при подписке на рассылку
gift_icon
  • Щодо здійснення сільськогосподарським підприємством - суб'єктом спеціального режиму операцій з постачання товарів (послуг), одержаних від здійснення видів діяльності, не внесених до Реєстру (Лист ГУ ДФС у Київській області від 11.08.2016 №1847/10/10-36-12-02)

Щодо здійснення сільськогосподарським підприємством - суб'єктом спеціального режиму операцій з постачання товарів (послуг), одержаних від здійснення видів діяльності, не внесених до Реєстру (Лист ГУ ДФС у Київській області від 11.08.2016 №1847/10/10-36-12-02)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ

ЛИСТ

№1847/10/10-36-12-02 від 11.08.2016

Відповідно до пункту 209.6 статті 209 розділу V Податкового кодексу сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

При цьому, сільськогосподарськими товарами згідно з пунктом 209.7 статті 209 Податкового кодексу вважаються товари, зазначені у товарних групах 1 - 24, товарних позиціях 4101, 4102, 4103, 4301 згідно з УКТ ЗЕД, та послуги, які отримані в результаті здійснення діяльності, на яку відповідно до пункту 209.17 статті 209 Податкового кодексу поширюється дія спеціального режиму оподаткування у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються), а послуги надаються безпосередньо платником податку - суб'єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів/послуг у інших осіб), які поставляються зазначеним платником податку - їх виробником.

Крім того, відповідно до підпункту 209.15.5 пункту 209.15 статті 209 Податкового кодексу, виробництво продукції на давальницьких умовах із сировини, яка вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку, - це операція з постачання сільськогосподарської сировини замовником (власником) - суб’єктом спеціального режиму виробникові (переробникові) та прийняття останнім для переробки (обробки, збагачення чи використання) на готову продукцію на виробничих потужностях такого виробника (переробника) за відповідну плату без отримання права власності на таку продукцію.

Основним критерієм для віднесення підприємств до категорії сільськогосподарських є виробництво у відповідних обсягах сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях.

При цьому слід мати на увазі, що сільськогосподарські підприємства, які орендують земельні ділянки для ведення сільськогосподарської діяльності, відповідно до розділу другого Закону України від 08.07.2010 №2469 «Про оренду землі» із змінами та доповненнями, зобов'язані в обов'язковому порядку укладати договори оренди землі з орендодавцями. Такий договір оренди землі набирає чинності після його державної реєстрації. Сільськогосподарська продукція, вироблена (вирощена) на земельних ділянках, щодо яких належним чином не оформлено договори оренди, для цілей оподаткування ПДВ в умовах спеціального режиму не може вважатися власно виробленою.

Перелік послуг у сфері сільського господарства, на які поширюється дія спеціального режиму оподаткування ПДВ діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, визначений пунктом 209.17 статті 209 Податкового кодексу, в тому числі поширюється на вирощування зернових та технічних культур (01.11.0 КВЕД): вирощування фабричного цукрового буряку (підпункт 209.17.1 пункту 209.17 статті 209).

Підпунктом 209.17.17 пункту 209.17 статті 209 Податкового кодексу визначено, що обробка чи переробка продукції, одержаної в результаті діяльності платника податку у сфері сільського та лісового господарства і рибальства, вважається діяльністю у сфері сільського та лісового господарства і рибальства за умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку (крім їх придбання в інших осіб) (05.01.0, 15.11.0, 15.12.0, 15.13.0, 15.20.0, 15.31.0, 15.32.0, 15.33.0, 15.41.0, 15.42.0, 15.43.0, 15.51.0, 15.61.0, 15.62.0, 15.71.0, 15.81.0, 15.83.0, 15.85.0 КВЕД).

Слід зазначити, що підклас 15.83.0 включає виробництво (включаючи рафінацію) цукру з цукрового буряку та тростини; отримання жому, меляси та інших відходів цукроваріння.

Відповідно до підпункту 2 пункту 6.19 розділу VI Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 №1130, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 17.11.2014 № 1456/26233 зі змінами та доповненнями (далі Положення №1130), у разі постачання сільськогосподарським підприємством - суб'єктом спеціального режиму, зокрема, товарів (послуг), одержаних від провадження видів діяльності, не внесених до Реєстру, суми ПДВ розраховуються та сплачуються до бюджету за загальними правилами розділу V Податкового кодексу та ставками, визначеними статтею 193 розділу V Податкового кодексу.

У разі виникнення змін у даних про види діяльності сільськогосподарського підприємства - суб'єкта спеціального режиму, у разі внесення їх до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців таке підприємство підлягає перереєстрації у порядку, визначеному пунктом 6.17 розділу VI Положення №1130 (пункт 6.8 розділу VI Положення №1130). Зокрема, така перереєстрація здійснюється відповідно до розділу IV Положення №1130 з урахуванням того, що для перереєстрації сільськогосподарського підприємства - суб'єкта спеціального режиму до контролюючого органу подається заява про реєстрацію за формою № 1-РС із позначкою "Перереєстрація" (далі - Заява № 1-РС).

Заява має містити виключний перелік видів економічної діяльності сільськогосподарського підприємства, що підпадають під дію спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства та визначені ст. 209 Податкового кодексу.

Достовірність відомостей про види економічної діяльності сільськогосподарського підприємства підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру, який додається до заяви та містить відомості про види економічної діяльності сільськогосподарського підприємства на основі національного класифікатора України.

Враховуючи викладене, у разі здійснення сільськогосподарським підприємством - суб'єктом спеціального режиму операцій з постачання товарів (послуг), одержаних від здійснення видів діяльності, не внесених до Реєстру, податкові зобов'язання з ПДВ за операціями з постачання таких товарів (послуг) нараховуються і сплачуються до бюджету у загальновстановленому порядку та відображаються у податковій декларації з ПДВ із позначкою "0110".

При цьому суми ПДВ, нараховані (сплачені) при придбанні товарів (послуг), призначених для використання у видах діяльності, не внесених до Реєстру, включаються до складу податкового кредиту з ПДВ податкової декларації з ПДВ із позначкою "0110".

У пункті 5 розділу I Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 №21 (далі - Порядок №21), зазначено, що платники податку, які згідно зі статтею 209 розділу V Податкового кодексу застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, крім декларації 0110, подають податкову декларацію з позначкою "0121"/"0122"/"0123" (далі - декларація 0121 - 0123), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період.

До податкової декларації 0121 - 0123 включаються лише ті операції, що стосуються спеціального режиму, установленого вказаною статтею.

Враховуючи зазначене вище, та у разі дотримання вимог підпункту 209.17.17 пункту 209.17 статті 209 Податкового кодексу, обробка чи переробка продукції, одержаної в результаті діяльності платника податку у сфері сільського та лісового господарства і рибальства, вважається діяльністю у сфері сільського та лісового господарства і рибальства за умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку та відповідно, відображається у податковій звітності з податку на додану вартість платників, що застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства з позначкою "0121"/"0122"/"0123".

 

 

В.о. заступника начальника

ГУ ДФС у Київській області                                                                   О.О. Туру

Отключить рекламу