Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо зміни назви платника та порядку заповнення податкової накладної (лист ДФС у Львівській області від 27.11.2017 р. № 2712/ІПК/13-01-12-01-10)

Щодо зміни назви платника та порядку заповнення податкової накладної (лист ДФС у Львівській області від 27.11.2017 р. № 2712/ІПК/13-01-12-01-10)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 27.11.2017 р. № 2712/ІПК/13-01-12-01-10

Щодо зміни назви платника та порядку заповнення податкової накладної

Головне управління Державної фіскальної служби у Львівській області розглянуло звернення платника щодо зміни назви платника та порядку заповнення податкової накладної та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Порядок реєстрації особи як платника ПДВ регулюється статтями 180 - 183 розділу V Кодексу та регламентується Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за № 1456/26233 (далі - Положення № 1130).

Перереєстрація платника податку здійснюється з дотриманням правил та у строки, визначені статтею 183 розділу V Кодексу для реєстрації платників податку, шляхом внесення відповідного запису до реєстру платників податку.

Зокрема, пунктом 183.15 статті 183 розділу V Кодексу визначено, що у раз;і зміни даних про платника податку, які стосуються податкового номера та/або найменування (прізвища, імені та по батькові), та/або місцезнаходження (місця проживання) платника податку, а також встановлення розбіжностей чи помилок у записах реєстру платників податку платник податку подає відповідно до пункту 183.7 статті 183 розділу V Кодексу заяву протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника податку або виникли інші підстави для перереєстрації.

Якщо в заяві про реєстрацію не зазначені обов'язкові реквізити, надані недостовірні або неповні дані, її не скріплено печаткою заявника (за наявності), не підписано заявником (для фізичних осіб), відповідальною особою заявника (для юридичних осіб) чи особою, яка має документально підтверджене повноваження щодо підпису реєстраційної заяви від особи, яка реєструється платником ПДВ, відомості про заявника не включені до Єдиного державного реєстру, то протягом 3 робочих дні від дня отримання заяви контролюючий орган звертається до особи з письмовою пропозицією надати нову заяву про реєстрацію.

У пункті 3.1 Положення №1130 визначено, що реєстрація осіб платниками ПДВ, перереєстрація платників ПДВ проводяться шляхом внесення записів до Реєстру із формуванням за кожним таким записом окремого ідентифікатора.

Відповідно до пункту 4.2 розділу IV Положення №1130, для перереєстрації платника ПДВ у разі зміни його даних щодо найменування такий платник подає до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву платника податку на додану вартість за формою N 1-ПДВ з позначкою „Перереєстрація” (далі - додаткова реєстраційна заява).

У разі перереєстрації дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою перереєстрації є останній день строку у 3 робочих дні від дня отримання додаткової реєстраційної заяви.

За бажанням та згідно із заявою платника ПДВ датою перереєстрації може бути встановлено день до закінчення строку у 3 робочих дні від дня отримання додаткової реєстраційної заяви. При цьому дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою перереєстрації є бажана дата перереєстрації платником ПДВ.

Згідно з пунктом 4.3 розділу IV Положення № 1130 до дати перереєстрації платник ПДВ використовує попередні реквізити податкової реєстрації.

Якщо зміни у даних платника ПДВ стосуються найменування юридичної особи і такі зміни не пов'язані з реорганізацією юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення або пов'язані з перетворенням юридичної особи у випадку, визначеному підпунктом 1 пункту 3.15 розділу III Положення № 1130, а також у разі зміни прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця при використанні попередніх реквізитів податкової реєстрації такий платник ПДВ зазначає одночасно нове та попереднє найменування (прізвище, ім'я, по батькові).

Разом з цим відповідно до до абзацу 1 пункту 201.1 статті 201 розділу V Кодексу, на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений Кодексом термін.

Пунктом 201.2 статті 201 розділу V Кодексу визначено, що форма та порядок заповнення податкової накладної затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Правила складання податкової накладної (у тому числі заповнення її обов'язкових реквізитів) регулюються статтею 201 розділу V Кодексу та регламентуються Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267 (далі - наказ № 1307).

Перелік обов'язкових реквізитів податкової накладної визначено пунктом 201.1 статті 201 Кодексу. Відповідно до абзацу „в” пункту 201.1 статті 201 розділу V Кодексу одним із обов'язкових реквізитів, який зазначається у податковій накладній, є повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи, або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - продавця товарів/послуг. При цьому обов'язковий реквізит „повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи” має відповідати формулюванню у первинних документах, якими супроводжується постачання товарів/послуг.

Водночас згідно з пунктом 201.10 статті 201 розділу V Кодексу податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Помилки в реквізитах, визначених абзацом 11 пункту 201.1 статті 201 розділу V Кодексу (крім коду товару згідно УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, не можуть бути причиною неприйняття податкових накладних у електронному вигляді.

Отже, у випадку, якщо в найменуванні платника допущена помилка: „попереднє найменування” замість „нове найменування”, така помилка в реквізитах, визначених абзацом 11 пункту 201.1 статті 201 розділу V Кодексу, може бути причиною неприйняття податкових накладних у електронному вигляді.

З огляду на викладене, у випадку подання за бажанням платника заяви форми № 1 - ПДВ з позначкою „Перереєстрація” з бажаною датою перереєстрації, то з цієї дати платник при складанні податкових накладних зазначає „нове найменування”.

Крім цього, згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані: самостійно декларувати свої податкові зобов'язання (стаття 36 Кодексу) та повинні самостійно визначати відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані цим Кодексом.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям