при подписке на рассылку
  • Щодо включення сільськогосподарським підприємством у межах дії спеціального режиму оподаткування відповідно до статті 209 ПКУ до податкового кредиту суму ПДВ, нараховану/сплачену при придбанні у 2016 році службового легкового транспортного засобу (лист ДФС від 21.12.2017 р. № 3086/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо включення сільськогосподарським підприємством у межах дії спеціального режиму оподаткування відповідно до статті 209 ПКУ до податкового кредиту суму ПДВ, нараховану/сплачену при придбанні у 2016 році службового легкового транспортного засобу (лист ДФС від 21.12.2017 р. № 3086/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 21.12.2017 р. № 3086/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про оподаткування ПДВ

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо включення сільськогосподарським підприємством у межах дії спеціального режиму оподаткування відповідно до статті 209 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) до податкового кредиту суму ПДВ, нараховану/сплачену при придбанні у 2016 році службового легкового транспортного засобу, та, керуючись статтею 52 розділу II ПКУ, повідомляє.

Відповідно до підпункту 4 пункту 2 розділу XIX "Прикінцеві положення" ПКУ з 1 січня 2017 року стаття 209 ПКУ, яка регламентувала дію спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, втратила чинність. З урахуванням вказаних змін передбачено, зокрема, скасування реєстрації суб'єктів спеціального режиму оподаткування та переведення їх на загальну систему оподаткування.

Згідно з пунктом 209.6 статті 209 ПКУ у редакції, чинній до 01.01.2017 р., сільськогосподарським вважалося підприємство, основною діяльністю якого було постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становила не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Відповідно до пункту 5 розділу І Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 р. N 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 р. за N 159/28289, у редакції, чинній до 23.02.2017 р., платники ПДВ, які згідно зі статтею 209 ПКУ застосовували спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, крім податкової декларації з ПДВ (далі - декларація) з позначкою "0110", подавали декларацію з позначкою "0121"/ "0122"/ "0123" (далі - 0121 - 0123), яка була невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої декларації включалися лише ті операції, що стосувалися спеціального режиму, встановленого статтею 209 ПКУ.

Згідно з пунктом 209.15.1 пункту 209.15 статті 209 ПКУ сільськогосподарське підприємство, яке обирало спеціальний режим оподаткування, мало право включити до складу податкового кредиту декларації 0121 - 0123 виробничі фактори, зокрема товари/послуги, які придбавалися таким сільськогосподарським підприємством для їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також основні фонди, які придбавалися (споруджувалися) з метою їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції.

Відповідно до пункту 198.3 статті 198.3 ПКУ податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв’язку з:

придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг;

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи);

ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Згідно з пунктом 198.6 статті 198 ПКУ не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) податковими накладними/розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 ПКУ.

У разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними у абзаці першому цього пункту документами, платник податку несе відповідальність відповідно до ПКУ.

Одночасно відповідно до підпункту "г" пункту 198.5 статті 198 ПКУ платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання та/або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків, передбачених пунктом 189.9 статті 189 ПКУ).

Господарська діяльність - це діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (підпункт 14.1.36 пункту 14.1 статті 4 ПКУ).

Таким чином, платник ПДВ, який здійснював виключно сільськогосподарську діяльність у межах дії спеціального режиму оподаткування відповідно до статті 209 ПКУ та придбав легковий транспортний засіб для ведення такої господарської діяльності, мав право віднести до складу податкового кредиту суми ПДВ, сплачені/нараховані у зв’язку зі здійсненням витрат на таке придбання та відобразити їх у складі декларації 0121 - 0123 на підставі зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних.

При цьому у разі використання такого засобу не в рамках здійснення господарської діяльності та/або якщо використання його в рамках господарської діяльності не підтверджено належним чином документально, платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання за правилами, встановленими пунктом 198.5 статті 198 ПКУ.

Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют