Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо включення сільськогосподарським підприємством у межах дії спеціального режиму оподаткування відповідно до статті 209 ПКУ до податкового кредиту суму ПДВ, нараховану/сплачену при придбанні у 2016 році службового легкового транспортного засобу (лист ДФС від 21.12.2017 р. № 3086/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо включення сільськогосподарським підприємством у межах дії спеціального режиму оподаткування відповідно до статті 209 ПКУ до податкового кредиту суму ПДВ, нараховану/сплачену при придбанні у 2016 році службового легкового транспортного засобу (лист ДФС від 21.12.2017 р. № 3086/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 21.12.2017 р. № 3086/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про оподаткування ПДВ

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо включення сільськогосподарським підприємством у межах дії спеціального режиму оподаткування відповідно до статті 209 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) до податкового кредиту суму ПДВ, нараховану/сплачену при придбанні у 2016 році службового легкового транспортного засобу, та, керуючись статтею 52 розділу II ПКУ, повідомляє.

Відповідно до підпункту 4 пункту 2 розділу XIX "Прикінцеві положення" ПКУ з 1 січня 2017 року стаття 209 ПКУ, яка регламентувала дію спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, втратила чинність. З урахуванням вказаних змін передбачено, зокрема, скасування реєстрації суб'єктів спеціального режиму оподаткування та переведення їх на загальну систему оподаткування.

Згідно з пунктом 209.6 статті 209 ПКУ у редакції, чинній до 01.01.2017 р., сільськогосподарським вважалося підприємство, основною діяльністю якого було постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становила не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Відповідно до пункту 5 розділу І Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 р. N 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 р. за N 159/28289, у редакції, чинній до 23.02.2017 р., платники ПДВ, які згідно зі статтею 209 ПКУ застосовували спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, крім податкової декларації з ПДВ (далі - декларація) з позначкою "0110", подавали декларацію з позначкою "0121"/ "0122"/ "0123" (далі - 0121 - 0123), яка була невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої декларації включалися лише ті операції, що стосувалися спеціального режиму, встановленого статтею 209 ПКУ.

Згідно з пунктом 209.15.1 пункту 209.15 статті 209 ПКУ сільськогосподарське підприємство, яке обирало спеціальний режим оподаткування, мало право включити до складу податкового кредиту декларації 0121 - 0123 виробничі фактори, зокрема товари/послуги, які придбавалися таким сільськогосподарським підприємством для їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також основні фонди, які придбавалися (споруджувалися) з метою їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції.

Відповідно до пункту 198.3 статті 198.3 ПКУ податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв’язку з:

придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг;

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи);

ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Згідно з пунктом 198.6 статті 198 ПКУ не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) податковими накладними/розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 ПКУ.

У разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними у абзаці першому цього пункту документами, платник податку несе відповідальність відповідно до ПКУ.

Одночасно відповідно до підпункту "г" пункту 198.5 статті 198 ПКУ платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання та/або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків, передбачених пунктом 189.9 статті 189 ПКУ).

Господарська діяльність - це діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (підпункт 14.1.36 пункту 14.1 статті 4 ПКУ).

Таким чином, платник ПДВ, який здійснював виключно сільськогосподарську діяльність у межах дії спеціального режиму оподаткування відповідно до статті 209 ПКУ та придбав легковий транспортний засіб для ведення такої господарської діяльності, мав право віднести до складу податкового кредиту суми ПДВ, сплачені/нараховані у зв’язку зі здійсненням витрат на таке придбання та відобразити їх у складі декларації 0121 - 0123 на підставі зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних.

При цьому у разі використання такого засобу не в рамках здійснення господарської діяльності та/або якщо використання його в рамках господарської діяльності не підтверджено належним чином документально, платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання за правилами, встановленими пунктом 198.5 статті 198 ПКУ.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться