2771/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Щодо визначення податкового зобов’язання по необоротних активах при анулюванні реєстрації платника ПДВ

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника щодо визначення податкового зобов’язання по необоротних активах при анулюванні реєстрації платника податку на додану вартість на підставі підпункту "а" пункту 184.1 статті 184 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та, керуючись статтею 52 Кодексу, повідомляє.

Пунктом 184.1 статті 184 Кодексу встановлено, що реєстрація особи як платника ПДВ діє до дати анулювання реєстрації як платника податку і відбувається у випадках, визначених у підпунктах "а" - "з" пункту 184.1 статті 184 Кодексу.

Відповідно до підпункту "а" пункту 184.1 статті 184 Кодексу анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається у разі якщо будь-яка особа, зареєстрована як платник податку протягом попередніх 12 місяців подала заяву про анулювання реєстрації, якщо загальна вартість оподаткованих товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеної статтею 181 Кодексу, за умови сплати суми податкових зобов’язань у випадках, визначеним цим розділом.

У разі анулювання реєстрації особи як платника податку останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації (пункт 184.6 статті 184 Кодексу).

Пунктом 184.7 статті 184 Кодексу визначено, що у разі, якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов'язаний визначити податкові зобов'язання по таких товарах/послугах, необоротних активах виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.

Відповідно до підпункту 14.1.71 пункту 14.1 статті 14 Кодексу звичайною ціною є ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін.

Ринковою ціною є ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах (підпункт 14.1.219 пункт 14.1 статті 14 Кодексу).

Таким чином, платник податку у якого на момент анулювання його реєстрації як платника ПДВ, обліковуються необоротні активи, які не були використані в господарській діяльності, повинен не пізніше дати анулювання реєстрації нарахувати податкові зобов’язання в порядку, визначеному пунктом 184.7 статті 184 Кодексу, якщо за операціями з придбання таких необоротних активів суми ПДВ були включені до складу податкового кредиту.

Якщо при придбанні таких необоротних активів та їх використанні в діяльності підприємства податковий кредит не було сформовано, донарахування податкових зобов’язань по таких необоротних активах на дату анулювання реєстрації не здійснюється.

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
63620 224
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно