Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо застосування ставки податку на прибуток нуль відсотків за операціями з виробництва та продажу біопалива (лист ДФС від 03.04.2017 р. № 4596/К/99-99-15-02-02-14)

Щодо застосування ставки податку на прибуток нуль відсотків за операціями з виробництва та продажу біопалива (лист ДФС від 03.04.2017 р. № 4596/К/99-99-15-02-02-14)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 03.04.2017 р. № 4596/К/99-99-15-02-02-14

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо застосування ставки податку на прибуток нуль відсотків за операціями з виробництва та продажу біопалива та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

          Відповідно до п. 63.2 ст. 63 Кодексу взяттю на облік або реєстрації у контролюючих органах підлягають всі платники податків.

          Взяття на облік у контролюючих органах юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов’язку щодо сплати того або іншого податку та збору.

          Порядок обліку платників податків і зборів затверджено наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22.04.2014 № 462 (далі – Порядок),

          З моменту взяття на облік згідно з Порядком платник податків вважається таким, що перебуває на загальній системі оподаткування, якщо ним не обрано інший спосіб оподаткування відповідно до законодавства (п. 3.9 розд. III Порядку).

          Умови застосування ставки нуль відсотків визначено п. 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу, яким встановлено, що на період до 31 грудня 2021 року застосовується ставка нуль відсотків для платників податку на прибуток, у яких річний дохід, визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період, не перевищує трьох мільйонів гривень та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) кожному з працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим як дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та які відповідають одному із таких критеріїв:

         а) утворені в установленому законом порядку після 1 січня 2017 року;

         б) діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років) щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує трьох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду становила від п’яти до 20 осіб;

         в) які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до 1 січня 2017 року та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до трьох мільйонів гривень та середньооблікова кількість працівників становила від п’яти до 50 осіб.

         При цьому, якщо платники податку, які застосовують норми цього пункту, у будь-якому звітному періоді досягли показників щодо отриманого доходу, середньооблікової чисельності або середньої заробітної плати працівників, з яких хоча б один не відповідає критеріям, зазначеним у цьому пункті, то такі платники податку зобов’язані оподаткувати прибуток, отриманий у такому звітному періоді, за ставкою, встановленою п. 136.1 ст. 136 Кодексу.

         Дія цього пункту не поширюється на суб'єктів господарювання, які:

         1) утворені після 1 січня 2017 року шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), приватизації та корпоратизації;

         2) здійснюють:

         2.1) діяльність у сфері розваг, визначену в п.п. 14.1.46 п. 14.1 ст. 14 розділу I;

         2.2) виробництво, оптовий продаж, експорт, імпорт підакцизних товарів;

         2.3) виробництво, оптовий та роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів;

         2.4) видобуток, серійне виробництво та виготовлення дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

         2.5) фінансову та страхову діяльність (гр. 64 - гр. 66 Секції K КВЕД ДК 009:2010);

         2.6) діяльність з обміну валют;

         2.7) видобуток та реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення;

         2.8) операції з нерухомим майном (гр. 68 КВЕД ДК 009:2010);

         2.9) поштову та кур'єрську діяльність (гр. 53 КВЕД ДК 009:2010);

         2.10) діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

         2.11) діяльність з надання послуг у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення»;

         2.12) охоронну діяльність;

         2.13) зовнішньоекономічну діяльність (крім діяльності у сфері інформатизації);

         2.14) виробництво продукції на давальницькій сировині;

         2.15) оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі;

         2.16) діяльність у сфері виробництва та розподілення електроенергії, газу та води;

         2.17) діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку (гр. 69 КВЕД ДК 009:2010);

         2.18) діяльність у сфері інжинірингу (гр. 71 КВЕД ДК 009:2010).

         Таким чином, суб’єкт господарювання, зареєстрований в установленому порядку у 2017 році, має право застосовувати ставку податку на прибуток нуль відсотків, за умови, що діяльність, яку здійснює такий суб’єкт, не належить до переліку видів діяльності, визначених п.п. 2 п. 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу, щодо яких застосування ставки податку нуль відсотків заборонено.

         При цьому, якщо платник податку, який застосовує норми п. 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу, у будь-якому звітному періоді досягнув показників щодо отриманого доходу, середньооблікової чисельності або середньої заробітної плати працівників, з яких хоча б один не відповідає критеріям, зазначеним у цьому пункті, то такий платник податку зобов’язаний оподаткувати прибуток, отриманий у такому звітному періоді, за ставкою, встановленою п. 136.1 ст. 136 Кодексу.

         Щодо застосування ставки нуль відсотків за операціями з виробництва та продажу біопалива, то згідно з підпунктами  2.2, 2.13  п.п. 2 п. 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу обмеження щодо застосування нульової ставки з податку на прибуток встановлено для суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, оптовий продаж, експорт, імпорт підакцизних товарів та зовнішньоекономічну діяльність (крім діяльності у сфері інформатизації).

         Відповідно до п.п. 14.1.145 п. 14.1 ст. 14 Кодексу підакцизні товари (продукція) – товари за кодами згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТЗЕД), на які цим Кодексом встановлено ставки акцизного податку.

         Перелік підакцизних товарів та ставки, за якими обчислюється акцизний податок при справлянні податку з цих товарів, визначено п. 215.3 ст. 215 Кодексу.

         Отже, якщо біопаливо, зазначене у Вашому листі, належить до підакцизних товарів, то при здійсненні операцій з виробництва та продажу такого біопалива ставка податку на прибуток нуль відсотків не застосовується.

         Підприємство також не може застосовувати нульову ставку з податку на прибуток у разі здійснення експортних операцій незалежно, чи є таке біопаливо підакцизним товаром.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям