Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Щодо внесення змін до статутних документів комунальних установ (закладів) (Лист ГУ ДФС у Запорізькій області від 06.09.2016 №411/9/08-01-12-03-10)

Щодо внесення змін до статутних документів комунальних установ (закладів) (Лист ГУ ДФС у Запорізькій області від 06.09.2016 №411/9/08-01-12-03-10)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЛИСТ

№411/9/08-01-12-03-10 від 06.09.2016

Про надання відповіді

Головне управління ДФС у Запорізькій області розглянуто лист «» щодо внесення змін до статутних документів комунальних установ (закладів) та повідомляє наступне.

Відповідно до вимог п.п. 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Кодексу неприбутковими підприємствами, установами та організаціями є неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ст. 133 цього Кодексу.

Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає таким вимогам (пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу):

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;

установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Обов'язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені бюджетні установи (пп. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

Підпунктом 14.1.17 п. 14.1 ст. 14 Кодексу визначено, що бюджетна установа - це установа у значенні, наведеному у Бюджетному кодексі України (далі - БКУ).

Відповідно до п. 12 ст. 2 БКУ під бюджетними установами розуміють органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими.

Місцеве самоврядування є передбачене Конституцією України право територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Органами місцевого самоврядування є районні та обласні ради що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст.

Порядок утворення, реорганізація та ліквідація органів місцевого самоврядування в Україні та організацій, утворених ними, регулюється Господарським кодексом України (далі - ГКУ) та Законом України від 21 травня 1997 року N 280/97-ВР " Про місцеве самоврядування в Україні".

Бюджетні установи здійснюють свою діяльність на основі кошторису - основного планового фінансового документа, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень.

Отримані в установленому порядку бюджетними установами кошти як плата за надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку продукції чи майна та іншої діяльності (власні надходження бюджетних установ) належать до доходів бюджету і використовуються бюджетними установами на цілі, визначені ст. 13 БКУ.

Таким чином, враховуючи положення БКУ, бюджетні установи не наділені правом розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої установи, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб, а їх доходи (прибутки) є доходами бюджету.

Відповідно до ст. 141 ГКУ бюджетні установи для здійснення господарської діяльності наділяються майном держави. Кабінет Міністрів України встановлює перелік державного майна, яке безоплатно передається у власність відповідних територіальних громад (комунальну власність). Поряд з цим, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні та комунальні підприємства, установи, організації, що повністю або частково фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками (засновником) та/або членами благодійної організації (ч. 3 ст. 131 ГКУ). При цьому, враховуючи положення БКУ, всі активи бюджетної установи у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення зараховуються до доходу бюджету.

З огляду на викладене органи місцевого самоврядування та установи і організації, утворені ними, які є бюджетними установами, можуть обліковуватись в Реєстрі неприбуткових установ та організацій на підставі положень чинного законодавства.

Зазначена думка викладена у листах Державної фіскальної служби України від 02.02.2016 N 3325/7/99-99-15-02-02-17 та 19.04.2016 N 8789/6/99-99-19-02-02-15, що додаються.

Крім цього, повідомляємо, що на виконання пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року №440, органи ДФС зобов’язані до 16 вересня 2016 року надіслати до неприбуткових організацій, включених до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Закону України від 17.07.2015 №652-VII (тобто до 13.08.2015), письмові запити щодо відповідності вимогам, встановленим п. 133.4 ст. 133 Кодексу, а зазначені установи (організації) надати відповідь з завіреними нею копіями установчих документів, протягом місяця з дня їх отримання.

Також, зазначаємо, що відповідно до п.п. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Кодексу платниками податку на прибуток підприємств є суб’єкти господарювання – юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім юридичних осіб, визначених, зокрема, пунктом 133.4 статті 134 Кодексу.

Враховуючи зазначене, до нового Реєстру підлягатимуть включенню неприбуткові організації, що відповідають вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, та мають статус юридичної особи.


Перший заступник начальника                                О.П. Фоменко

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления