Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо застосування норм ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги (лист ДФС від 21.11.2017 р. № 2679/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо застосування норм ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги (лист ДФС від 21.11.2017 р. № 2679/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 21.11.2017 р. № 2679/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про податок на додану вартість

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо застосування норм Податкового кодексу України (далі - ПКУ) при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги (далі - МТД), надіслане до ДФС листом Головного управління ДФС у Харківській області та, керуючись статтею 52 ПКУ, повідомляє.

Як зазначено у зверненні, товариство планує у рамках реалізації проекту МТД постачати товари, оплата яких здійснюватиметься за рахунок коштів МТД. Зазначені товари раніше були ввезені на митну територію України зі сплатою передбаченого законодавством ввізного мита та ПДВ, при цьому ПДВ був включений до складу податкового кредиту.

Щодо оподаткування ПДВ.

Пунктом 197.11 статті 197 ПКУ передбачено звільнення від оподаткування ПДВ, зокрема, операцій з:

постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку;

постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку.

Порядок отримання права на звільнення від оподаткування операцій, що здійснюються в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 153 "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги" (далі - Порядок N 153).

Відповідно до Порядку N 153 виконавцем проекту є будь-яка особа (резидент або нерезидент), що має письмову угоду з донором або уповноваженою донором особою та забезпечує реалізацію проекту (програми).

Проекти (програми), які включені до щорічних програм в рамках МТД, підлягають обов'язковій державній реєстрації, яка є підставою для акредитації їх виконавців, а також реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України.

Державна реєстрація проекту (програми) підтверджується реєстраційною карткою проекту (програми), складеною за формою згідно з додатком 1 до Порядку N 153.

У реєстраційній картці проекту (програми) МТД робиться запис, який містить:

1) посилання на статтю міжнародного договору України щодо передбачених пільг;

2) підтвердження наявності плану закупівлі;

3) зазначення адреси офіційного сайту Мінекономрозвитку, за якою розміщено такий план закупівлі та перелік організацій - виконавців, які заявили право на податкові пільги.

У разі якщо у реєстраційній картці проекту (програми) МТД буде зроблено такий запис, це означатиме, що в рамках проекту (програми) МТД донором заявлено право на отримання податкових пільг, передбачених податковим законодавством України, і в рамках такого проекту (програми) МТД товари, роботи та послуги, що закуповуються виконавцем проекту за рахунок МТД, відвантажуються (виконуються, постачаються) постачальниками такому виконавцю без сплати ПДВ.

Одночасно з видачею реєстраційної картки проекту (програми) МТД робиться відповідний запис у єдиному реєстрі проектів, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та МТД, та розміщується план закупівлі на офіційному сайті Мінекономрозвитку (крім інформації, що становить комерційну таємницю).

Платник податку (продавець) з метою підтвердження права на застосування пільг з ПДВ при здійсненні операцій з постачання товарів, робіт, послуг в рамках проекту МТД зберігає у справі:

копію реєстраційної картки проекту, в рамках якого здійснено закупівлю товарів, робіт, послуг, засвідченої печаткою донора або виконавця проекту;

копію плану закупівлі, засвідченої печаткою донора або виконавця проекту;

копію контракту на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг, засвідченої підписом та печаткою виконавця проекту (у контракті зазначається, що закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється коштом проекту міжнародної технічної допомоги та відповідає категорії (типу) товарів, робіт і послуг, зазначених у плані закупівлі).

Крім цього, згідно з пунктом 23 Порядку N 153 виконавець, що реалізує право на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України (крім договорів, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему), щомісяця до 20 числа складає та подає в письмовому та електронному вигляді органові державної податкової служби, в якому перебуває на обліку як платник податків, та в копії Мінекономрозвитку інформаційне підтвердження за формою згідно з додатком 8 до Порядку N 153.

Отже, операції з постачання товарів/послуг у рамках проекту МТД та в межах затвердженого плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що постачаються виконавцям проектів МТД та оплачуються за кошти МТД, звільняються від оподаткування ПДВ.

Постачальник - платник ПДВ при постачанні таких товарів/послуг виконавцю проекту МТД складає в установленому порядку податкову накладну щодо відвантаження товарів/послуг з поміткою "Без ПДВ", яка підлягає обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН). При цьому постачальник за такими операціями податкові зобов’язання з ПДВ не визначає і до бюджету не сплачує.

Правила формування платником ПДВ податкового кредиту визначено статтею 198 ПКУ.

Згідно з пунктом 198.1 статті 198 ПКУ до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення, зокрема, операцій з ввезення товарів та/або необоротних активів на митну територію України. Підставою для віднесення таких сум ПДВ до податкового кредиту є належним чином оформлена митна декларація.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду (пункт 198.3 статті 198 ПКУ).

Разом з цим згідно з підпунктом "б" пункту 198.5 статті 198 ПКУ платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до    1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197, підрозділу 2 розділу XX ПКУ, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 ПКУ, та операцій, передбачених пунктом 197.11 статті 197 ПКУ).

Таким чином, сума ПДВ, сплачена платником податку при ввезенні товарів на митну територію України, підлягає включенню до складу податкового кредиту на підставі належним чином оформленої митної декларації, незалежно від того, чи такі товари придбаваються (ввозяться) для реалізації проекту МТД, чи для інших цілей. При цьому податкові зобов'язання з ПДВ на підставі пункту 198.5 статті 198 ПКУ за операціями з постачання таких товарів у межах виконання проекту МТД, звільнення від оподаткування ПДВ яких передбачено пунктом 197.11 статті 197 ПКУ, платником податку не нараховуються.

Щодо оподаткування податком на прибуток.

Відповідно до пункту 30.1 статті 30 ПКУ податкова пільга - це передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених пунктом 30.2 цієї статті ПКУ.

Статтею 3 ПКУ визначено, що однією із складових податкового законодавства України є чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування. При цьому, якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

Згідно з інформацією, наведеною у зверненні, реалізація проекту МТД "Полтавська область для внутрішньо переміщених осіб", що фінансується Європейським Союзом відповідно до Грантової угоди між Європейським Союзом, представленим Європейською комісією з однієї сторони, та Полтавською обласною державною адміністрацією як бенефіціаром і виконавцем проекту - з іншої, здійснюється у межах Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств (далі - Рамкова Угода), ратифікованої Законом України від 03 вересня 2008 року N 360-VI "Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств".

Статею 3 Рамкової Угоди не передбачено звільнення від оподаткування прибутку підприємств, отриманого за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги в межах виконання проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, що здійснюється відповідно до Рамкової угоди між Урядом України та комісією Європейських Співтовариств.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям