Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо врахування суми переоцінки при нарахуванні амортизації основних засобів (лист ДФС від 11.01.2017 р. № 274/6/99-99-15-02-02-15)

Щодо врахування суми переоцінки при нарахуванні амортизації основних засобів (лист ДФС від 11.01.2017 р. № 274/6/99-99-15-02-02-15)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 11.01.2017 р. № 274/6/99-99-15-02-02-15

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист та, враховуючи позицію Міністерства фінансів України, викладену у листі від 24.11.2016 № 31-11130-09-10/33506 щодо врахування суми переоцінки при нарахуванні амортизації основних засобів та необоротних активів, повідомляє таке.

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток з джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які визначені положеннями Кодексу.

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, визначені у ст. 138 Кодексу.

Коригування фінансового результату до оподаткування передбачає збільшення фінансового результату до оподаткування на суму амортизації основних засобів або нематеріальних активів нарахованої відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (абзац другий п. 138.1 ст. 138 Кодексу) та зменшення фінансового результату до оподаткування на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст.138 Кодексу (абзац другий п. 138.2 ст.138 Кодексу).

Зазначений порядок коригування передбачає врахування при розрахунку податку на прибуток суми амортизації основних засобів або нематеріальних активів, розрахованої відповідно до положень Кодексу.

Крім того, коригування фінансового результату до оподаткування здійснюється на результат переоцінки основних засобів і нематеріальних активів, що передбачає збільшення фінансового результату до оподаткування на суму уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (абзац третій п. 138.1 ст. 138 Кодексу) та зменшення фінансового результату до оподаткування на суму дооцінки та вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів в межах попередньо віднесених до витрат уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, проведеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (абзац четвертий п. 138.2 ст. 138 Кодексу).

Зазначене коригування нівелює вплив на розрахунок податку на прибуток підприємств результатів переоцінки (уцінки, дооцінки) основних засобів і нематеріальних активів, проведеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, оскільки така переоцінка може ґрунтуватись на припущеннях, які враховують суб’єктивні судження та не відображають реальну вартість необоротних активів.

Таким чином, результати переоцінки основних засобів і нематеріальних активів, яка проведена відповідно до положень національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, не враховується при нарахуванні амортизації необоротних активів відповідно до ст. 138 Кодексу та при розрахунку податку на прибуток підприємств.

Водночас повідомляємо, що відповідно до п. 52.6 ст. 52 Кодексу періодичне узагальнення податкових консультацій, які стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов’язань, та затвердження наказом узагальнюючих податкових консультацій, які підлягають оприлюдненню, проводить центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, тобто Міністерство фінансів України.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться