Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо врегулювання деяких питань електронного адміністрування ПДВ (лист ДФС від 29.08.2017 р. № 19207/6/99-99-17-03-15)

Щодо врегулювання деяких питань електронного адміністрування ПДВ (лист ДФС від 29.08.2017 р. № 19207/6/99-99-17-03-15)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 29.08.2017 р. № 19207/6/99-99-17-03-15

Про розгляд звернення

На виконання доручення Міністерства фінансів України [...] Державна фіскальна служба України розглянула лист [...] стосовно врегулювання деяких питань електронного адміністрування ПДВ і межах компетенції повідомляє.

Статтею 68 Конституції України встановлено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України. Відповідно до норм Податкового кодексу України (далі - ПКУ) посадові особи контролюючих органів зобов'язані:

дотримуватися Конституції та діяти виключно у відповідно до ПКУ та інших законів України, інших нормативних актів;

забезпечувати сумлінне виконання покладених на контролюючі органи функцій;

забезпечувати ефективну роботу та виконання завдань контролюючих органів відповідно до їх повноважень;

не допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій.

Функції контролюючого органу визначено ст. 19 ПКУ, зокрема контролюючі органи здійснюють адміністрування податків, зборів, платежів (пп. 19.1.1 п. 19 ст. 19 ПКУ) та здійснюють погашення податкового боргу, стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску та інших платежів (пп. 19.1.22 п. 19.1 ст. 19 ПКУ).

Станом на 23.08.2017 згідно з інтегрованими картками платника АК "Харківобленерго" обліковувався податковий борг до державного бюджету у сумі 167843 тис. грн., який виник після 01.07.2015 у зв'язку із несплатою самостійно задекларованих грошових зобов'язань у сумі 56591,4 тис. гривень.

Податковий борг відповідно до п. 14.1.175 ст. 14 ПКУ - сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом.

Грошове зобов'язання платника податків відповідно до п. 14.1.39 ПКУ - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов'язання та/або штрафну санкцію, що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Згідно з п. 95.5 ст. 95 розділу II ПКУ, у разі якщо податковий борг виник у результаті несплати грошового зобов'язання та/або пені, визначених платником податків у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу в установлені цим Кодексом строки, стягнення коштів за рахунок готівки, що належить такому платнику податків, та /або коштів з рахунків такого платника у банках здійснюється за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу без звернення до суду, за умови якщо такий податковий борг перевищує 5 мільйонів гривень та не сплачується протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку його сплати, та відсутні зобов'язання держави щодо повернення такому платнику податків помилково та/або надміру сплачених ним грошових зобов'язань.

У таких випадках рішення про стягнення коштів з рахунків такого платника податків у банках є вимогою стягувача до боржника, що підлягає негайному та обов'язковому виконанню шляхом ініціювання переказу у платіжній системі за правилами відповідної платіжної системи.

На виконання п. 95.5 ст. 95 ПКУ, керівником Харківського управління Офісу великих платників податків ДФС 07.03.2017 прийнято рішення N 2 про стягнення коштів платника податків з рахунків у банках в рахунок погашення податкового боргу.

Відповідно до п. 87.1 ст. 87 ПКУ джерелами самостійної сплати грошових зобов'язань з ПДВ або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів та обліковуються в СЕА ПДВ.

Для погашення боргу, який виник після 01.07.2015 за рахунок коштів на рахунку платника податків у СЕА ПДВ ДФС України за умови наявності підстав, передбачених ст. 95 ПКУ, надсилає Державній казначейській службі України, у якій відкрито рахунки платників у СЕА ПДВ, реєстр, у якому зазначаються найменування платника, податковий та індивідуальний податковий номер платника податків та сума податкового боргу, що підлягає перерахуванню до бюджету (за винятком сум податкового боргу та податковими зобов'язаннями з ПДВ, що підлягали сплаті до державного бюджету, та за яким сформовано реєстр державного бюджету з рахунку у СЕА відповідно до п. 200.2 ст. 200 ПКУ). Порядок формування та надсилання такого реєстру визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, - Міністерством фінансів України.

Поповнення електронного рахунку ПДВ АК "Харківобленерго" на суму, яка стягнена інкасовими дорученнями Харківським управлінням в рахунок погашення податкового боргу з ПДВ відповідно до п. 95.5 ст. 95 ПКУ, не передбачено законодавством.

 

В. о. Голови

М. В. Продан

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
51392 140
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти