Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо врегулювання питання податкового обліку основних засобів, отриманих безоплатно до 01.01.2015 (Лист ДФС від 29.12.2016 № 28473/6/99-99-15-02-02-15)

Щодо врегулювання питання податкового обліку основних засобів, отриманих безоплатно до 01.01.2015 (Лист ДФС від 29.12.2016 № 28473/6/99-99-15-02-02-15)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

№ 28473/6/99-99-15-02-02-15 від 29.12.2016

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо врегулювання питання податкового обліку основних засобів, отриманих безоплатно до 01.01.2015 та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу країни (далі – Кодекс), повідомляє.

Підпунктом 136.1.16  п. 136.1 ст. 136 Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2015, передбачалося, що для визначення об’єкта оподаткування не враховується вартість основних засобів, безоплатно отриманих платником податку з метою здійснення їх експлуатації у разі отримання спеціалізованими експлуатуючими підприємствами об’єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, прийнятих у межах їх повноважень.

Водночас, згідно з п. 137.17 ст. 137 Кодексу доходи платника податку у вигляді вартості основних засобів, отриманих з метою здійснення їх експлуатації, які не враховані у складі доходу під час їх зарахування на баланс платника податку відповідно до Кодексу, з метою оподаткування, визнаються доходами в сумі, що дорівнює сумі амортизації відповідних активів, нарахованої у порядку, передбаченому Кодексом, у момент нарахування такої амортизації у разі безоплатно отриманих або виготовлених чи споруджених за рахунок коштів бюджету або кредитів, залучених Кабінетом Міністрів України чи під гарантії Кабінету Міністрів України, у разі виконання зобов’язань за гарантією Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п. 144.1 ст. 144 Кодексу витрати на придбання основних засобів, нематеріальних активів та довгострокових біологічних активів для використання в господарській діяльності підлягали амортизації.

Згідно з п.п. 146.17.2 п. 146.17 ст. 146 Кодексу до придбання прирівнюються операції з отримання основних засобів та нематеріальних активів у разі отримання в господарське відання основних засобів, що не підлягають приватизації, за рішеннями центральних органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, прийнятих у межах їх повноважень, у разі зарахування на баланс.

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, який встановлюється наказом по підприємству при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не менше, ніж визначено в п. 145.1 Кодексу, і призупиняється на період його виводу з експлуатації (для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших причин) на підставі документів, які свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації (п.п. 145.1.2 п. 145.1 ст. 145 Кодексу).

З набранням чинності Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень
розділу III Кодексу (п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу).

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, формуються відповідно до вимог ст. 138 Кодексу.

Розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених п.п. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу I Кодексу, п.п. 138.3.2 – 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 Кодексу. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім «виробничого» методу (п.п. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу).

Положеннями п. 11 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу встановлено, що при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 01.01.2015 має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31.12.2014 відповідно до статей 144 – 146 та 148 розділу III Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2015.

Таким чином, нарахування  амортизації основних засобів (розподільчих газопроводів), які отримані за договорами користування згідно рішень органів місцевого самоврядування,  здійснюється відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу з урахуванням балансової вартості станом на 01.01.2015 року, яка дорівнює балансовій вартості таких активів, визначеній станом на 31.12.2014 відповідно до статей 144 – 146 та 148 розділу III Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2015.

У зв’язку із зазначеним, питання податкового обліку основних засобів та інших необоротних активів, отриманих до 01.01.2015 відповідно до п.п. 136.1.16 п. 136.1 ст. 136 Кодексу, врегульовано положеннями Кодексу та не потребує внесення змін до діючої редакції Кодексу.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться